109. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. július 31.

TARTALOM

1857. kérdés Egészségügyi ellátás költségei
Hol tudhatja meg a beteg az orvos által a társadalombiztosítástól igényelt elszámolt kezelési költségeit?
1858. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás
Kell-e rehabilitációs hozzájárulást fizetni az első negyedévre annál a munkáltatónál, ahol az átlagos állományi létszám 27 fő volt, amiből 1 fő rokkantnyugdíjas?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1859. kérdés Rendkívüli munkavégzés
Mikor, illetve mennyivel korábban rendelhető el rendkívüli munkavégzés? Pl. munkaidő letelte előtt akár 5 perccel is? Mit jelent az írásban elrendelés? El kell-e fogadnia a munkavállalónak, illetve mit tehet, ha nem akar túlórázni? Miként igazolja a munkaadó a rendkívüli állapotot? Elég, ha a tulajdonos/cégvezető azt mondja: "most rendkívüli állapot van!"? Mi védi még a munkavállalót az évi 200 óra, illetve kollektív szerződés szerint 300 óra betartásától? Hol és mily módon tehető észrevétel, illetve panasz abban az esetben, ha a munkavállaló nem ért egyet a rendkívüli munkavégzés elrendelésével?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1860. kérdés Teljesítménybéres dolgozók bérminimuma
Hogyan kell alkalmazni a 316/2005. Korm. rendelet rendelkezéseit 50 év feletti teljesítménybéres dolgozók esetében?
1861. kérdés Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók pótlékai
Kell-e fizetni a szombati és a vasárnapi munkavégzésért 50, illetve 100 százalékos pótlékot egy bevásárlóközpontban hétvégén is nyitva tartó üzlet munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalói részére? A dolgozók napi munkaideje meghaladja a 8 órát, ezért 14 órától műszakpótlékot kapnak. Helyes-e ez az eljárás?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1862. kérdés Külföldön dolgozó munkavállaló ehója
Keletkezik-e eho-fizetési kötelezettsége annak a főállású munkaviszonyban álló magyar orvosnak, aki szabadságot vesz ki, és ez idő alatt Nagy-Britanniában önálló tevékenység keretében dolgozik? Mi lesz az alapja a fizetendő köztehernek?
1863. kérdés Külszolgálatra küldött munkavállaló és hozzátartozójának egészségbiztosítási ellátása
Milyen egészségbiztosítási ellátásra lesz jogosult és milyen feltételekkel az a magyar állampolgár, akit munkavállalóként három évre Mexikóba küld a cége dolgozni? Jogosult lesz-e az ellátásokra a munkavállaló felesége is, aki vele utazik külföldre?
1864. kérdés Külföldről hazatérő állapotos nő ellátásai
Magyarországon több évig biztosított magyar állampolgárságú nő 2005. április 1-jén szült, és egy évig GYED-en volt. Egy évvel ezelőtt Angliában munkát vállalt, családjával együtt kiköltözött, és a férj volt GYES-en a gyermekkel Angliában. 2007 szeptemberében várják a következő gyermeküket, ezért 2007. júniusban hazaköltöznek Magyarországra, a szülés is itt történik. Jogosult-e valamilyen ellátásra 2007. júniustól a nő, esetleg meg kell fizetnie a 9 százalékos járulékot, vagy be kell jelenteni őt valahová a szülésig?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1865. kérdés Terhesség miatti orvosi vizsgálat
Kötelezhető-e az állapotos munkavállaló orvosi igazolás bemutatására, vagy kiveheti-e a szabadságát azokon a napokon, amikor orvosi vizsgálatra kell mennie? Kiveheti-e az egész éves szabadságát abban az esetben, ha a szülés várható időpontja 2007. augusztus vége, vagy időarányosan kell kiadni?
1866. kérdés GYET-en lévő beltag járulékai
Milyen járulékokat kell fizetnie egy betéti társaság beltagjának, aki GYET-en van, de bevételt is számláz?
1867. kérdés Őstermelői tevékenység folytatása szülés esetén
Folytathatja-e őstermelői tevékenységét a társadalombiztosítási ellátások folyósítása alatt az a nő, aki GYES folyósítása mellett napi 8 órás munkaviszonyban áll, újabb terhessége miatt táppénzre megy 2007. május 30-tól, jelenleg rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, de bevétele évente nem éri el a 600 000 forintot? A szülés várható időpontja 2008. január 10.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1868. kérdés GYÁP alapja
Mely időszak keresete alapján számfejthető a gyermekápolási táppénz annak a biztosítottnak, aki 2002. július 1-jétől áll egy cég alkalmazásában, GYED-ben részesült 2004. július 27-től 2006. március 3-ig, GYES-ben részesült 2006. április 4-től 2007. március 3-ig, a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 2006. szeptember 1-jétől napi 8 órában dolgozik, és 2007. március 29-től gyermekápolási táppénzt igényel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1869. kérdés TGYÁS alapja
Hogyan kell kiszámítani a terhességi-gyermekágyi segély alapját annak a biztosítottnak, aki 2006. szeptember 30-ig gyermekgondozási díjban részesült, 2006. október 1-jétől napi 4 órás munkaidőben dolgozik, és 2007. április 10-én szült? Milyen időszakot lehet figyelembe venni? Milyen jövedelemmel lehet számolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1870. kérdés Korengedményes nyugdíjba vonuló ügyvezető jogállása
Milyen lehetőségei lesznek az ügyvezető feladatok ellátására annak az 1948. február 6-án született, 40 éves munkaviszonnyal rendelkező férfinak, aki a munkáltatóval történt megegyezés alapján még az idén nyugdíjba megy, és a munkáltatója kifizeti a 2008. február 6-ig esedékes nyugdíjösszeget a nyugdíj-biztosítási igazgatóságnak? Az ügyvezető tagja a kft.-nek, és jelenleg munkaviszonyban látja el az ügyvezetői feladatokat, amelyet az új Gt. kifejezetten tilt. Milyen fizetési kötelezettsége lesz a kft.-nek és a magánszemélynek, melyik a legelőnyösebb megoldás?
1871. kérdés Nyugdíjas közös képviselő jogállása
Milyen jogviszonyban végezheti tevékenységét egy társasház öregségi nyugdíjas közös képviselője, aki a közös képviselői tevékenység ellentételezéseként nem fizeti meg a havi 26 000 forint összegű közös költséget, tehát ez az összeg lesz a jövedelme? Milyen bizonylatot kell kiállítani a kifizetésről, valamint milyen járulék- és adóvonzata van a társasháznak, illetve a képviselőnek 2007. január 1-jétől, ill. 2007. április 1-jétől? Milyen közterheket kell megfizetni egy saját jogú nyugdíjas részére kifizetett megbízási díj után, amennyiben nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1872. kérdés Rokkantnyugdíjas munkavállaló öregségi nyugdíja
Lemondhat-e rokkantnyugdíjáról, és igényelhet-e később öregségi nyugdíjat az az 58 éves III. csoportos rokkant munkavállaló, akinek 2004-ben kellett utoljára felülvizsgálatra mennie, amikor olyan igazolást kapott, amely szerint az állapota végleges, és nyugdíjának összege 52 000 forint? A munkavállaló jelenleg 6 órás munkaviszonyban dolgozik határozatlan idejű munkaszerződéssel, de a magasabb nyugdíj reményében vállalná a 8 órás munkaviszonyt is.
1873. kérdés 1948-ban született férfi előrehozott öregségi nyugdíja
Kérheti-e előrehozott öregségi nyugdíjazását 2007 júliusában az a férfi, aki 1948 júliusában született, és 2006. április 30-ig 43 év és 212 nap munkaviszonnyal rendelkezik?
1874. kérdés 1951-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja
Milyen mértékű nyugdíjcsökkenéssel járna, ha 1951. júliusban született nő 38,5 év szolgálati idővel 2007. decemberben csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat igényelne? Célszerű lenne-e ezt választani, figyelembe véve, hogy a 2008. júliusban igénylendő előrehozott öregségi nyugdíj összegét az új nyugdíjszámítási szabályok figyelembevételével állapítják meg, mely várhatóan a jelenlegi szabályokhoz viszonyítva kedvezőtlen?
1875. kérdés 1951-ben született közalkalmazott nyugdíja
Mikor mehet nyugdíjba egy 1951. február 5-én született férfi közalkalmazott tanár, aki főiskolai tanulmányait munka mellett végezte, megszakítás nélküli közalkalmazotti jogviszonyának kezdete 1970. április 1., és két hónapig munkanélküli volt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére