102. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. április 10.

TARTALOM

1738. kérdés Vizitdíj
Melyek a legfontosabb tudnivalók a vizitdíjjal kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1739. kérdés Szakképzetlen munkavállaló foglalkoztatása szakképzettséget igénylő munkakörben
Helyes jár-e el a munkáltató, ha 377 forintos órabért fizet egy szakképzettséggel nem rendelkező munkavállalója részére, aki egyébként szakképzettséget igénylő munkakörben dolgozik?
1740. kérdés Rehabilitációs hozzájárulás önellenőrzése
Hogyan járhat el helyesen az az adózó, amely 2006. I-II. negyedévben rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett volt, azaz az I. és II. negyedévben 20 fő felett volt az átlagos statisztikai létszáma, és nem is foglalkoztatott rehabilitált személyt, a III. negyedévben is kiszámolta, majd megfizette a hozzájárulást, ugyanakkor a III. negyedévben kiderült, hogy I-III. negyedévben összesítve 20 fő alatt volt az átlagos létszáma? Az adózó éves egyéb bevalló, tehát a 0603-as bevallást adja be év végén. Kell-e sztorníroznia a beadott 0619-es bevallásokat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1741. kérdés Többségi tulajdonos ügyvezető önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj-hozzájárulása
Milyen járulékokat kell megfizetni, illetve a tagtól levonni abban az esetben, ha egy kft. a többségi tulajdonos, személyesen közreműködő ügyvezetője részére önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást fizet? Figyelembe vehető-e ez az összeg a táppénz alapjának meghatározásánál? Szerepeltetni kell-e az összeget a személyijövedelemadó-bevallásban, illetve a biztosítási kedvezményt ettől függetlenül érvényesítheti-e a tag?
1742. kérdés Kft.-tag GYED melletti munkavégzése
Gyermeke egyéves korának betöltése után visszamehet-e dolgozni egy öttagú kft. legmagasabb tulajdoni hányaddal (28 százalék) rendelkező tagja, aki munkaviszonyban adminisztratív feladatokat látott el a cégnél, és jelenleg GYED-en van? Feladatainak nagy részét otthon végezné el, de nem szeretné elveszíteni a GYED-re való jogosultságát. Milyen közterheket kell fizetni utána?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1743. kérdés Végelszámoló járulékfizetési kötelezettsége
Kötelezett-e járulékfizetésre egy betéti társaság beltagja, aki végelszámolásra megbízási szerződést kötött, de nem vesz fel ezen a címen jövedelmet? A betéti társaságnak semmilyen bevétele nincs, nem működik, a beltag jelenleg külföldön tartózkodik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1744. kérdés Kkt. nyugdíjas ügyvezetőjének közterhei
Kell-e havi rendszerességgel járandóságot fizetni egy kkt. 50 százalékos nyugdíjas tagja részére, aki a társasági szerződés szerint önállóan jogosult a cég képviseletére? Fizethető-e a részére a minimálbér 30 százalékát el nem érő megbízási díj?
1745. kérdés Rokkantnyugdíjas ügyvezető nyugdíja
Veszélybe kerül-e a nyugdíja annak a rokkantsági nyugdíjas kft.-tulajdonosnak, aki cége ügyvezetését megbízási szerződés alapján látja el?
1746. kérdés Rokkantsági nyugdíj megszűnése és újbóli megállapítása
Kinek a kötelessége értesíteni a nyugdíjfolyósító igazgatóságot a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszűnéséről abban az esetben, ha a nyugdíjas magánszemély állandó munkát vállal? A munkáltató elektronikus bevallása alapján hivatalból megszüntetésre kerül-e a nyugdíj, vagy a dolgozónak, illetve a munkáltatónak be kell jelentenie a jogosultság megszűnését? Amennyiben a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság újból bekövetkezik, és a dolgozó rokkantsági nyugdíjra jogosultságának új igényként történő elbírálását kéri, akkor a nyugdíj összegének megállapításakor milyen szolgálati időt kell figyelembe venni?
1747. kérdés Nyugdíjazás prémiumévek igénybevételével
Mikor mehet leghamarabb nyugdíjba a prémiumévek igénybevételével egy 1954 februárjában született nő, aki 1972 óta közalkalmazottként dolgozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1748. kérdés Magyarországra kirendelt külföldi munkavállaló lakásbérlete
Milyen járulék- és adófizetési kötelezettsége van a kifizetőnek a hozzá kirendelt külföldi munkavállaló és családja részére biztosított lakás bérlése után? Fennáll-e az adófizetési kötelezettség, ha a kifizető a munkavállaló által bérelt lakás bérleti díjából csak a munkanapokra eső hányadot téríti meg? Mi a különbség, illetve van-e különbség abban, ha a kifizető a kirendelt munkavállalót szállodában, vagy egy bérelt lakásban helyezi el, azonkívül, hogy a lakásbérlést hosszú távon gazdaságossági okok támasztják alá?
1749. kérdés Külföldi üdülés címén adott ajándék
Milyen jogcímen fizethető ki a külföldi üdülésre adott 500 000 forint/fő összeg, amelyet egy kft. megalakulásának 15. évfordulója alkalmából ajándékba kapnak a tulajdonosok? Milyen adó- és járulékvonzata van ennek a kifizetésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1750. kérdés Külföldi ügyvezetők közterhei
Kell-e valamilyen járulékot fizetni azok után a külföldi állampolgárságú ügyvezetők után, akik kizárólag a taggyűlési határozathozatalban vesznek részt, a cég napi munkájában nem, és semmilyen jövedelmet nem vesznek fel? Az ügyvezetők a vállalkozás külföldi tulajdonos cégének képviselői, a tényleges munkát magyar ügyvezetők végzik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1751. kérdés Uruguayban megszerzett megbízási díj közterhei
Terheli-e személyijövedelemadó-, eho-, társadalombiztosítási-, illetve egyénijárulék-fizetési kötelezettség azt a kb. 5 000 000 forint összegű megbízási díjat, amelyet egy magyar állampolgár négy hónapos uraguayi munkavégzése során keresett?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére