136. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. szeptember 30.

TARTALOM

2324. kérdés Önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás közterhei
Milyen közterheket kell megfizetnie a cégnek, és a 0808-as nyomtatvány melyik soraiban kell ezeket szerepeltetni abban az esetben, ha munkavállalói részére önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizet munkáltatói hozzájárulást, amelynek mértéke meghaladja az Szja-tv. 7. § (1) bekezdés kd) pontjában meghatározott mértéket, vagyis 2008-ban a 20 700 forintot? A munkáltató a következő két megoldás közül nem tud választani: 1. A munkáltató levon a munkavállalótól a 20 700 forint feletti részből nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amelyet a 0808 M lapokon feltüntet, és fizet tb-járulékot a 20 700 forint feletti összeg után, melyet külön a 0808-01-02 lap 40-42. sorában tüntet fel. Ezt az összeget nem személyi jövedelemadóval növelten tünteti fel, tehát csak a 20 700 forint feletti rész után fizeti meg az 54 százalékos szja-t és a 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot. 2. A munkavállalótól nem kerül levonásra semmilyen járulék, a cég viszont a személyi jövedelemadóval növelt összeg után fizeti meg a járulékot.
2325. kérdés Lakás-takarékpénztárba fizetett összeg közterhei
Milyen adóvonzata van egy munkavállaló részére lakás-takarékpénztárba fizetett összegnek abban az esetben, ha a kifizető cégnél nem működik cafeteria-rendszer, egyéni megállapodások alapján adják a juttatásokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2326. kérdés Kft. alkalmazottainak nyelvpótléka
Milyen feltételekkel adható nyelvpótlék egy kft. alkalmazottainak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2327. kérdés Nyereményjáték közterhei
Milyen közterhet kell megfizetni abban az esetben, ha egy üzlet nyereményakciót szervez, melynek az a lényege, hogy minden, legalább 5000 forint értékben vásárló részt vehet a nyereményjátékban a vásárlást igazoló blokk ellenében, ahol a nyeremény többféle - póló, sapka, kulcstartó, más apróságok -, míg a fődíj egy egyiptomi nyaralás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2328. kérdés Termőföld bérbeadása
Egy szélerőművek telepítésével foglalkozó kft. földterületet bérel (művelési ág: szántó) határozatlan időre. A földhasználati jog az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre került. A kft. a földhasználatért 1000 eurót fizet minden évben, egy összegben. A földtulajdonosok magánszemélyek, illetve őstermelők. Milyen adó- és járuléklevonási, -befizetési, -bevallási kötelezettség terheli a kft.-t, illetve az éves díj elszámolásához elegendő-e alapbizonylatként a szerződés, vagy a földtulajdonost számlaadási kötelezettség terheli? Tekinthető-e a földtulajdonos részéről a földterület használatba adása ilyenformán üzletszerű tevékenységnek, illetve szükséges-e ennek bejelentése az adóhatósághoz? Van-e áfavonzata a fentieknek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2329. kérdés Számlát befogadó családi gazdálkodó közterhei
Egy 7-es adószámmal rendelkező áfaalany családi gazdálkodó számlát bocsát ki növénytermelési szolgáltatásról, amelyet egy másik családi gazdálkodónak végzett. A növénytermelési szolgáltatásra nem váltotta ki az egyéni vállalkozói igazolványt, hanem azt önálló tevékenység keretében végzi. Van-e szja-előleg-levonási, járulékfizetési kötelezettsége a számlát befogadó családi gazdálkodónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2330. kérdés Nappali tagozatos beltag közterhei
Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha nem vesz fel jövedelmet, mert egy felsőfokú intézmény nappali tagozatán végzi tanulmányait? A tag hallgatói jogviszonyát az iskola leigazolta. Változik-e a hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a hallgató továbbtanul, szintén nappali tagozaton, doktori cím megszerzése miatt, ahol ösztöndíjat kap? Melyik jogszabály írja elő a bt. beltagjának kötelező személyes közreműködését?
2331. kérdés Öregségi nyugdíjas ügyvezető közterhei
Kell-e társadalombiztosítási közterheket, vagy 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetni a minimálbér alapján az után az öregségi nyugdíjas ügyvezető után, aki tevékenységét megbízottként, nulla forint díjazás ellenében látja el?
2332. kérdés Evás bt. beltagjának nyugdíja
A minimálbér kétszeresét veszik-e majd figyelembe a nyugdíj megállapításakor egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság beltagjának esetében, aki a társasági szerződés szerint személyes közreműködésre kötelezett, és a minimálbér kétszerese után megfizeti a nyugdíjjárulékot, valamint az egészségbiztosítási és a vállalkozói járulékot is. A cég a 25 százalékos evát megfizeti, a beltag személyi jövedelemadót nem fizet.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2333. kérdés 1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja
Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba egy 1948. február 25-én született, 41 év munkaviszonnyal rendelkező férfi? Amennyiben igen, van-e lehetőség arra, hogy továbbra is jelenlegi foglalkoztatójánál dolgozzon? Származik-e valamilyen hátránya az előrehozott öregségi nyugdíjazás miatt?
2334. kérdés Munkaviszony megszüntetése előrehozott öregségi nyugdíj miatt
Kötelezhető-e nyugdíjba vonulásra az a munkavállaló, aki 2008. augusztus 9-én töltötte be az 57. évét, szolgálati ideje a születésnapján a nyugdíj-biztosítási igazgatóság megállapítása alapján 39 év 8 nap, de egyelőre nem kívánja igényelni az ellátást? Ha még ez év decemberében visszamenőlegesen kérné a nyugdíjának megállapítását 2008. augusztus 9-től, megteheti-e? Amennyiben kötelezik a nyugdíjba vonulásra a munkavállalót, jogosult lesz-e végkielégítésre?
2335. kérdés Akkreditált munkahelyen dolgozó rokkant munkavállalók jövedelme
Valóban le kell-e mondaniuk valamelyik jövedelmükről azoknak az 50-100 százalékos rokkant munkavállalóknak, akik egy kiemelten akkreditált munkahelyen dolgoznak, ha a havi összevont jövedelmük meghalad egy bizonyos összeghatárt?
2336. kérdés Román állampolgár taj-kártya-igénylése
Milyen okmányok szükségesek ahhoz, hogy taj-kártyát igényelhessen egy román állampolgár, aki Magyarországon szeretné folytatni tanulmányait? Az igénylő édesapja magyar állampolgár, aki állandó lakcímmel és munkahellyel rendelkezik Magyarországon.
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
2337. kérdés Román állampolgárságú nyugdíjas Magyarországra települése
Jogosult lesz-e Magyarországon nyugdíjra egy román állampolgárságú nyugdíjas, aki betegsége miatt el szeretné adni Romániában található családi házát, és áttelepülne a Magyarországon élő rokonaihoz? Újraszámolják-e a nyugdíj összegét? Mit kell tennie ebben az esetben a jogosultnak?
2338. kérdés Román állampolgár szülése
Milyen dokumentumok szükségesek ahhoz, hogy egy Erdélyben jelenleg is munkaviszonyban álló román állampolgárságú lány, aki egy magyar fiúhoz ment feleségül, de állampolgárságát még nem kapta meg, Magyarországon szülhessen? Elegendő-e az Erdélyből hozott EU-s kártya? Magyarországon történő szülése esetén van-e lehetőség arra, hogy figyelembe vegyék az otthoni munkaviszonyát, hogy a GYES ideje alatt a járandóságot ne alanyi jogon, hanem munkabér után kapja?
2339. kérdés Táppénz irányadó időszaka
Mi lesz az irányadó időszak egy munkavállaló 2008. április 13-tól 2008. június 28-ig tartó passzív jogú táppénzének megállapításához? A dolgozó 2005. október 1-jétől 2007. március 2-ig munkaviszonyban állt, 2007. március 4-től 2007. június 6-ig munkanélküli-járadékban részesült, 2007. június 7-től 2008. április 12-ig pedig ismét munkaviszonyban állt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2340. kérdés Munkavállalási engedély nélkül foglalkoztatott román munkavállaló jogviszonya
Érvényes-e a munkaviszonya annak a román munkavállalónak, akinek lejárt a munkavállalási engedélye, és azt gondolta, hogy nem kell meghosszabbítani, mivel Románia már uniós tagállam, ezért tovább dolgozott úgy, hogy nem volt engedélye? Milyen szankciókra számíthat a munkavállaló, illetve a munkáltató?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2341. kérdés Kettős állampolgár megbízási díja
Kettős állampolgár (magyar-francia), akinek állandó lakóhelye Párizs, megbízási szerződés keretében fordítói munkát végzett 16 órában, a megbízási díja meghaladja a minimálbér 30 százalékát. Kell-e a jövedelem után tb- és egyéni járulékot fizetni, illetve a kifizetőnek kell-e ehót fizetnie? Biztosítottá válik-e a külföldi Magyarországon amiatt, mert a jövedelme meghaladja a minimálbér 30 százalékát? Van-e szja-levonási kötelezettsége a kifizetőnek?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére