160. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. október 13.

TARTALOM

2743. kérdés Családi adókedvezmény és családi pótlék élettársak esetében
Jogosult lesz-e az apa mind az 5 gyermek után a családi adókedvezményre azoknak az együtt élő élettársaknak az esetében, akik 5 gyermeket nevelnek, az anyának mind az 5 sajátja, ebből 2 közös élettársával? 2009 szeptemberétől milyen arányban kell adóterhet nem viselő járandóságként a jövedelembe beszámítani a családi pótlék összegét az anyánál és az apánál?
2744. kérdés Visszamenőlegesen kifizetett családi pótlék adókötelezettsége
Adóköteles-e a szeptember hónapban július-augusztus hónapokra visszamenőlegesen kifizetett családipótlék-különbözet, tekintettel arra, hogy az adókötelezettség a 2009. augusztus 31-ét követően megszerzett ellátásra vonatkozik?
2745. kérdés Apa GYES-jogosultsága
Hogyan alakul a család első gyermekével jelenleg GYES-en lévő édesapa jogosultsága abban az esetben, ha megszületik a második gyermek, és az édesanya TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesül? Az apa a GYES igénybevétele mellett dolgozik.
2746. kérdés Elhunyt munkavállaló járandóságai
Kifizethető-e a 2009. július 3-tól 2009. július 27-ig tartó időszakra járó táppénz a házastárs részére abban az esetben, ha a munkavállaló 2009. július 27-én meghalt, és a táppénzes papírok 2009. augusztus 31-én kerültek a kifizetőhelyhez? A hagyaték részét képezi-e a munkavállaló 38 napra járó szabadságmegváltása?
2747. kérdés Szlovák állampolgárok jogviszonya
Mi a helyes megoldás az alábbi esetben? Egy foglalkoztató szlovák állampolgárokat kíván foglalkoztatni közalkalmazotti jogviszonyban, akik Szlovákiában fizetés nélküli szabadságon vannak, de az egészségbiztosítási járulékot fizetik maguk után. Emiatt az OEP nem hajlandó taj-számot kiadni nekik, a munkáltatónak viszont járulékfizetési kötelezettsége van, mivel a dolgozóknak nem állítanak ki E101-es igazolást, tekintettel arra, hogy csak egészségbiztosítási szempontból biztosítottak. Az OEP álláspontja, hogy a munkáltatónak a szlovák társadalombiztosítónak kellene fizetnie a járulékot. Az APEH szerint járulékköteles a bérük, de mivel az OEP nem ad taj-számot, nem tudják bevallani.
2748. kérdés Egyéni vállalkozó kórházi ápolása
Köteles-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy rokkantsági nyugdíjban részesülő egyéni vállalkozó 6 hetes kórházi kezelése idejére abban az esetben, ha egyébként üzletét segítő családtagja által nyitva tartja?
2749. kérdés Kereseti korlát megszüntetése
Valóban megszűnik-e 62 évesnél fiatalabb nyugdíjas munkavállalók kereseti korlátja 2010-ban, ahogy az hírlik?
2750. kérdés 1946-ban született munkavállaló kereseti korlátja
2010. december 31-ig, vagy a születésnapjáig kell-e szüneteltetnie a nyugdíját annak az 1946. június 16-án született, vezető beosztásban dolgozó nyugdíjas munkavállalónak, aki 2010 februárjában el fogja érni az éves keretösszeget?
2751. kérdés Közalkalmazott felmentési ideje
Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
2752. kérdés Munkaügyi bírság
Valóban kötelező-e munkaügyi bírságot kiszabni akkor, ha a munkaügyi ellenőrzés megállapította, hogy egy 8 alkalmazottat foglalkoztató élelmiszerüzletben az egyik hónapban 2 fő munkavállaló 1-1 alkalommal napi 13 órát dolgozott, és ezenkívül semmilyen más szabálytalanság nem történt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2753. kérdés 1954-ben született nő nyugellátása
Mikor mehet nyugdíjba egy 1954-ben született, jelenleg 35 év szolgálati idővel rendelkező nő?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére