132. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. július 29.

TARTALOM

2262. kérdés Nem működő bt. nyugdíjas beltagjának közterhei
Meg kell-e fizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást és az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy betéti társaság nyugdíjas beltagja után akkor, ha a társaság nem működik, így a beltag sem részesül semmilyen díjazásban?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2263. kérdés Főállású anya személyes közreműködése
Egy társaság két 50-50 százalékos részesedéssel rendelkező magánszemély tulajdonában van. Az egyik tulajdonos jelenleg főállású anya, de ő látja el az ügyvezetői teendőket, ezen túl pedig a társaság tényleges árbevételszerző tevékenységében (munkaruhavarrás) is közreműködik. Köthető-e megbízási jogviszony a tényleges munkavégzésre havi 5000 forint összegű megbízási díj ellenében, ha az ügyvezetést is megbízási jogviszony keretében látja el, de ezért díjazásban nem részesül? Milyen közterheket kell megfizetni utána, és nem kerül-e veszélybe a gyermeknevelési támogatása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2264. kérdés Középiskolai tanuló nyári munkavállalása
Milyen szerződést kell kötni, és milyen közterheket kell megfizetni abban az esetben, ha egy nyári szünidejét töltő középiskolás diák nyári munkát vállal egy hónapra?
2265. kérdés Nappali tagozatos kft.-tag jogállása
Milyen jogviszonyban áll, milyen bejelentési és fizetési kötelezettségei keletkeznek egy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának, aki alapított egy kft.-t, amelynek tevékenységében személyesen nem vesz részt, csak az ügyvezetői teendőket látja el díjazás nélkül? A tag a társaságból osztalékban részesül.
2266. kérdés Magánnyugdíjpénztár utólagos választása
Mit kell tenni a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak abban az esetben, ha egy 2006 szeptemberében részmunkaidős munkaviszonyt létesített, 30 év alatti pályakezdő nappali tagozatos egyetemi hallgató belépése óta nem választott magánnyugdíjpénztárat, a munkáltató a területi pénztárhoz nem jelentette be, és a levont nyugdíjjárulék teljes összegét az APEH részére utalta át?
2267. kérdés Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás
Milyen nyilvántartási kötelezettsége van a munkáltatónak a Tbj-tv. 46. § (1) és (2) bekezdése szerint?
2268. kérdés Ápolási díjban részesülő egyéni vállalkozó közterhei
Dolgozhat-e továbbra is az az egyéni vállalkozó, aki közeli hozzátartozója ápolása miatt ápolási díjat kíván igénybe venni? Ha igen, akkor napi hány órában, illetve ebben az esetben mennyi járulékot kellene vállalkozóként saját maga után fizetnie?
2269. kérdés Adóbevallási és elszámolási kötelezettség munkáltatói jogutódlás esetén
Melyik céget terheli az adóbevallási és adóelszámolási kötelezettség abban az esetben, ha egy munkáltatónál 2007. évben dolgozó munkavállalók munkáltatói jogutódlással egy másik céghez kerültek át 2008-ban, és nyilatkozatuk alapján munkáltatói adóbevallást kértek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2270. kérdés Kötvénykölcsön felvétele
Rendelkezési jog gyakorlásának minősül-e, és vissza kell-e fizetni az igénybe vett adókedvezményt abban az esetben, ha egy 1999 márciusában 10 éves időtartamra kötött életbiztosításra 2008 májusában építkezéshez kötvénykölcsönt vesz fel a szerződő, amelyet nem fizet vissza az adóévben 2008. december 31-ig, hanem a lejárati összegből fogják levonni 2009 márciusában? A szerződő eddig még nem vett igénybe kötvénykölcsönt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
2271. kérdés Távmunkát végző munkavállaló költségelszámolása
Elszámolhat-e költséghányadot a munkabéréből a munkavállaló távmunkavégzés esetén, ha a munkaszerződés nem rendelkezik a költségelszámolásról?
2272. kérdés Kft.-tag előrehozott öregségi nyugdíja
Befolyásolja-e egy 38 éves munkaviszonnyal rendelkező, 57. életévét 2008 októberében betöltő nő előrehozott öregségi nyugdíját az a tény, hogy egy kft. tagja és ügyvezetője, de jövedelme nem keletkezik, csak osztalékot kap? Megkaphatja-e zavartalanul a nyugellátást?
2273. kérdés Nyugdíjas munkavállaló szolgálati ideje
Lehetséges-e, hogy a nyugdíjazás óta ledolgozott szolgálati időt figyelembe vegyék, és újból megállapítsák a nyugdíjat annak a munkavállalónak az esetében, akinek a nyugellátása megállapításánál 38 év és 132 napot vettek figyelembe szolgálati időként, 2006 júliusától mint nyugdíjas továbbra is dolgozik, és a munkáltatója ezen időszak alatt is fizette utána a nyugdíjjárulékot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2274. kérdés Adójóváírás passzív GYED esetén
Figyelembe veheti-e a társadalombiztosítási kifizetőhely az adójóváírást abban az esetben, ha egy volt munkavállalójának passzív jogú GYED-et folyósít?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2275. kérdés Terhességi-gyermekágyi segély alapja
Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély alapja annak az igénylőnek az esetében, aki 2008. május 13-án szült, és terhességi-gyermekágyi segélyt a szülés napjától igényel? Az irányadó időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelemmel, mert 2007. január 1-jétől 2007. augusztus 13-ig GYED-ben, 2007. augusztus 14-től 2007. szeptember 30-ig GYES-ben, 2007. október 20-tól 2008. május 12-ig pedig táppénzben részesült, és jövedelme kizárólag a 15 munkanapra járó betegszabadság címén kifizetett 48 522 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2276. kérdés GYED-maximum
Meg kell-e kapnia február hónapra a GYED maximumát annak a biztosítottnak, akinek a minimálbér kétszerese harmincadrészének 70 százaléka az egy naptári napi GYED összege, vagy csak a naptári napra járó összeg folyósítható?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2277. kérdés Felmondási tilalom GYES ideje alatt
2006 óta a kismamákat kötelező visszavenni a GYES-re jogosultság ideje alatt. Van-e jogszerű és életszerű megoldás arra a helyzetre, ha egy kismama, aki azt mondta, hogy gyermeke nevelése miatt évekig nem akar dolgozni, mégis úgy dönt, hogy visszaáll a munkába, de a munkáltató nem tudja neki visszaadni a munkakört, hiszen évekre felvett egy másik munkavállalót határozott idejű munkaszerződéssel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2278. kérdés GYED-en lévő munkavállaló 13. havi juttatása
Kifizethető-e a 13. havi juttatás egy jelenleg GYED-ben részesülő munkavállalónak? A társaság kollektív szerződése alapján a 13. havi juttatás minden munkavállalónak jár, aki nála legalább 6 hónapja munkaviszonyban áll. Nem veszíti-e el az ellátását ebben az esetben a kismama?
2279. kérdés Órabéres munkavállaló szabadsága
Hogyan kell megállapítani az órabérben dolgozó munkavállalók szabadságát? Mennyi szabadság jár éves szinten annak a rendszeres szociális járadékban részesülő munkavállalónak, aki órabérben dolgozik, nem rendszeresen napi 4 órát?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2280. kérdés Munkavégzés GYES folyósítása alatt
Dolgozhat-e a GYES folyósítása alatt a kismama? Milyen esetekben veszíti el az ellátására való jogosultságát?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére