99. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. február 27.

TARTALOM

1685. kérdés Pénzbeli ellátások alapja
A járulékalap vagy a tényleges jövedelem alapján történik-e a táppénz, illetve a GYED összegének megállapítása abban az esetben, ha a munkáltató megfizeti a minimum-járulékalap után a járulékot, de a munkavállaló szerződés szerinti jövedelme ezt az összeget nem éri el?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1686. kérdés Korkedvezmény-biztosítási járulék
Mikortól vezették be a korkedvezmény-biztosítási járulékot, és mi ennek a lényege? Elszámolható-e ez a közteher a foglalkoztatónál költségként ugyanúgy, mint a társadalombiztosítási járulék?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1687. kérdés Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló jogállása
2007. április 1-jétől nyugdíjasnak minősül-e az a rokkantsági nyugdíjban részesülő személy, aki nyugdíja szünetelése mellett 8 órás munkaviszonyban dolgozik? Nyugdíjalapnak számít-e a munkaviszonyban elért keresete, amennyiben újra kéri a nyugdíja megállapítását, illetve kérheti-e a rokkantsági nyugdíj újbóli megállapítását? Amennyiben ugyanez a magánszemély egyéni vállalkozóként is tevékenykedik, továbbra is kiegészítő tevékenységűnek minősül-e?
1688. kérdés Kiegészítő tevékenységű vállalkozó kötelezettségei
Milyen járulékbevallási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségnek kell eleget tennie a kiegészítő tevékenységű vállalkozónak?
1689. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló nő egyéni vállalkozása
Lehet-e egyéni vállalkozó egy előrehozott öregségi nyugdíjban lévő személy? Lehet-e vállalkozó könyvelő az a 2007-ben 57. évét töltő nő, aki igénybe kívánja venni az előrehozott öregségi nyugdíjat, és jelenleg alkalmazott könyvelő?
1690. kérdés Őstermelői tevékenységet folytató vállalkozó járulékai
Milyen járulékfizetési kötelezettségek keletkeznek az alábbi esetekben: - nem kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, aki egyben 7 millió forint éves bevételi határ alatti őstermelő; - nem kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó, aki egyben 7 millió forint éves bevételi határ alatti őstermelő? Kell-e vállalkozóként járulékot fizetni az előbbi két esetben, ha a vállalkozó őstermelőként biztosított lesz, és a vállalkozásában nem vesz fel jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1691. kérdés Szellemi szabadfoglalkozású magánszemély közterhei
Milyen közterheket kell levonnia a kifizetőnek az ún. 7-es adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemély díjazásából, illetve mit kell megfizetnie? Fizetheti-e a magánszemély saját maga után a járulékokat és az adóelőleget, és ha igen, milyen dokumentumokkal tudja igazolni ezt a kifizető felé? Egy kifizető a 7-es adószámos magánszemélynek - tévedésből - a számla végösszegét kifizette. Jogosan követelheti-e vissza a levonandó (egyéni járulékok és adóelőleg) összeget a magánszemélytől? A magánszemély állítása szerint már mindent befizetett az APEH-nak, és így nem hajlandó semmit visszafizetni.
1692. kérdés Párhuzamos munkaviszony
Hogyan foglalkoztatható az a munkavállaló, aki az előírt munkavégzése mellett teherautót is vezet? A munkavégzés helyszínére ő vezeti az autót, és szállítja ki a többi munkavállalót, majd ugyanúgy munkát végez, mint a többiek, a nap végén pedig visszaszállítja a telephelyre az autót és a többi alkalmazottat. Lehetséges-e hogy munkaidő alatt a vezetés időtartamával megegyezően pihenőidőt kapjon, vagy esetleg munkaidőkeretben lehet megállapítani a munkaidejét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1693. kérdés Munkaidőkeretben dolgozó munkavállalók pihenőideje
Helyesen jár-e el az a cukrászdát üzemeltető munkáltató, ha a munkaidőkeretben napi 8 órát dolgozó munkavállalói részére, akiknek a szabadnapja minden héten hétfőre, és minden második héten vasárnapra esik, vasárnapi munkavégzésük esetén az alapbéren felül 100 százalék mértékű pótlékot is fizet? Jogosultak-e az átlagkeresetükre azok a munkavállalók, akiknek a szabadnapja esik az ünnepnapra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1694. kérdés 50 év feletti munkavállaló garantált bérminimuma
Figyelembe kell-e venni feltételként a középiskolai végzettséget vagy szakképzettséget, illetve azt, hogy a munkavállaló szakképzettséget igénylő munkakörben van-e foglalkoztatva a 316/2005. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés szerint az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként megillető felemelt minimumbér megállapításánál? Automatikusan a felemelt bérminimum illeti-e meg azt a szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott dolgozót, aki nem rendelkezik szakképesítéssel, de betölti az 50 életévét?
1695. kérdés Start-kártyával foglalkoztatott munkavállaló felmondása
Mi lesz a kedvezményes Start-kártyás járulék alapja az alábbi esetben? Egy társaság 2006. július hó óta Start-kártyával foglalkoztatott munkavállalója november hónapban csak 7 munkanapot dolgozott, utána táppénzben részesült, betegszabadságát korábban kimerítette. A munkavállaló november 30-án felmondott, emiatt részére a ledolgozott napokra járó munkabérén felül bérköltségként szabadságmegváltás is kifizetésre került. Ilyen esetben kell-e csökkenteni a kieső táppénzes napokkal a kedvezményes járulékalap alá eső bérköltséget? A részére elszámolt havi bérköltség a szabadságmegváltás összegével sem haladja meg a havi minimálbér 150 százalékát, viszont a ledolgozott napokra eső, így elszámolt bérköltsége a napi minimálbér 150 százalékánál magasabb.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1696. kérdés Doktori képzésben részt vevő Start-kártyás munkavállaló munkaideje
Milyen lehetősége van a munkáltatónak a továbbfoglalkoztatásra, illetve valóban kell-e csökkentenie a munkaidőt abban az esetben, ha egy 40 órás munkaidőben bruttó 80 000 forintos havi jövedelemmel foglalkoztatott Start-kártyás dolgozó 2006. szeptember 1-jétől a BME DLA-képzés (Doctor of Liberal Arts) hallgatójaként a képzés alatt egyetemi hallgatói jogviszonyban is áll, és a képzőintézmény véleménye szerint ezen képzés ideje alatt csak 20 órás munkaviszonyt létesíthet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1697. kérdés Részfoglalkozású munkavállaló táppénzalapja
A tényleges kereset harmincadrésze, vagy a minimálbér 6 órára eső részének harmincadrésze lesz-e a táppénz alapja annak a biztosítottnak az esetében, aki 2006. január 1-jétől 2006. február 28-áig napi 6 órás munkaviszonyban állt, és a munkabére havi 59 000 forint volt, majd 2006. március 1-jétől keresőképtelen beteg lett? Hol található a jogszabályi leírás az esetleges arányosításra?
1698. kérdés GYED igénylése ikergyermekek esetében
Ikerszülés esetén a gyermekgondozási díj igénylését elegendő-e egy gyermek születési anyakönyvi kivonatára felvezetni, vagy mindkét gyermek anyakönyvi kivonatán jelölni kell az ellátás igénylésének a tényét? Az igénybejelentő lapon melyik gyermeket tüntesse fel az igénylő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1699. kérdés GYES-ben részesülő munkavállaló utáni kedvezmény igénybevétele
Milyen nyomtatványon veheti igénybe a járulékkedvezményt az a munkáltató, aki GYES-ben részesülő munkavállalót foglalkoztat?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére