135. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. szeptember 16.

TARTALOM

2309. kérdés Szakmai gyakorlat és a hallgatói munkadíj
Valóban meg kell-e fizetni a társadalombiztosítási járulékokat a szakmai gyakorlatos egyetemista részére kifizetett hallgatói munkadíj után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2310. kérdés Nyugdíjas munkavállaló jövedelmi korlátja
Mennyi jövedelem adható a nyugdíj szüneteltetése nélkül annak a június 20-án nyugdíjba vonult munkavállalónak, aki július 1-jétől új munkaviszonyt létesített? Megkaphatja-e a 828 ezer forintot, vagy csak az időarányos 414 ezer forintot keresheti? Figyelmen kívül kell-e hagyni a számításnál az első fél évben elért, nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelmet?
2311. kérdés Nyugdíjas munkavállaló jövedelmei
A nyugdíjas dolgozó jövedelmi korlátjának számításakor beleszámít-e a minimálbér 12-szeres összegébe a 13. havi nyugdíj?
2312. kérdés Beltag jogviszonyának utólagos megállapítása
Egy betéti társaságnál beltagváltás történt 2003. november 27-én. A társaságnak egy beltagja van, aki a cégvezetésre jogosult. A beltag semmilyen más biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezik. Az APEH vizsgálatot tartott a bt.-nél a biztosítási jogviszony megállapítása céljából. Mivel a társaság 2003. és 2005. évben nem tevékenykedett, ezért erre a két évre nem állapított meg biztosítási kötelezettséget a beltagnak, így járulékfizetést sem a minimálbér figyelembevételével. 2004. és 2006. évre a tényleges és személyes közreműködés létrejött a beltag részéről, ekkor a minimálbér alapulvételével megállapították a biztosítási jogviszonyt, és előírták a járulékfizetést. Helyes-e ez a gyakorlat az APEH részéről? Véleményem szerint a beltagnak a létrejött tagsági viszonya után - kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó főállású tagként - 2003. és 2005. évben is legalább a minimálbér figyelembevételével a járulékokat meg kellett volna fizetnie.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2313. kérdés Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetés nélküli szabadság ideje alatt
Meg kell-e fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot abban az esetben, ha egy munkavállaló biztosítási jogviszonya 2008. április 9. és június 15. között fizetés nélküli szabadság miatt szünetel? Mi a helyzet abban az esetben, ha a fizetés nélküli szabadság időtartama csak 5 nap?
2314. kérdés Adóbevallás önellenőrzése
A magánszemély a 2004. évi ingatlanértékesítéséből származó jövedelmét nem vallotta be, hanem a jövedelmét lakáscélra használta fel 2005. novemberben. Mivel most kiderült, hogy a bevallás helytelen, milyen mód van a rendezésre, hiszen valójában a lakáscélú felhasználás miatt nincs fizetendő adó?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2315. kérdés Amerikai állampolgárnak kifizetett találmányi díj közterhei
Kell-e személyi jövedelemadót levonni egy amerikai állampolgárnak öröklés útján kifizetett találmányi díjból, vagy megkaphatja a bruttó összeget? Kell-e 11 százalékos ehót fizetni a kifizetőnek? Szükség van-e valamilyen igazolásra az APEH-től vagy az illetőtől?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2316. kérdés Szabadság megállapítása
Vonatkozik-e a kismamákra is a szabadság kiadásának szigorítása, azaz a szabadságot abban az évben kell kiadni, amikor esedékes? Úgy értesültünk, hogy a GYED és GYES idejére járó fizetés nélküli szabadság kiadása előtt előbb az éves rendes szabadságot (szülési szabadság, ill. GYED első évére járó szabadságot) kell kiadni. Igaz ez? A gyakorlat szerint eddig a munkába állás előtt adtuk a szabadságot. Öregségi nyugdíjba vonulónak is arányosan jár-e az éves szabadsága a munkaviszonyának megszűnéséig, vagy jár neki a teljes éves szabadság, illetve vissza kell-e vonni, ha többet használt fel? Mi történik, ha a nyugdíjas mégis tovább dolgozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2317. kérdés Rendkívüli munkavégzés megtagadása
Lehet-e munkaviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének tekinteni a túlóra visszautasítását, és az okot adhat-e rendkívüli felmondásra, ill. maximum 20 százalékos alapbérmegvonásra? (A kollektív szerződés szerint lehetőség van rá.) Nem mond-e ez ellent az Mt.-nek? A túlóra elrendelése a ledolgozott 8 óra után történt. Mikor tekinthető szabályosnak a túlóra elrendelése?
2318. kérdés 1951-ben született közalkalmazott nő előrehozott öregségi nyugdíja
Mikor kérheti felmentését egy 1951. augusztus 1-jén született, 38 év szolgálati időt szerzett igazságügyi szakértői intézeti alkalmazott nő, ha 2008 decemberében szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni? Jogosult-e jubileumi jutalomra, jár-e részére végkielégítés?
2319. kérdés Kölcsönzött munkavállaló munkabére
Munkaerő-kölcsönzés esetén hogyan lehet megoldani, hogy a munkaidőkeretben órabéres szerződéssel foglalkoztatott munkavállaló részére csak a ledolgozott munkaidőt számfejtsék és fizessék ki? Pl. ha egy hónapban csak 3 napot dolgozott napi 4 órában, akkor ne kelljen állásidőt fizetni a többi 17 le nem dolgozott napra. A határozott időre szóló munkaszerződés azért nem jó, mert ha hétvégén hirtelen mégis tud munkát adni a cég, akkor nincs idő bejelenteni a munkavállalót, ezért a munkaszerződés munkaidőkeretben havi maximum 84 óra munkavégzésre szól.
2320. kérdés Határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló betegszabadsága és táppénze
Jár-e betegszabadság és táppénz annak a munkavállalónak, aki 2008. június 16-tól áll munkaviszonyban, határozott idejű munkaszerződése 2008. augusztus 31-ig szól, és az orvos 2008. június 17-től keresőképtelen állományba vette? A munkavállaló részére időarányosan 3 nap betegszabadság járna, azonban ténylegesen csak 1 napot dolgozott.
2321. kérdés Február havi GYED-maximum
2008. február hónapra kifizethető-e a 96 600 forint összegű GYED abban az esetben, ha az alap napi 5700 forint?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2322. kérdés Táppénz alapja
Milyen jövedelem lesz a táppénz alapja 2008. július 4-én kezdődő keresőképtelensége esetén annak a munkavállalónak, akit 2007. március 6-tól foglalkoztat munkáltatója, de 2007. június 30-ig még nappali tagozatos főiskolai hallgató volt, azért a kifizetett munkabére után - az akkor hatályos jogszabályra tekintettel - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem vontak? 2007. július 1-jétől már megtörtént a pénzbeli egészségbiztosítási járulék levonása, mivel a dolgozó hallgatói jogviszonya megszűnt. A munkavállaló szeptemberben szülni fog. Mi lesz az osztószáma a rendszeres és nem rendszeres jövedelmeknek? Nem rendszeres jövedelmek: 2007. július 4-én kifizetett 70 000 forint jutalom, mely a 2007. március 6-tól 2007. június 30-ig terjedő időben végzett munkáért járt (pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem vontak a jutalom összegéből), 2007. november 30-án kifizetett 2000 forint bankszámla-költségtérítés, 2007. december 3-án kifizetett 70 096 forint 13. havi bér.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2323. kérdés GYÁP alapja
Egy munkavállaló 2002. március 18-ától folyamatos biztosítási idővel rendelkezik. 2006. június 6-án szült, gyermekgondozási díjban részesült 2008. június 6-ig, gyermekgondozási segélyen volt 2008. június 7-től 2008. június 30-ig, 2008. július 1-jén pedig újra munkába állt. Milyen összeg lesz a gyermekápolási táppénz alapja abban az esetben, ha a munkavállaló gyermeke 2008. szeptember 15-én megbetegszik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére