126. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. április 22.

TARTALOM

2161. kérdés Több jogviszony egy vállalkozásban
Milyen járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek 2008. január 1-jétől a cégnek és a magánszemélynek az alábbi esetben? A vállalkozás egyik tagja 2004. májustól heti 36 órás munkaviszony mellett látta el a cég ügyvezetését, társas vállalkozóként havi fix összegű jövedelmet vett fel. 2007. március 1-jétől megszűnt a főállása, ezért saját vállalkozásával kötött munkaszerződést műszaki igazgató munkakörben, az ügyvezetői feladatok ellátásáért viszont díjazást nem vett fel. Az új Gt. előírásai alapján az ügyvezetői munkakörre kíván 4 órás munkaszerződést kötni havi 69 000 forint munkabérért, és mellette társas vállalkozóként is közreműködne, de nem venne fel jövedelmet, és járulékokat sem fizetne.
2162. kérdés Betéti társaság üzletvezetőjének jogállása
Helytelenül járt-e el az a betéti társaság, amely üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja részére havi 18 000 forint összegű megbízási díjat fizet, tekintettel arra, hogy a társasági szerződésben nincs rögzítve, hogy feladatait munkaviszony keretében látja el. A minimálbér alapulvételével kellett volna megfizetni a közterheket, ha a tagnak semmilyen más biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya nincs?
2163. kérdés Betéti társaság tagjainak jogállása
Működhet-e úgy egy betéti társaság, amelynek bel- és kültagja rendelkezik heti 36 órás munkaviszonnyal, hogy senki részére semmilyen jövedelmet nem fizet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2164. kérdés Betéti társaság nyugdíjas beltagjának jogállása
Milyen jogviszonyban kell állnia egy betéti társaság nyugdíjas beltagjának, ha ő az üzletvezető, nincs több üzletvezetésre jogosító tag, és a társasági szerződésben nincs rögzítve, hogy munkaviszony keretében látja el a tevékenységét? Kell-e nyugdíjjárulékot vonnia a havi 30 000 forint összegű díjazásából?
2165. kérdés Kiegészítő tevékenységű tag egészségbiztosítási járuléka
Kell-e 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot vonni a nyugdíjas, kiegészítő tevékenységű tagok részére kifizetett tagi jövedelemből?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2166. kérdés Eva hatálya alá tartozó bt. nyugdíjas beltagjának ehója
Kell-e tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság rokkantnyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha személyesen nem közreműködik a társaság tevékenységében, és jövedelmet semmilyen jogcímen nem vesz fel, csak osztalékot kap? A társaságnak van másik beltagja.
2167. kérdés Evás egyéni vállalkozó járulékalapja
Milyen minimumösszeg alapján köteles megfizetni a járulékokat egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozó 2008. február 1-jétől? A vállalkozói kivét lesz a járulék alapja, vagy a kivéttől függetlenül a havi 138 000 forint, esetleg a bevétel és a költség különbözete?
2168. kérdés Egyéni vállalkozó foglalkoztatása
Színlelt szerződésnek minősül-e, ha egy cég vállalkozói szerződés keretében napi 6 órában biztosít egy főt partnere számára vámügyintézési munkák elvégzésére? A vámügyintéző egyéni vállalkozó, vállalkozói tevékenységét már több mint 10 éve folytatja, és több céggel is kapcsolatban áll.
2169. kérdés Főfoglalkozású társas vállalkozó betegsége
Betegsége esetén megilleti-e tagi jövedelem azt a főfoglalkozású társas vállalkozót, aki havi rendszerességgel vesz fel jövedelmet, amelyből az egyéni járulékok és a vállalkozói járulék levonásra kerül? Amennyiben igen, fel kell-e tüntetni a táppénzes időszakot a jövedelemmel el nem látott időtartamnál a "jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához" nyomtatványon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2170. kérdés Kiegészítő tevékenységű beltag járuléka
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni egy betéti társaság kiegészítő tevékenységű beltagjának, aki a társaság üzletvezetője, de rendelkezik heti 20 órás munkaviszonnyal?
2171. kérdés Egészségügyi szolgáltatási járulék
Kell-e egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie július-augusztus hónapokra annak a diáknak, aki 2008. június hónapban leérettségizik és befejezi középiskolai tanulmányait, és 2008. szeptembertől nappali tagozatos főiskolai hallgató lesz? Hogyan változik a helyzet akkor, ha a diák 2 éves nappali tagozatos OKJ-s képzésben vett részt, és utána megy főiskolára? Mit kell tennie annak az érettségizőnek, aki 2008. augusztusában 1 évre Amerikába utazik, ahol egy közvetítő cégen keresztül hivatalosan munkát vállal, és ott fizeti a biztosítását is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2172. kérdés Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása
Vonatkozik-e a minimálbér 12-szeres összege, mint kereseti korlát arra a 2006 óta nyugdíjas személyre, akit azóta is részmunkaidőben foglalkoztat a munkáltatója, és 2008. évben még nem tölti be a 62. életévét? Valóban felfüggesztik nyugdíjának folyósítását, amennyiben a jövedelme meghaladja ezt az összeget?
2173. kérdés GYES melletti munkaviszony
Helyesen jár-e el a munkáltató abban az esetben, ha saját munkavállalója a GYED-ét visszamondva GYES melletti munkaviszonyt létesít nála, és ebben a jogviszonyban kiadja a TGYÁS és a GYED első évére járó szabadságot? Változásként vagy új jogviszonyként kell-e az APEH-nek ezt a jogviszonyt bejelenteni? Mi lesz a munkáltatóhoz való belépés napja a GYES melletti munkaviszony esetében? Kell-e mindkét viszonyról NYENYI-t kiállítani?
2174. kérdés Magyar cég külföldi állampolgárságú képviselőjének jogállása
Milyen szabályok vonatkoznak arra a társaságra, amely németországi képviseletére egy Németországban élő német állampolgárságú nyugdíjas személyt kíván megbízni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2175. kérdés Cégautóadó utáni eho megfizetése
Fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha az egyéni vállalkozó a magáncélú használatot útnyilvántartással kizárja, és a cégautóadót csak azért fizeti, mert így a személygépkocsi teljes értékét értékcsökkenésként el kívánja számolni? Ha az egyéni vállalkozó kisvállalkozói kedvezményt érvényesít a személygépkocsi után, akkor 4 évig fizetnie kell a cégautóadót. Ezen esetekben fennáll-e az egészségügyihozzájárulás-fizetési kötelezettség, vagy csak a magáncélú használat, illetve annak lehetősége miatt fizetett cégautóadó után kell megfizetni?
2176. kérdés Étkezési utalványok összevonása
Összevonhatóak-e a havi adómentes összegéig a munkavállalók részére nyújtott étkezési utalványok? A munkáltató decemberben adja át az egész évre járó juttatást.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2177. kérdés Ellopott utazási bérlet pótlása
Biztosíthatja-e újra adómentesen a helyibérlet-támogatást a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállalójától ellopták a cafeteria keretében juttatott éves BKV-bérletet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2178. kérdés Mobilinternet adómentessége
Beletartozhat-e a cafeteria-rendszerbe, és juttatható-e adómentesen a hordozható számítógéphez csatlakoztatható USB adatkártya, amellyel a vállalkozás vezető beosztású munkavállalói bárhol hozzáférhetnek az internethez? A társaságnál a cafeteria keretében minden munkavállaló választhatja az otthoni internet-hozzáférést.
2179. kérdés Biztonsági őrök készenléti jellegű munkaköre
Valóban lehetséges-e 2007. július 1-jétől a biztonsági őrök készenléti jellegű munkakörben, napi 12 órában történő alkalmazása? Mikortól számít alacsony intenzitásúnak a munkavégzés? Alkalmazható-e a következő munkaidő-beosztás a heti 60 órás munkavégzésre: hétfőn és csütörtökön 24 órát, vasárnap 12 órát dolgozik a munkavállaló, kedden, szerdán, pénteken és szombaton pihenőnapja van? Kell-e délutános, illetve éjszakai pótlékot fizetni, vagy túlórát számfejteni? Kell-e valamilyen pótlékot számfejteni, ha munkaszüneti napra, ünnepnapra esik a munkanapjuk? Alkalmazható-e a garantált havi 86 300 forint összegű bérminimum a munkaórák számától függetlenül?
2180. kérdés Munkáltatói igazolások kiadása
Kit hatalmazhat meg a cég ügyvezetője azzal, hogy az alkalmazott kilépésével kapcsolatban, az elszámolások elkészülte után keletkezett iratokat aláírja, átadja, postázza? Aláírhatja és kiadhatja-e az elkészített elszámolásokat a könyvelőiroda meghatalmazott alkalmazottja abban az esetben, ha a munkaviszony megszüntetéséről készült igazolásokat az ügyvezető írta alá?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2181. kérdés Szülés GYED, GYES ideje alatt
Jogosult-e a szülés előtt táppénzre, illetve a szülést követően terhességi-gyermekágyi segélyre és gyermekgondozási díjra az a biztosított, aki a GYES folyósításának időtartama alatt szül? Megszakítja-e a GYES időtartama a folyamatos biztosítási időt, vagy beszámít mind a terhességi-gyermekágyi, mind GYED jogosultsági idejébe? Mi a helyzet, ha a GYED folyósításának időtartama alatt szül valaki, milyen ellátásokra lesz jogosult? A GYES folyósítása mellett dolgozhat-e valaki másik munkáltatónál úgy, hogy az eredeti munkahelyén továbbra is fizetés nélküli szabadságon van, vagy az első munkaviszonyt fel kell mondani?
2182. kérdés TGYÁS és GYED alapjának meghatározása
Beszámítható-e utólag a 2007. június 4-től november 11-ig terjedő időszakra 2007. december 10-én fizetett 13. havi bér nem rendszeres jövedelemként a terhességi-gyermekágyi segélybe abban az esetben, ha egy 2007. június 4-től GYES mellett munkát végző személy 2007. november 11-én szült, 2007. november 12-től terhességi-gyermekágyi segélyben részesül, melynek meghatározására a tényleges keresete alapján került sor? Mi lesz az alapja a 2008. április 27-én kezdődő GYED-nek?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére