174. Társadalombiztosítási Levelek / 2010. május 18.

TARTALOM

2973. kérdés Gazdasági társaság tagjának személyes közreműködése
Szabályosan jár-e el az a három taggal működő vendéglátó-ipari kft., amelynek két tagja rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, a társaság tevékenységében nem vesz részt, tagi jövedelmet nem kap, harmadik tagja viszont, aki az ügyvezetői teendőket is ellátja, rendszeresen részt vesz a társaság tevékenységében és tagi jövedelmet is kap annak ellenére, hogy a személyes közreműködés nincs szabályozva a társasági szerződésben? Dolgozhat-e továbbra is így a tag abban az esetben, ha rendszeres szociális járadékra válik jogosulttá, tekintettel arra, hogy a kereseti korlátra vonatkozó szabályozások csak 2011-től lépnek hatályba? Foglalkoztatható-e a közreműködő tag részmunkaidős munkaviszonyban, és ha igen, milyen kedvezményes foglalkoztatási szabályok vonatkoznak rá (pl. jelenléti ív, vasárnapi munkavégzés)?
2974. kérdés Orvosi praxis értékesítéséből származó bevétel
A személyi jövedelemadón kívül milyen járulékokat kell megfizetni a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó eladónak abban az esetben, ha orvosi praxisjog eladásából származóan az Szja-tv. szerinti egyéb jövedelemnek minősülő bevétele lesz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2975. kérdés Átalányadózó egyéni vállalkozó kivétkiegészítése
Átalányadózó egyéni vállalkozónak kell-e az évet követően 27 százalék egészségügyi hozzájárulást fizetnie a járulékalapja és a tevékenységre jellemző keresete különbözete után?
2976. kérdés Start kártya igénylése egyszerűsített foglalkoztatás után
Akadálya-e diákok egyszerűsített foglalkoztatása a Start kártya későbbi igénylésének?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2977. kérdés Egynapos egyszerűsített foglalkoztatás
Minden esetben napi számfejtéseket kell-e végezni, amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munka 1-1 napos, tekintettel arra, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás nem kedvezményes szabályainak alkalmazása esetén a bér kifizetése a napi munkavégzés befejezésekor történik? A bevallás és befizetés határideje ez esetben is a tárgyhót követő 12-e? Kell-e naponta minden esetben igazolást adni ugyanúgy, mint a kilépő dolgozóknál a kilépéskori igazolás az éves adóbevalláshoz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2978. kérdés Jelenléti ív egyszerűsített foglalkoztatás esetén
Alkalmazható-e szigorú számadású nyomtatványként az APEH honlapjáról letöltött jelenléti ív nyomtatvány, ha a foglalkoztató sorszámozza?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2979. kérdés Bérleti díjból származó jövedelem keletkezésének ideje
Be kell-e vallania a 2009. évi személyijövedelemadó-bevallásban az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmét annak a magánszemélynek, aki kiállította a 2009 évre szóló számlát, melyet a bérbevevő a mai napig nem fizetett ki?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2980. kérdés Üzemanyag-megtakarítás és napidíj minősítése
Rendszeres vagy nem rendszeres jövedelemnek minősül-e az üzemanyag-megtakarítás 100 000 forintot meghaladó része, amely az Szja-tv. 2010. évi szabályozása szerint bér jellegű juttatásnak minősül? Hogyan kell eljárni napidíj kifizetése esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2981. kérdés Utazási kedvezménnyel vásárolt bérlet megtérítése
Megtérítheti-e adómentesen a munkáltató a közigazgatási határon kívülről munkába járó munkavállalónak a nyugdíjasbérletet?
2982. kérdés Családi kedvezmény igénybevétele
Igénybe veheti-e a családi kedvezményt az édesanya 3 kiskorú gyermekére tekintettel abban az esetben, ha az édesapa kapja a családi pótlékot, és az éves adóköteles jövedelme meghaladja a 9 millió forintot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2983. kérdés Családi pótlék igénybejelentése interneten keresztül
Valóban igényelhető-e interneten keresztül is a családi pótlék, és ha igen, hogyan?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2984. kérdés Második gyermek szülése esetén járó ellátások
Hogyan változtak a TGYÁS-ra, GYED-re, illetve a GYES-re vonatkozó szabályok? Milyen ellátásokra lesz jogosult a szülést követően az az édesanya, aki 2007. november 5-től áll jelenlegi munkahelye alkalmazásában, jelenleg GYED-ben részesül 2008. június 25-én született gyermeke után, és második gyermekét 2010. május végére várja?
2985. kérdés Gyermek születése 2010. április 30. előtt és után
Milyen ellátásokra és meddig lesz jogosult az a biztosított, aki 2010. február 1-jétől áll munkaviszonyban, előtte 2006. szeptembertől 2010. január 31-ig felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója volt, első gyermekét 2010. április 28-ra várja, és a szülési szabadságot április 12-től veszi igénybe? Az új jogszabályok miatt változik-e a helyzet, ha a gyermek április 30. után születik meg? A dolgozó munkabére havi 210 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2986. kérdés NYENYI adatszolgáltatás jutalom esetén
Korrigálni kell-e visszamenőleg a NYENYI adatszolgáltatásokat abban az esetben, ha egy cégnél 2009 októberében 5 éves jutalom került kifizetésre? Hogyan kell eljárni a törzsgárdajutalom esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2987. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő
Lehetséges-e, hogy méltányosságból eltekintsenek az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges egy év szolgálati időtől?
2988. kérdés Valorizáció nyugdíjemelés esetén
Alkalmazni kell-e a 2010. évi valorizációt a 2009 decemberében megállapított 0,5 százalékos nyugdíjemelés összegére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2989. kérdés Rehabilitációs járadék lejárta
Milyen lehetőségei vannak az ellátás lejárta után annak a rehabilitációs járadékban részesülő személynek, akinek a járadékát 24 hónapra állapították meg, amely néhány hónap múlva lejár?
2990. kérdés Rehabilitációs járadékos kereseti korlátja
Mennyit kereshet az ellátás megszüntetése nélkül egy rehabilitációs járadékban részesülő személy, akinek az ellátását 2009-ben állapították meg, és a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresete 56 000 forint volt?
2991. kérdés Vezető állású munkavállaló szabadsága
Milyen előírások, szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalóra az éves rendes szabadságnapok felhasználása, kiadása tekintetében?
2992. kérdés Építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók pihenőnapja
Hogyan kell kiadni a pihenőnapokat egy építőipari ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó, hathavi munkaidőkeretet alkalmazó munkáltatónál, ha az Mt. szerint havonta egy vasárnapot kell kiadni, a kollektív szerződés szerint pedig kettőt? Kiadhatóak-e a kereten belül összevontan a pihenőnapok úgy, hogy a kötelező vasárnapot megkapja a dolgozó, a többi napon viszont folyamatosan dolgozik? Kell-e valamilyen pótlékot fizetni a hétvégi munkavégzések esetén?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére