97. Társadalombiztosítási Levelek / 2007. január 30.

TARTALOM

1655. kérdés EU-kártya használata
Hogyan használható a gyakorlatban az EU-kártya, és milyen sajátosságok vannak a különböző országokban?
1656. kérdés Többségi tulajdonos tag jogviszonya
Kell-e módosítani a társasági szerződést abban az esetben, ha egy 1993-ban alakult kétszemélyes kft. 70 százalékos tulajdoni részesedéssel bíró tagja, aki társas vállalkozóként ügyvezető, lemond az ügyvezetésről a másik tag javára? Végezheti-e a továbbiakban a személyes közreműködést munkaviszony keretében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1657. kérdés Egyenlő tulajdoni hányaddal rendelkező tagok jogviszonya
Az új Gt. szerint helyesen jár-e el az a társaság, amelynek három azonos tulajdoni hányaddal rendelkező tagja közül az egyik rokkantnyugdíjas, megbízási szerződéssel működő ügyvezető, aki jövedelmet nem vesz fel, de emellett van egy szerződése társas tag mellékszolgáltatására, 40 000 forint havi jövedelem ellenében, amelynek 90 százaléka után megfizetik a 10 százalékos egészségügyi szolgáltatási járulékot, a másik két tag pedig munkaviszonyban dolgozik? Az 1950 forint összegű tételes eho-t mindhárom tag után megfizetik.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1658. kérdés Külföldi alkalmazásban álló főállású egyéni vállalkozó közterhei
Keletkezik-e Magyarországon egyéni vagy kifizetői minőségében járulékfizetési kötelezettsége annak a főállású egyéni vállalkozónak, aki Olaszországban főállású munkahelyen dolgozik, ahonnan hivatalos igazolást is kap, és tevékenységét Magyarországon jelenleg alkalmazottal folytatja? Milyen bejelentési kötelezettsége van a vállalkozónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1659. kérdés Külföldi ügyvezető jogviszonya
Mely időponttól kezdődik a biztosítási jogviszonya annak a külföldi állampolgárnak, aki augusztus óta egy kft. megbízási szerződéssel működő ügyvezető igazgatója, jelenleg ideiglenesen tartózkodik Magyarországon, a bevándorlási hivatalban folyamatban van az ügyintézése, és amíg ez nem rendeződik, taj-kártyát sem igényelhet?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1660. kérdés Eredménytartalékból fizetett osztalék adója
Alkalmazható-e a 10 százalékos osztalékadó-fizetési kötelezettség egy Eva-tv. hatálya alá tartozó társaság esetében, ha a 2006. évben az evás időszakot megelőzően felhalmozott eredménytartalékból fizeti ki az osztalékokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1661. kérdés Felmondás megváltozott munkaképességű munkavállalónak
Köteles-e a munkáltató a munkaviszony felmondására, és viselnie kell-e az ezzel járó kötelezettségeket, terheket abban az esetben, ha egy munkavállaló az OOSZI Orvosi Bizottságának véleménye szerint munkaképességét 50 százalékban elvesztette, rokkantsági nyugdíjat igénybe venni nem tud, eredeti munkakörében nem foglalkoztatható, de a munkáltató nem tud az állapotának megfelelő, könnyebb munkát biztosítani részére? Az Mt. ilyen esetekre nem tér ki. Az 50 százalékos munkaképesség-csökkenés megállapítása után a táppénzes állomány is megszűnt, ezért a munkáltatónak sürgősen döntenie kell a munkavállaló további sorsáról.
1662. kérdés Munkavégzés GYET folyósítása mellett
Végezheti-e kozmetikai tevékenységét GYET folyósítása mellett, főállású anyaként egy kft. tulajdonosa abban az esetben, ha jövedelmet nem vesz fel?
1663. kérdés Előzetes letartóztatásból szabadult tag járulékai
Milyen fizetési kötelezettségei vannak egy betéti társaság beltagjának, aki 2005. január 2-án megszüntette a tagsági viszonyát, és heti 40 órában munkaviszonyt létesített egy másik cégnél 345 800 forint bruttó jövedelem ellenében, amely 2005. június 30-án megszűnt, ezért újra főfoglalkozású tag lett a saját vállalkozásában 2005. július 1-jétől, de ettől a naptól előzetes letartóztatásba került, ahonnan 2006. június 19-én szabadult, és 2006. július 31-étől augusztus 6-áig, majd 2006. augusztus 7-étől a mai napig táppénzen van? A táppénzigényt az OEP elutasította, mert a biztosításban 30 napnál hosszabb megszakítás volt a szabadságvesztés miatt. Táppénzen van-e még a tag, és nem kell járulékot fizetni, vagy megszűnik a táppénz, és saját maga után meg kell fizetni a járulékokat? Valaki azt mondta, hogy járulékot sem kell fizetni, és táppénzen sincs, csak a NYENYI-lapon közölni kell.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1664. kérdés Munkáltató által folyósított ösztöndíj közterhei
Kell-e személyi jövedelemadót fizetni a folyósított ösztöndíj után abban az esetben, ha a munkáltató egy állami felsőoktatási intézmény (egyetem) nappali tagozatos hallgatójával kötött tanulmányi szerződést az Mt. 110. § alapján, és az ösztöndíj összege a minimálbér alatt van? Milyen fizetési kötelezettségek terhelik a munkáltatót az ösztöndíj kapcsán?
1665. kérdés Nem rendszeres jövedelem osztószáma
Mi lesz a nem rendszeres jövedelem osztószáma annak a munkavállalónak az esetében, aki 2004. augusztus 2-ától áll egy cég alkalmazásában, 2006. július 3-án munkavégzés közben üzemi baleset érte, és 2006. június hónapban végzett munkájáért 96 800 forint munkabért és nem rendszeres jövedelemként 171 600 forint jutalmat kapott?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1666. kérdés Beteg gyermek után járó családi pótlék
Jogszerűen folyósíthatja-e egy kifizetőhely a magasabb összegű családi pótlékot egy dolgozó 1987. május 30-án született gyermeke után, aki 1990. december hónaptól tartósan beteg, erről 2004. december 21-éig folyamatos orvosi igazolással rendelkezik, 2005. május 30-án betöltötte a 18. életévét, de 2007. június 30-áig középfokú oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, és 2005. október hónapban az OOSZI 50 százalékos munkaképesség-csökkenést állapított meg nála?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1667. kérdés Adatvédelem
Milyen adatvédelmi szabályokat kell betartani a nyilvántartás és az adatszolgáltatás során?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére