87. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. augusztus 15.

TARTALOM

1503. kérdés Szabadságmegváltás és végkielégítés egyéni járulékai
Egy határozatlan időre szóló munkaszerződéssel alkalmazott munkavállaló 2006. szeptember 30-áig fizetés nélküli szabadságon van, mivel GYES-ben részesül a 2003. szeptember 30-án született gyermeke után. Munkaviszonyát közös megegyezéssel meg kívánják szüntetni 2006. június 30-ával. Kell-e vonni egyéni járulékot a kifizetésre kerülő szabadságmegváltásból, illetve végkielégítésből?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1504. kérdés Részmunkaidőben dolgozó munkavállalók béren kívüli juttatásai
Időarányosan vonatkozik-e az adómentes juttatásokra meghatározott évi 400 000 forint összegű korlát a részmunkaidőben dolgozó munkavállalókra?
1505. kérdés Saját tulajdonú személygépkocsi
Egy cég a munkavállalói részére saját gépkocsi hivatalos használatáért költségtérítést fizet, a kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerinti üzemanyag-fogyasztási norma és legfeljebb 9 Ft/km költség alapulvételével. Beletartozik-e a saját tulajdont képező jármű fogalmába a házastárs, szülő tulajdonát képező gépkocsi?
1506. kérdés Garantált bérminimumok alkalmazása társas vállalkozók és megbízottak esetében
2006. július 1-jétől hatályba lépett a garantált bérminimumokról szóló rendelkezés. Érinti-e a változás a szakképesítést igénylő munkát végző társas vállalkozók, illetve a folyamatosan megbízási jogviszonyban álló dolgozók járulékfizetését, illetve biztosítási kötelezettségét is?
1507. kérdés Egyetemi hallgatók foglalkoztatása
Egy cég egyetemi nyári szakmai gyakorlat keretében több egyetemi hallgatót foglalkoztat. Van-e akadálya annak, hogy a gyakorlat leteltét követően további egy hónapon keresztül foglalkoztassák az érintett diákokat, illetve ez esetben is fennáll-e a minimálbérig az adó- és járulékmentesség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1508. kérdés Román állampolgárságú szakiskolai tanulók foglalkoztatása
Egy fodrász betéti társaság együttműködési megállapodást kötött egy szakiskolával, amely alapján a tanév ideje alatt 2 fő román állampolgárságú tanulót foglalkoztatnak. 2006 nyarán vége az iskolának, de az ezt követő 1 hónap gyakorlatot még a társaságnál kell letölteniük a tanulóknak. Milyen jogviszony alapján foglalkoztatható a nyári gyakorlat tartama alatt a két tanuló, és milyen járulékokat kell utánuk fizetni? Kell-e az érintetteknek kötelezően magán-nyugdíjpénztári tagságot létesíteniük?
1509. kérdés Ausztrál állampolgár biztosítási kötelezettsége
Milyen járulék- és adófizetési kötelezettsége keletkezik annak az ausztrál állampolgárnak, aki társas vállalkozást alapít Magyarországon, amelyben ő lesz az ügyvezető, ezért egy évben 6-7 hónapot hazánkban tölt majd, és Ausztráliában rendelkezik biztosítási jogviszonnyal (nem nyugdíjas)? Kell-e biztosítási jogviszonyt létesítenie magyarországi tartózkodása alatt abban az esetben, ha tartózkodási engedélyt fog kérni? Hogyan kell figyelembe venni, hogy nem a teljes naptári évben tartózkodik Magyarországon? Kell-e vállalkozói járulékot fizetnie? Hogyan történik a személyijövedelemadó-bevallás a magyar és az ausztrál jövedelemre vonatkozóan?
1510. kérdés Haszonélvezeti joggal rendelkező bérbeadó eho-ja
Abban az esetben is kell fizetnie a bérbeadónak a lakás bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalék eho-t, ha a magánszemély az adott ingatlanban lakik ugyan, de arra csak haszonélvezeti joga van (nem a bérbeadó a tulajdonos, hanem csak a haszonélvező)? A bérlő a magánszemély résztulajdonában lévő kft.
1511. kérdés Átlagkereset számítása
Kell-e időszakot váltani a vonatkozási időszak tekintetében az átlagkereset számításakor havidíjas és órabéres dolgozónál is a szokásos bérfizetési naptól eltérő időben történő kifizetés esetén? Pl.: Egy munkavállaló munkaviszonya 2006. április 24-én megszűnik. A munkavégzés alól 2006. március 11-étől van felmentve, a felmentési időre átlagkereset illeti meg. Az irányadó időszakban beszámítható jövedelem nincs, a havibére 70 000 forint. Mennyi az átlagkereset összege a március 11-étől március 31-éig, illetve az április 1-jétől április 24-éig tartó időszakra. Mi lesz az alapja az 5 hónapra járó végkielégítésnek? Egy órabéres dolgozó munkaviszonya 2006. április 3-án szűnik meg, a munkavégzés alól 2006. február 13-ától fel van mentve. Mi az irányadó időszak a február 13-ától február 28-áig, illetve a március 1-jétől 31-éig, és az április 1-3-ig terjedő időre? Mi lesz a 3 hónapra járó végkielégítés irányadó ideje?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1512. kérdés Rokkantnyugdíjas foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e napi 4 órában (heti 20 óra) takarítói állásban egy 67 százalékos, III. csoportba tartozó rokkantnyugdíjas?
1513. kérdés Tiszteletdíjas polgármester járulékai
Törvényszerű-e egy tiszteletdíjas polgármester tiszteletdíjából a 4 százalék egészségbiztosítási járulék, a 8,5 százalék nyugdíjjárulék és a 4 százalék egészségügyi hozzájárulás levonása? Kell-e 4 százalék egészségügyi hozzájárulást vonni egy tiszteletdíjas polgármester felügyelőbizottságban ellátott munkája alapján fizetett tiszteletdíjból, amely nem éri el a minimálbér 30 százalékát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1514. kérdés Bolgár állampolgár egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága
Hogyan változott meg a bolgár állampolgárok egészségügyi szolgáltatásra jogosultsága?
1515. kérdés Munkaruha, védőruha
Melyek a munka- és védőruha-juttatás érvényes feltételei? Meg van-e határozva a munkaruhára fordítható összeg? Van-e olyan rendelkezés, amely a kihordási időt meghatározza, és a munkáltató részéről biztosítandó ruhaféleségeket (pl. zakó, nadrág, cipő stb.) tételesen felsorolja?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1516. kérdés Özvegyi nyugdíj feléledése
Feléled-e az özvegyi nyugdíja annak az 1951. szeptember 1-jén született nőnek, akinek a férje 1993. május 19-én halt meg, kettő gyermeke után 2005. június 30-áig özvegyi nyugdíjat kapott és 38 ledolgozott éve van?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1517. kérdés 1949-ben született férfi öregségi nyugdíja
Hogyan hatnak a 2009. január 1-jei érvényes jogszabályok az 1949-ben született férfi teljes jogú nyugdíjára?
1518. kérdés Nyugdíjazással kapcsolatos munkáltatói feladatok
Milyen feladatai vannak a munkáltatónak a dolgozó nyugdíjba vonulásával kapcsolatban? Mit kell tennie akkor, ha a nyugellátást visszamenőlegesen állapították meg, de a dolgozó folyamatosan tovább dolgozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére