161. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. október 27.

TARTALOM

2754. kérdés Társadalombiztosítási gyakorlat megszerzése
Létezik-e gyakornoki állás a társadalombiztosítási szakterületen annak érdekében, hogy a jelenleg társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadói OKJ-s képzésen részt vevő tanulók gyakorlatot szerezhessenek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2755. kérdés Megbízási díj munkaadói és munkavállalói járuléka
Kell-e munkaadói járulékot fizetni a biztosítottá váló megbízott részére kifizetett megbízási díj után? Az APEH honlapjára véleményünk szerint ellentétes információk kerültek fel, hiszen egy 2009. június 4-ei állásfoglalás szerint "2009. január 1-jétől a munkaadó a munkavállalói járulékot a társadalombiztosítási járulékalap után köteles megfizetni. Társadalombiztosítási járulékalap: a Tbj-tv. 4. §-ának k) pontjában és 20. §-ában meghatározott járulékalap, ide nem értve a Tbj-tv. 21. §-ában meghatározott bevételeket, a felszolgálási díjat és a borravalót." Egy 2009. május 6-án megjelent állásfoglalás értelmében viszont nem kell munkaadói, illetve munkavállalói járulékot fizetni például a Ptk. hatálya alá tartozó megbízási, valamint vállalkozási jogviszonyból származó jövedelmek után sem, vagy a gazdasági társaságok személyesen közreműködő tagjainak kifizetett jövedelme után, ha a személyes közreműködés nem munkaviszony keretében történik.
2756. kérdés Utazási bérlet megtérítése
Teljes összegben adómentes-e a cég nevére szóló számla ellenében a vidékről bejáró dolgozók számára 100 százalékban megtérített utazási bérlet ára?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2757. kérdés Kft. ügyvezetőjének munkanélküli-járadéka
Jogosult lesz-e munkanélküli-járadékra egy kft. ügyvezetője, aki 2009. március hóig heti 40 órás munkaviszonyban állt, a kft.-ben nem végez tevékenységet, az ügyvezetői teendők ellátásáért nem részesül semmilyen díjazásban? Milyen közterheket kell megfizetnie abban az esetben, ha az ügyvezetésért díjazásban részesül?
2758. kérdés Külföldre utazó beltag közterhei
Kell-e valamilyen közterhet fizetnie Magyarországon annak a PhD egyetemi hallgatónak, aki egy betéti társaság egyik beltagja, és 9 hónapra az USA-ba megy ösztöndíjjal? A beltag személyesen nem működik közre a társaság tevékenységében.
2759. kérdés Gyermeknevelési támogatásban részesülő személy munkavégzése
Mit kell tudni foglalkoztatói, illetve munkavállalói szempontból a gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzésről, és a tagi jogviszonyban végzett személyes közreműködésről?
2760. kérdés Baleseti járadék bejelentése a munkáltató felé
Be kell-e jelenteni a munkáltatónak, ha a munkavállaló baleseti járadékban részesül? Milyen jövedelemnek minősül a járadék, és milyen teendői vannak ebben az esetben a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2761. kérdés Visszalépés miatt kifizetett magán-nyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés
Valóban visszajár-e a munkáltató által 5 évig fizetett tagdíj-kiegészítés, és ha igen, milyen közteher-fizetési kötelezettségei keletkezhetnek ezzel kapcsolatban annak a nyugdíjas munkavállalónak, aki élt a lehetőséggel, és kezdeményezte a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépését?
2762. kérdés Nyugdíjas munkavállaló nyugdíjának emelése
A nyugdíjasként történő járulékfizetésre tekintettel jár-e valami annak a nyugdíjas munkavállalónak, aki 2008 februárja óta folyamatosan dolgozik, és fizeti a járulékokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2763. kérdés Nyugellátás újbóli megállapítása
Kérheti-e a nyugdíj újbóli megállapítását az a személy, aki 2000-ben vonult nyugdíjba, az öregségi nyugdíja mellett is dolgozott egészen 2009. augusztus 31-ig, a nyugdíjjárulékot megfizette, így most már 53 év szolgálati idővel rendelkezik?
2764. kérdés Baleseti táppénzben részesülő kiegészítő tevékenységű vállalkozó nyugdíjemelése
Figyelembe vehető-e a félszázalékos nyugdíjemelés megállapításánál az a 4 hónapos időszak, amelyre egy kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem fizette a havi 4500 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot, mert üzemi balesetére tekintettel baleseti táppénzt kapott? A vállalkozónak ebben az időszakban tagi jövedelme nem volt.
2765. kérdés Öregségi nyugdíjas személy munkavállalása
Mennyit kereshet, milyen és mennyi járulékot kell fizetnie annak az öregségi nyugdíjas, 62. életévét betöltött személynek, aki munkát szeretne vállalni?
2766. kérdés Szabadság visszavonása
A többletszabadság visszavonásakor van-e mód a bruttó módon történő elszámolásra, azaz a járandóság terhére levonni a szabadság bruttó összegét? Ha erre nincs mód, a munkabér-levonás szabályai szerint mit kell levonni, a szabadság idejére járó bruttó bért, vagy annak számított nettó tartalmát?
2767. kérdés Fizetés nélküli szabadság
Mennyi időre küldheti el egy cég az alkalmazottját fizetés nélküli szabadságra a megromlott gazdasági helyzetére hivatkozva, és kell-e ehhez a dolgozó beleegyezése?
2768. kérdés Munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló szabadsága, betegszabadsága
Hogyan kell kiszámolni a szabadságot és a betegszabadságot egy háromhavi munkaidőkeretben dolgozó munkavállaló esetében? A munkavállaló két hétig volt egybefüggően szabadságon. Hány munkanapra kell elszámolni a távolléti díjat ebben az esetben? A dolgozó a munkaidő-beosztás szerint kedden-szerdán, valamint szombaton és vasárnap 12 órában dolgozik, hétfőn, csütörtökön és pénteken pedig pihenőnapja van. Hány napot kell elszámolni, ha péntektől hétfőig szabadságot kér?
2769. kérdés Veszélyeztetett terhes munkavállaló ellátásai
A szabadság letelte után, vagy azonnal táppénzes állományba kerülhet-e az a kismama, akinek 2009. június 30-án lejárt a GYES-e, július 1-jén munkába állt, és a felgyülemlett szabadságát vette igénybe, de időközben kiderült, hogy ismét veszélyeztetett terhes? Milyen összeg lesz a táppénzének, a terhességi-gyermekágyi segélyének az alapja?
2770. kérdés Regisztrált munkanélküli szülése
Jogosult lesz-e gyermeke születését követően bármilyen támogatásra az a 2009. július 21. óta regisztrált munkanélküli, akinek a részére 270 napra állapítottak meg álláskeresési támogatást, 2009. május óta terhes, 2006. július 27-től 2008. május 23-ig, majd 2008. június 3-tól 2009. május 26-ig munkaviszonyban állt, és 2009. március 21-től 2009. június 20-ig táppénzen volt (május 27-től június 20-ig passzív táppénzen)? Mi lesz az alapja az ellátásoknak, ha a bruttó éves jövedelem 2007. évben 1 572 000 forint, 2008. évben 2 247 280 forint, 2009. január hóban 172 429 forint, februárban 170 000 forint, márciusban pedig 115 304 forint volt? Mennyi időre kaphat ellátást a leendő édesanya?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére