177. Társadalombiztosítási Levelek / 2010. július 20.

TARTALOM

3027. kérdés Árvízkárosult nyugdíjas lehetőségei
Hová fordulhat segítségért az a nyugdíjas személy, akinek a javait elvitte az árvíz, és mindenét elvesztette?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3028. kérdés Időskorúak járadéka
Hová fordulhat támogatásért az a 63 éves személy, aki szolgálati idő hiányában nem jogosult semmilyen nyugellátásra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3029. kérdés Hiányzó szolgálati idő megszerzése
Valóban megvásárolhatja-e a korengedményes nyugdíjazáshoz szükséges egy év szolgálati időt egy 1952-ben született férfi, és ha igen, milyen feltételekkel köthető meg a megállapodás?
3030. kérdés Szolgálati idő igazolása
Milyen kötelező bizonylatok szükségesek a folyamatos munkaviszony beszámításához? Elfogadható-e a tb-kiskönyvben bejegyzett, pecsételt munkahely önmagában, ha a dolgozó elvesztette a munkáltatói igazolását, vagy mindenképpen szükséges más irattal is alátámasztani a jogviszonyt? Melyik rendelet, törvény lehet az irányadó?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3031. kérdés Árvaellátás nyári szünet ideje alatt
Kaphatja-e a nyári szünetben is az árvaellátást az arra jogosult gyermek, vagy megszüntetik, és szeptembertől folyósítják újra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3032. kérdés Pályakezdőnek nem minősülő személy belépése magánnyugdíjpénztárba
Mit kell tennie annak a munkavállalónak, akinek pályakezdőként nem volt kötelező belépnie magánnyugdíjpénztárba, de most szeretné ezt megtenni?
3033. kérdés 100 százalékos rokkant munkavállaló jogállása
Valóban korlátlanul kereshet-e, illetve beszámítható-e a rehabilitációs hozzájárulás megállapításánál egy 100 százalékos rokkant munkavállaló?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3034. kérdés Adókedvezményre jogosult fogyatékos munkavállaló
Figyelembe vehető-e a rehabilitációs hozzájárulás összegének meghatározásánál az a munkavállaló, aki súlyos fogyatékosságára tekintettel az Szja-tv. szerint adókedvezményre jogosult?
3035. kérdés Ügyvédi iroda rokkantnyugdíjas tagjának járuléka
Mentesülhet-e az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól egy ügyvédi munkaközösség rokkantsági nyugdíjas tagja, amennyiben nem végez tényleges tevékenységet?
3036. kérdés Ingatlan-bérbeadásra adószámot kiváltott magánszemély közterhei
Van-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy ingatlan-bérbeadásra adószámot kiváltott magánszemélynek, illetve az ebből származó jövedelem akadálya-e a nyugdíj igénybevételének?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3037. kérdés Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei
Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
3038. kérdés Szabadalom értékesítése
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terhel egy magánszemély tulajdonost, aki szellemi terméket (szabadalom) értékesít egy vállalkozásnak? Adhat-e, és ha igen, milyen formában a cég megbízást a szabadalom továbbfejlesztésére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3039. kérdés Kiküldetés igazolásának szabályai
Milyen szabályokat kell alkalmaznia annak a cégnek, amely 2010. július hónaptól Hollandiában létesített telephelyére küldi a dolgozók egy részét munkavégzésre, melynek időtartama előreláthatólag fél, illetőleg egy év lesz? A cég értesülései szerint megváltoztak a kiküldetés igazolásának szabályai, és szeretnék, ha a dolgozóik kiküldetését a hollandiai hatóságok is elfogadnák.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3040. kérdés Melegétkeztetés juttatási időpontja
Milyen időpontban minősül juttatottnak a melegétkeztetés formájában juttatott bevétel, azaz milyen időponttal kell az adókötelezettséget teljesíteni, ha az érintett munkáltatónál a munkavállalók hetente a munkahelyre rendelik a meleg ételt, melynek ellenértékét a munkáltató a saját nevére szóló számla alapján közvetlenül a meleg ételt kiszállító cég részére fizeti meg? A meleg ételt kiszállító cég havonta, a tárgyhót követően állítja ki a számlát a tárgyhavi szolgáltatásokról, és ennek megfelelően a munkáltató a tárgyhót követő hónapban fizeti meg a meleg étel ellenértékét.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3041. kérdés Munkába járáshoz megtérített pótjegy, helyjegy adókötelezettsége
Kifizetheti-e adómentesen költségtérítésként az IC hely-, illetve pótjegyárát a munkáltató abban az esetben, ha egy munkavállaló a munkába járáshoz intercityjáratot vesz igénybe?
3042. kérdés Kamatkedvezményből származó jövedelem meghatározása elszámolásra átadott összeg esetén
Hogyan történik a kamatkedvezményből származó jövedelem meghatározása az elszámolásra átadott összeg után? A kiadástól az elszámolás napjáig, vagy a 30. nap leteltét követő időszakra?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3043. kérdés Biztosított panasza
Egy általános kifizetőhelyet működtető cég dolgozói hónapok óta nem kapják meg a tb-ellátásukat (tp, GYED stb.). A reklamálásra az ügyintéző azt a tájékoztatást adta, hogy ügyviteli szolgáltatót váltottak, és egyelőre nem biztosított a számfejtés. Mit tehet a biztosított ebben az esetben?
3044. kérdés Nyugdíjjárulék felső határa
Hogyan alakul a nyugdíjjárulék felső határa annak a munkavállalónak az esetében, aki 2010. január 31-ig GYED-ben részesült, április 1-jétől pedig GYES mellett dolgozik?
3045. kérdés GYES-en lévő bt.-tag munkavállalása
Jogosult-e Start Plusz kártyára egy betéti társaság személyesen közreműködő tagja, aki jelenleg GYES-ben részesül, és az ellátás mellett munkaviszonyt szeretne létesíteni egy egyéni vállalkozónál? Jogosult-e Start Plusz kártyára?
3046. kérdés GYES-jogosultság időtartama
Valóban csak kétéves korig jár a gyermekgondozási segély?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3047. kérdés Munkabér összegének meghatározása
Elegendő-e a minimálbérnek megfelelő összegű munkabért fizetni egy ruházati bolti eladó részére, vagy kötelező a garantált bérminimumot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3048. kérdés Munkaügyi és munkavédelmi felügyelők azonosítása
Hogyan azonosítható a munkaügyi, illetve a munkavédelmi felügyelő?
3049. kérdés Munkáltatói igazolások kiadása
Hány napon belül kell kiadnia a volt munkáltatónak a munkáltatói igazolásokat?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére