153. Társadalombiztosítási Levelek / 2009. június 16.

TARTALOM

2618. kérdés Passzív táppénz időtartama 2009. augusztus 1-jétől
Keresőképtelensége esetén valóban csökkentett időtartamú táppénzre lesz-e jogosult az a munkavállaló, akinek a felmondási ideje 2009. augusztus 10-én fog lejárni, és a munkaviszonya is ezen a napon szűnik meg? A passzív táppénz időtartama ebben az esetben valóban csak 30 nap lehet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2619. kérdés Táppénz-hozzájárulás gyermekápolási táppénz esetén
Meg kell-e fizetnie a táppénz egyharmadát a munkáltatónak abban az esetben, ha a dolgozó nem saját jogán, hanem a gyermek betegsége miatt van táppénzen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2620. kérdés Nyugdíjazással kapcsolatos változások
Melyek az öregségi és az előrehozott öregségi nyugdíjakkal kapcsolatos jogszabályok legfontosabb változásai? Mikortól lépnek életbe ezek a változások, és érvényesek lesznek-e visszamenőlegesen is?
2621. kérdés Nyugdíjkorrekció
Mikor kaphatja meg a korrekciós emelést az az öregségi nyugdíjas személy, akinek a nyugellátását 1997-ben állapították meg, és az ellátási összeg nagyon alacsony?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2622. kérdés 1953-ban született nő nyugellátása
Mikor mehet nyugdíjba egy 1953-ban született nő? Magán-nyugdíjpénztári tagként valóban nem léphet vissza az állami nyugdíjrendszerbe?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2623. kérdés Korengedményes nyugdíjazás
Megállapítható-e korengedményes nyugdíj annak a munkavállalónak, aki az idén betölti az 57. életévét, de a munkaviszonya a felmentés miatt csak 2010-ben fog megszűnni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2624. kérdés Rokkantsági nyugdíjas és rendszeres szociális járadékos kereseti korlátja
Hogyan kell értelmezni a rokkantsági nyugdíjasokra vonatkozó kereseti korlátozást, és hogyan kell a jövedelmeket figyelembe venni a keresetszámítás során? Hogyan kell a keresetet vizsgálni a rendszeres szociális járadékosoknál?
2625. kérdés Rokkantsági nyugdíjas megbízási díja
Beleszámít-e egy megbízási szerződéssel foglalkoztatott rokkantnyugdíjas kereseti korlátjába a havi 15 000 forint összegű megbízási díj, amelyből kizárólag személyijövedelemadó-előleget vonnak le?
2626. kérdés Osztalék figyelembevétele kereseti korlátként
Figyelembe kell-e venni az éves keretösszeg számításánál, illetve fel kell-e függeszteni a nyugdíj folyósítását abban az esetben, ha egy kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó csak osztalékot vesz fel, amely nem képezi a járulékok alapját?
2627. kérdés Középiskolai tanulmányok figyelembevétele szolgálati időként
Valóban el lehet-e ismertetni szolgálati időként a szakközép-iskolai tanulmányok időszakát? Hol lehet ennek utánanézni, és utólagosan elismertethető-e ez az időszak abban az esetben, ha a rokkantsági nyugdíj kiszámításánál nem vették figyelembe ezt az időszakot annál az igénylőnél, aki 1988-ban fejezte be tanulmányait?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2628. kérdés Főiskolai hallgató árvaellátása
Középiskolai tanulmányai befejezése után kaphatja-e tovább az árvaellátást az a gyermek, aki szeptembertől főiskolai hallgatóként tanul tovább?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2629. kérdés Rendszeres szociális járadékban részesülő özvegy
Jogosult-e özvegyi nyugdíjra az a nő, akinek részére a nyugdíj-biztosítási igazgatóság rendszeres szociális járadékot állapított meg, és az elhunyt férje után korábban már kapott egy évig nyugdíjat?
2630. kérdés Családi pótlék adóalapba emelése
A júliusban hatályba lépő törvényváltozás szerint a családi pótlék adóterhet nem viselő járandóság lesz, melyet a munkáltatónak az adóelőleg megállapításakor figyelembe kell vennie. Hogyan értesül a munkáltató arról, hogy a magánszemély kap-e és milyen mértékű családi pótlékot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2631. kérdés Emelt szintű családi pótlékban részesülő személy támogatása
Jogosult-e társadalombiztosítási támogatásra az a személy, aki csak emelt szintű családi pótlékot kap?
2632. kérdés GYES igénylése, felmondás GYES mellett dolgozó munkavállalónak
A munkáltatónak kell-e elindítania a GYES igénylését abban az esetben, ha nem működtet kifizetőhelyet, de 2007-ben a GYED igénylését a dolgozóval egyeztetve elintézte? Amennyiben a munkavállaló önállóan intézi az igénylést, kell-e a munkáltatóját értesítenie arról, hogy mi a szándéka a GYED lejárta után, vagy a munkáltatónak kell vele felvenni a kapcsolatot? Felmondhat-e a munkáltató a munkavállalónak abban az esetben, ha a GYES folyósítása mellett visszamegy dolgozni, és ha igen, hogyan? Megváltható-e pénzben a GYES-ről visszatérő munkavállaló szabadsága, vagy mindenképpen természetben kell kiadni?
2633. kérdés Társas vállalkozó táppénzjogosultságának lejárta
Jogosult lesz-e valamilyen ellátásra a 365 nap táppénz lejárta után egy társas vállalkozóként biztosított személy? Amennyiben semmilyen ellátásra nem jogosult, hogyan alakul a biztosítási kötelezettsége, illetve mi a teendő ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2634. kérdés Társasház közös képviselőjének költségtérítése
Kifizetheti-e egy társasház a részletes számla alapján egy társasházi közös képviselő telefonköltségét költségtérítés címén? Kifizethető-e a saját gépkocsi használatának költsége abban az esetben, ha azt a közös képviselő a ház ügyeinek intézésére is használja, és erről útnyilvántartást vezet? Keletkezik-e a kifizetések után valamilyen járulékfizetési kötelezettség?
2635. kérdés Megbízott ügyvezető bejelentése
Mikor kell elbírálni, és milyen határidővel kell bejelenteni a T1041 bejelentőlapon egy kft. ügyvezetőjének jogviszonyát, aki megbízási szerződés alapján látja el tevékenységét, és havi rendszerességgel kifizetett megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Az áprilisi vagy a márciusi 08-as bevallásban kell szerepeltetni a megbízási díjat, ha a jogviszony 2009. március 9-én kezdődött, az első díjazás kifizetése április 7-én történt? A kifizetett díjazás önálló vagy nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül?
2636. kérdés Selejtezési határidő
Mennyi ideig köteles megőrizni a munkaerő-foglalkoztatással kapcsolatos iratanyagot (bérkartonok, bevallások, analitikák, NYENYI stb.) egy végelszámolás alá vont kft.? Létezik-e valamilyen állásfoglalás ebben a kérdésben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére