181. Társadalombiztosítási Levelek / 2010. szeptember 28.

TARTALOM

3094. kérdés Közalkalmazott édesanya további jogviszonya
Közreműködhet-e személyesen a kft. tevékenységében az a főállású közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező édesanya, akinek 3. gyermeke után járó GYES-e 2010 szeptemberében lejárt, 2011 márciusáig szabadságát tölti, és utána főállású anyai státuszba szeretne kerülni? A kft.-nek ő az ügyvezetője, de ezért a tevékenységért nem vett fel megbízási díjat. Mikortól kerülhet főállású anyai státuszba úgy, hogy közben tagi jogviszony keretében, díjazás nélkül fejlesztési munkát végez a cégben? Mennyi a főállású anyának járó juttatás, és az után kell-e adózni, illetve vonnak-e belőle járulékot? Keletkezik-e valamilyen fizetési kötelezettsége a cégnek ezekben az időszakokban?
3095. kérdés Életbiztosítás közterhei
Milyen közteher-fizetési kötelezettsége keletkezik egy kft.-nek a dolgozója nevére kötött életbiztosítás összege után?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3096. kérdés Bírósági végzés alapján kifizetett juttatások közterhei
Milyen összegű közterheket kell levonni a dolgozótól, illetve mit kell megfizetnie a munkáltatónak a bíróság által megítélt alábbi kifizetések után: elmaradt munkabér címén 3 millió forint és ennek kamata, bérkülönbözet címén 800 ezer forint és ennek kamata, végkielégítés 1 040 000 forint, valamint átalány-kártérítés 2 609 000 forint?
3097. kérdés Megbízási díj közterhei
Van-e valamilyen bejelentési, illetve járulékfizetési kötelezettsége egy társas vállalkozásnak abban az esetben, ha egy öregségi nyugdíjban részesülő családtagot havi 20 000 forint megbízási díj ellenében adminisztrációs feladatok elvégzésére foglalkoztatnak? A kifizetés nem éri el a minimálbér 30 százalékát, ezért a cég eddig semmilyen kötelezettséget nem teljesített.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3098. kérdés Rokkantsági nyugdíjjogosultság feléledése
Visszakaphatja-e a régi rokkantsági nyugdíját az a személy, akinek keresőtevékenység miatt megszűnt az ellátása, jelenleg azonban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult?
3099. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló napi munkaideje
Dolgozhat-e napi 8 órás munkaviszonyban az a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló, aki 2003 óta 67 százalékos rokkant, és 2008. óta napi 6 órában dolgozik? Kérheti-e a nyugdíj 0,5 százalékos mértékű emelését?
3100. kérdés Öregségi nyugdíjas személy külföldi munkavállalása
Vállalhat-e munkát külföldön egy öregségi nyugdíjban részesülő személy?
3101. kérdés Németországba kiküldött munkavállalók jelenléti íve, bérszámfejtése
Hogyan kell vezetni a jelenléti ívet azoknak a munkavállalóknak az esetében, akiket belföldi munkáltatójuk Németországba küld kiküldetésbe, amelynek időtartama nem éri el a 183 napot? Hogyan kell figyelembe venni azokat a napokat, amelyek Magyarországon fizetett ünnepnek minősülnek, de Németországban nem, vagy fordítva?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3102. kérdés Munkarend jellegének megállapítása, pótlékok elszámolása
Megszakítás nélküli munkarendnek minősül-e a foglalkoztatás, ha a foglalkoztató benzinkút mindennap reggel 5.00 órától este 22.00 óráig tart nyitva? A dolgozók két műszakban dolgoznak, 5.00 órától 13.30 óráig, illetve 13.30-tól 22.00 óráig, melyből 30 perc a munkaközi pihenőidő. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha csak a délutáni pótlékot fizeti meg? Mennyi a pótlék mértéke? Havonta hányszor lehet a dolgozókat vasárnapra beosztani, illetve kell-e valamilyen pótlékot fizetni erre a napra, ha szabadnapot biztosítanak helyette? Milyen bérezés illeti meg a munkavállalót, ha fizetett ünnepen végez munkát, és helyette szabadnapot kap?
3103. kérdés GYES mellett munkát vállaló dolgozó szabadsága
Ki kell-e adni a szabadságot a dolgozó kérésére abban az esetben, ha a GYES mellett vissza kíván menni dolgozni, vagy csak az ellátás letelte után, illetve ha megszakítják a GYES-t? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha nem az eredeti munkáltatójánál vállal munkát?
3104. kérdés Családtámogatási ellátások beteg gyermekek után
Valóban megszűnt-e a magasabb összegű családi pótlék a beteg gyermekek után? Van-e valamilyen új lehetősége az ilyen gyermekeket nevelő családoknak?
3105. kérdés GYED-jogosultság időtartama
Mennyi ideig kaphat GYED-et az az édesanya, aki 2003-tól 2009. június 30-ig nappali tagozatos egyetemista volt, 2009. augusztus 5-től jelenleg is munkaviszonyban áll, 2010. május 27-én gyermeke született, és 2010. április 20-tól terhességi-gyermekágyi segélyben részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3106. kérdés Szülés a biztosítás megszűnése után
Milyen egészségbiztosítási ellátásokra jogosult az az édesanya, akinek első gyermeke 2010. július 25-én született, 2009. április 1-jétől 2010. május 31-ig határozott időre szóló szerződéssel volt foglalkoztatva, 2010. június 1-jétől június 30-ig táppénzben részesült, és szüléséig keresőképtelen volt, de táppénzt már nem folyósítottak részére?
3107. kérdés Nyugdíjas munkavállaló üzemi balesete
Valóban nem jogosult-e semmilyen egészségbiztosítási ellátásra az a saját jogú nyugdíjas munkavállaló, aki 2009. október 5-től munkaviszonyban áll, és 2010. augusztus 24-én munkába menet a gyalogátkelőhelyen elütötte egy autó, ami miatt azóta is keresőképtelen? A foglalkoztató tájékoztatása szerint kizárólag a 15 nap betegszabadságra jogosult, tekintettel arra, hogy a keresetéből nem vonnak pénzbeli egészségbiztosítási járulékot.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére