164. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. december 15.

TARTALOM

2805. kérdés Megváltozott munkaképességű munkavállaló
Ki minősül megváltozott munkaképességű dolgozónak a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása szempontjából? Figyelembe vehető-e ebből a szempontból egy rokkantnyugdíjas személy, függetlenül attól, hogy kap-e ellátást vagy nem?
2806. kérdés Magán-nyugdíjpénztári bevallás módosítása
Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha 2009-ben értesült arról, hogy egy 2008 évben általa foglalkoztatott, pályakezdőnek minősülő egyetemista nem lépett be a nyilatkozatában megnevezett magánnyugdíjpénztárba? Hogyan szerezhet információt arról, hogy volt munkavállalója melyik magánnyugdíjpénztárt választotta? Kell-e módosítania az adatszolgáltatást, és ha igen, hogyan?
2807. kérdés Üdülési csekk nyilvántartása, bevallása
Kell-e név szerinti jelentést küldeni az APEH-nak a 2009-ben kiosztott 71 500 forint/év/fő összegű üdülési csekkekről, vagy elég egy nyilvántartás erről a juttatásról?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2808. kérdés 2010. évre vonatkozó bérlet kiadása 2009-ben
Alkalmazhatóak-e a 2009. évre vonatkozó jogszabályok a 2009. december hónapban megvásárolt és a dolgozónak 2009. december 31-ig kiadott, 2010. évre vonatkozó (éves, negyedéves vagy havi) utazási bérlet esetén?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2809. kérdés Keresőképtelen munkavállalók természetbeni juttatásai
Kell-e személyi jövedelemadót, illetve társadalombiztosítási járulékot fizetni abban az esetben, ha a cég belső szabályzata szerint a keresőképtelen állományban lévő dolgozók is megkapják a melegétel-utalványt?
2810. kérdés Üzemanyag-megtakarítás
Fizethető-e 2010-től az üzemanyag-megtakarítás egy ügyvezetői utasítás alapján egyedi számítás szerint, a munkavállalók teljesítményének figyelembevételével és nem egységesen a meghatározott munkavállalói körre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2811. kérdés Végelszámolás alatt álló társaság GYED-en lévő alkalmazottai
Mi a teendője a végelszámolónak abban az esetben, ha a végelszámolás alatt álló társaságnak két GYED-en lévő alkalmazottja van? Védi-e őket továbbra is a felmondási tilalom, meg lehet-e szüntetni a munkaviszonyukat közös megegyezéssel? Ki kell-e fizetni az ellátás idejére járó szabadság teljes összegét, vagy csak az időarányos részt a végelszámolás befejezéséig?
2812. kérdés Védett kor
Valóban létezik-e a nyugdíjazás előtt az úgynevezett védett kor, és mikortól alkalmazható ez egy 1953-ban született nő esetében? Melyik életkor betöltését kell figyelembe venni nyugdíjkorhatárként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2813. kérdés Köztisztviselő keresőképtelenség miatti távolléte
Kötelező-e leadni a keresőképtelenséget igazoló orvosi igazolást, vagy a munkáltató kérhet betegsége idejére szabadságot, illetve túlórák miatti "csúsztatást"? Naptári napra vagy munkanapra jár-e a 15 napos betegszabadság, és van-e maximált összege ennek a járandóságnak? Mennyi a táppénz mértéke, illetve van-e maximált összeg? Van-e valamilyen speciális szabály a köztisztviselőkre vonatkozóan?
2814. kérdés Táppénz-hozzájárulás terhesség miatti keresőképtelenség esetén
Betegségnek számít-e, és meg kell-e fizetni a táppénz-hozzájárulást a terhesség miatti keresőképtelenség esetére járó táppénz után?
2815. kérdés TGYÁS és táppénz alapja
Mi lesz a 2010 márciusában születendő gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély alapja annak a dolgozónknak az esetében, aki 2007. január 1-jétől folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2007. szeptember 30-tól első szüléséig táppénzben, majd 2007. december 15-től terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, jelenleg GYED-et kap, és 2009. december 16-ától GYES-re jogosult, amelyet igénybe kíván venni? A dolgozó munkabére nem éri el a minimálbér kétszeresét. Mi lesz a táppénz alapja, ha a GYED lejártát követően nem igényli meg a GYES-t, hanem visszamegy dolgozni, és ezt követően keresőképtelen állományba kerül?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2816. kérdés Baleseti táppénz alapja, osztószáma
Mennyi lesz a baleseti táppénz alapja annak a 2009 szeptemberében üzemi balesetet szenvedett munkavállalónak az esetében, akinek a 2009. augusztus havi munkabére 100 000 forint volt, és 2009 szeptemberében a 2009. január-augusztus havi jó munkájáért 50 000 forint jutalomban részesült? Ki kell-e venni a hétvégét is az osztószámból abban az esetben, ha a dolgozó augusztusban két napot (csütörtök, péntek) szabadságon volt? Csökkenti-e az osztószámot a fizetett ünnepnap?
2817. kérdés Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló pótléka
Milyen pótlék illeti meg azt az üzletben 2 havi munkaidőkeretben dolgozó munkavállalót, aki a munkaidejét maga jogosult beosztani, ezért rendkívüli munkavégzésre tekintettel díjazás nem illeti meg, a napi munkaidő 4 óránál rövidebb, 12 óránál hosszabb nem lehet, és annak két hónap átlagában a teljes munkaidőnek meg kell felelnie, de az üzlet egyszeri alkalommal plusz egy órát nyitva van?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére