113. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. október 2.

TARTALOM

1934. kérdés Bt. ügyvezetőjének járulékai
Köteles-e munkabért felvenni egy betéti társaság ügyvezetője, aki főállásban végzi ezt a tevékenységet? Milyen járulékot és adót kell fizetni az ügyvezető után?
1935. kérdés Megbízási díj járulékkötelezettsége
Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetni egy vállalkozás személyes közreműködésre nem kötelezett tagjának, munkavállalójának, illetve nyugdíjas ügyvezetőjének adott, a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó megbízási díja után?
1936. kérdés Végelszámoló tag járulékai
Helyesen jár-e el az az üzleti tevékenységet nem végző, végelszámolás alatt álló betéti társaság, amelynek végelszámolást végző tagja után semmilyen járulékot nem fizetnek? A biztosítással nem rendelkező tag a végelszámolást választott tisztségviselőként nulla forint díjazásért látja el. A vagyonfelosztási javaslat és a mérleg alapján a rendelkezésre álló pénzeszköz még a vagyoni betét visszafizetését sem teszi lehetővé.
1937. kérdés Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának közterhei
Milyen járulékokat kell fizetni, illetve levonni egy társas vállalkozás felügyelőbizottságának tagjai részére fizetett, a minimálbér 30 százalékát meghaladó tiszteletdíj után? A tagok rendelkeznek főállású munkaviszonnyal.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1938. kérdés Kezdő egyéni vállalkozó járulékfizetése
A tényleges kivét vagy az előző havi minimálbér után kell-e megfizetnie a járulékokat a főállású egyéni vállalkozónak? Mit jelent pontosan az Alkotmánybíróság 42/2007. (VI. 20.) AB határozata, amely szerint alkotmányellenes a kezdő egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályozás, mivel nem biztosítja a kezdő egyéni vállalkozók részére a járulékfizetési alapok közötti választás lehetőségét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1939. kérdés Részmunkaidős munkavállaló Start-kártyája
Kell-e arányosítani a járulékkedvezmény alapjául szolgáló munkabért a heti 20 órás részmunkaidőben foglalkoztatott, Start-kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén, vagy az átlagos szabályok szerint vehető igénybe a kedvezmény?
1940. kérdés Főiskolai hallgató Start-kártyája
Kiválthatja-e a Start-kártyát egy főiskolai hallgató, aki a tanulmányait ugyan befejezte, de nem kapott még diplomát a nyelvvizsga hiánya miatt, melynek megszerzésére két éve van?
1941. kérdés Ösztöndíjak közterhei
Milyen jogcímeken lehet ösztöndíjat kifizetni, és milyen közteher-, illetve járulékvonzata van a különböző jogcímeken kifizetett ösztöndíjaknak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1942. kérdés Nem vagyoni kártérítés közterhei
Nem munkajogi jogviszonnyal összefüggésben egy magánszemély részére a bíróság versenytilalmi ellenérték jogcímen 5 millió forint nem vagyoni kártérítést állapított meg. Nettóként fizetendő-e ki ez az összeg, vagy fel kell bruttósítani? Adómentes-e az ezen a jogcímen szerzett jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1943. kérdés Jövedelempótló kártérítés járulékai
A munkavállaló üzemi balesetet szenvedett, és emiatt a munkáltató jövedelempótló kártérítést adott. Kell-e járulékot fizetni ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1944. kérdés Üzemanyag-megtakarítás
Jogosult-e üzemanyag-megtakarítás címén térítésre egy társaság munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető tagja, aki egyben tagi jogviszonyban a gépkocsivezetői, szállítói feladatokat is ellátja? Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül-e az esetleges többletfogyasztás abban az esetben, ha a cég az üzemanyag-megtakarítást havonta számolja és fizeti ki?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1945. kérdés Szülés GYED ideje alatt
Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapja annál a kismamánál, aki a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt ismételten szül? A kismama 1994-től folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2006. január 3-tól betegszabadságon volt (bér + betegszabadság összege 80 422 forint), 2006. január 24-től május 24-ig táppénzben részesült, 2006. május 25-től június 25-ig fizetett szabadságon volt (48 146 forint), 2006. június 26-tól augusztus 4-ig táppénzben, augusztus 5-től 2007. január 19-ig TGYÁS-ban, majd január 20-tól GYED-ben részesült, és 2007. június 28-án ismételten szült.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1946. kérdés Özvegyi nyugdíj feléledése
Feléled-e az özvegyi nyugdíjra jogosultsága annak az 1950. április 24-én született nőnek, akinek férje 1989. augusztus 15-én hunyt el, azóta sem kötött újabb házasságot, és egy kiskorú gyermeket nevel? Az özvegy 1989. augusztus 15-étől 1990. augusztus 14-éig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott, és 2007. április 24-étől 40 év szolgálati idővel előrehozott öregségi nyugdíjra szóló igényt jelentett be.
1947. kérdés GYES-ről visszatérő munkavállaló pótszabadsága
Igénybe veheti-e a gyermek után járó pótszabadságot a munkavállaló a GYED, GYES lejárta után, vagy csak a rendes szabadságára lesz jogosult? Ha igen, a szülés és a munkába való visszatérés évében (év közben történő szülés és visszatérés esetén) arányosítani kell-e a pótszabadságot, vagy a rendes szabadság arányosítása után kell hozzáadni a pótszabadságot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1948. kérdés 1951-ben született nő korengedménye
Megállapítható-e korengedményes nyugdíj egy 1951. január 21-én született, 38 év szolgálati idővel rendelkező nő részére 2007. szeptember 1-jétől, tekintettel arra, hogy a 2007-ben megállapított nyugdíja kedvezőbb lenne, mint a 2008. január hóban megállapított ellátás? Van-e valamilyen más mód a nyugdíj 2007-ben történő megállapítására? Jogosult lesz-e előrehozott öregségi nyugdíjra 2008. január 21-től?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére