170. Társadalombiztosítási Levelek / 2010. március 23.

TARTALOM

2904. kérdés Szuperbruttósítás társadalombiztosítási ellátások esetén
Meg kell-e emelni 27 százalékkal a TGYÁS, GYED, illetve a táppénz összegét a személyi jövedelemadó számításánál, tekintettel arra, hogy a foglalkoztató ezek után nem fizet társadalombiztosítási járulékot?
2905. kérdés Külföldi üdülés
Milyen jogcímen cafeteriaelem a külföldi üdülés, melyik törvény teszi lehetővé a juttatását? Ki adhatja, ki kaphatja, és hogyan lehet elszámolni? Alapja-e a társasági adónak, illetve költségként elszámolható-e?
2906. kérdés Mellékfoglalkozású munkavállaló természetbeni juttatásai
Adható-e melegétkezési utalvány, iskolakezdési támogatás, illetve üdülési csekk egy mellékfoglalkozású munkavállalónak, aki máshol rendelkezik főfoglalkozású munkaviszonnyal?
2907. kérdés Kiegészítő tevékenységű tag természetbeni juttatása
Kaphat-e étkezési utalványt egy társaság kiegészítő tevékenységű tagja?
2908. kérdés Egyéni vállalkozó utazási költsége és természetbeni juttatásai
Elszámolhat-e utazási bérletet az egyéni vállalkozó, ha nincs autója, illetve kaphat-e bármilyen természetbeni juttatást?
2909. kérdés Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó járulékai
Milyen járulékfizetési kötelezettsége van, és milyen gyakorisággal kell az 58-as bevallást beadnia annak az evás egyéni vállalkozónak, aki társas vállalkozó is, és nyilatkozott, hogy a járulékokat a társas vállalkozásban fizeti meg? Mióta érvényes ez a szabályozás?
2910. kérdés Többes jogviszonyú evás vállalkozó ehója
Meg kell-e fizetnie a 27 százalékos ehót egy evás vállalkozás tulajdonosának, aki havi 40 órában projektmenedzseri feladatokat végez a cégben, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is, de díjazásban nem részesül? Számolhat-e részmunkaidővel a vállalkozó abban az esetben, ha egy másik cégnél főfoglalkozású alkalmazott havi 89 500 forint díjazás ellenében?
2911. kérdés Rehabilitációs járadékban részesülő társas vállalkozó jogállása
Kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak minősül-e egy rehabilitációs járadékban részesülő személy?
2912. kérdés Tevékenységi körbe tartozó feladatok ellátása
Milyen jogviszonyban láthatja el a gazdasági társaság tagja a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokat?
2913. kérdés Nappali tagozatos társasági tag járulékai
Milyen járulékfizetési kötelezettsége van egy társaság nappali tagozatos tanuló tagjának, ha vesz fel jövedelmet, illetve ha nem?
2914. kérdés Egyszerűsített foglalkoztatás
Alkalmazható-e az egyszerűsített foglalkoztatási rendszer egy idényszerűen nyitva tartó szórakozóhely esetében? A szórakozóhely 1-2 napra foglalkoztatna munkavállalókat.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2915. kérdés Járulékfizetési felső határ részmunkaidős munkavállaló esetében
Le kell-e csökkenteni a járulékfizetési felső határt is abban az esetben, ha valakinek lecsökkent a munkaideje 2 órára?
2916. kérdés GYED után visszatérő dolgozó GYES-e
Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha egy 2009. november 30-ig GYED-en lévő munkavállalója 2009. december 1-jétől visszament dolgozni, és ugyanezen naptól ki is vette az összegyűlt szabadságát 2010. február 16-ig, de később kiderült, hogy a dolgozó 2009. december 1-jétől GYES-ben is részesül? Vissza kell-e fizetnie a dolgozónak a szabadság idejére kapott bért, tekintettel arra, hogy így két ellátásban is részesül? A munkát nem vette fel, ezért a munkáltató véleménye szerint a GYES melletti munkavégzés még nem lépett életbe.
2917. kérdés 1952-ben született közalkalmazott
Mikor kezdheti meg a felmentési idejét az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez az az 1952. október 4-én született közalkalmazott, aki 1967. december 1. óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 20 év közalkalmazotti jogviszony, ebből 5 év a jelenlegi munkahelyén? Milyen juttatásokra lesz jogosult a munkavállaló egy esetleges munkáltatói felmondás esetén?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére