78. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. március 21.

TARTALOM

1356. kérdés Bejelentési kötelezettség teljesítése elektronikus úton
Milyen módon tehet eleget egy könyvelőiroda 2006. január 31-e után az OEP felé történő elektronikus bejelentési kötelezettségének? Az OEP honlapján lévő regisztrációs lap nem teljesen egyértelmű.
1357. kérdés Munkába járás költségeinek térítése
Mire kell figyelnie, és hogyan kell dokumentálnia a kifizetést annak a munkáltatónak, amely a vidékről bejáró dolgozói részére 2006. január 1-jétől a 9 forint/km összegű költségtérítést egységesen adómentesen, valamint az e fölötti összeget munkaviszonyból származó jövedelemként fizeti ki? A dolgozók a munkarendjük miatt a tömegközlekedést nem tudják igénybe venni.
1358. kérdés Étkezési utalvány juttatása többes jogviszony esetében
Összevonható-e a két különböző munkahelytől kapott étkezési utalvány annak a nyugdíjas munkavállalónak az esetében, aki egy részvénytársaságnál heti 32 órában dolgozik, ahol havi 9000 forint összegű étkezési utalvány kap, egy másik munkahelyen heti 18 órában dolgozik, és ott is kap étkezési utalványt? Ha igen, akkor melyik munkahelyen lesz adóköteles jövedelme, milyen járulékok terhelik az adóköteles részt, ki és hogyan fizeti a közterheket?
1359. kérdés Felmondás munkakörére alkalmatlanná váló munkavállaló esetében
Jár-e végkielégítés annak a munkavállalónak, aki betegsége miatt táppénzes idejét kimerítette, és munkakörére alkalmatlan lett? Egy munkavállalónak 2005. szeptember 18-án lejárt a táppénzes éve, a munkahelyén az orvosi alkalmassági vizsgálat alapján nem volt alkalmas a munkakörére. A munkáltatója kiírta (munkavállalóval egyeztetve) 31 nap elmaradt szabadságát, majd újabb műtét miatt a munkavállaló ismét keresőképtelenné vált. 15 nap betegszabadság után 2006. január végéig volt jogosult táppénzre. A munkavállaló jelentkezett munkahelyén, de továbbra sem alkalmas munkakörére. A munkáltató felmondani nem akar, a munkavállalót kérte, hogy ő kezdeményezze a munkaviszony megszüntetését. Közben a munkavállaló beadta rokkantnyugdíjigényét a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósághoz, kérte a nyugdíjat a munkaviszony megszűnését követően. A felmondási tilalom lejártát követően a munkáltatónak kell-e felmondani a munkavállaló munkaviszonyát ebben az esetben, kifizetve a felmentési időt és a végkielégítést?
1360. kérdés Végkielégítés jogutód munkáltató esetén
Felmondás esetén hány hónap végkielégítésre számíthat az a dolgozó, aki 1975. április 15-én lépett be egy mezőgazdasági termelőszövetkezetbe, amely 1992-ben jogutódlással mezőgazdasági szövetkezetté alakult át, és azóta is folyamatosan működik? 1975-től, vagy 1992-től számít a munkaviszonya?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1361. kérdés Szabadság felmentési idő alatt elhelyezkedő munkavállaló esetében
Hány munkanap rendes szabadság illeti meg a dolgozót a 2006. február 1-jén kezdődő munkaviszonyára tekintettel abban az esetben, ha előző munkáltatójánál a munkaviszonya csak 2006. február 28-án szűnt meg, de már a felmentési idő alatt elhelyezkedett? Az átfedés idejére mindkét jogviszonyban jár a szabadság? A dolgozó életkora szerint járó szabadsága évi 20 munkanap.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1362. kérdés Pihenőnap kiadása állattenyésztéssel foglalkozó munkáltató esetében
Egy pulykahizlalással foglalkozó szövetkezetben a dolgozók szombaton és vasárnap is dolgoznak, mert az alacsony létszám miatt a helyettesítés nehezen oldható meg, emiatt a pihenőnapokat sem tudják mindig kiadni. Hogyan adhatják ki a pihenőnapot a törvények betartásával, illetve mennyi ideig késhetnek a pihenőnapok kiadásával?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1363. kérdés Amerikai állampolgárságú ügyvezető részére bérelt lakás közterhei
Milyen járulék- és adóterhei vannak a társaságnak és az egyénnek 2005-ben és 2006-ban egy kft. amerikai állampolgárságú, munkaviszonyban álló ügyvezető igazgatója és családja részére bérelt lakás bérleti díja után? A számla a kft. nevére szól, a bérleti díjat a társaság költségei között elszámolja. A kft. belső szabályzata úgy rendelkezik, hogy a menedzsment részére lakást biztosít.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1364. kérdés Nyugdíjjárulék többes jogviszonyban
Milyen járulékokat kell fizetni az után a választott tisztségviselő után, aki főállásban fegyveres erők hivatásos állományú tagja?
1365. kérdés Nyugdíjas ügyvezető szerződése
Milyen szerződésre van szükség egy tulajdoni részesedéssel rendelkező nyugdíjas ügyvezető esetében, hogy a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett jövedelem után csak 5 százalékos baleseti járulékot kelljen fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1366. kérdés GYES-en lévő beltag járulékai
Meg kell-e fizetni a minimumjárulékokat egy 2005-ben alakult betéti társaság beltagja után, aki az alakuláskor GYES-en volt, és azóta is folyamatosan részesül az ellátásban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1367. kérdés GYED maximuma
Egy biztosított 2005. október 10-étől gyermekgondozási díjban részesül. A GYED naptári napi alapja 4016 forint, összege 2811,2 forint, ezért havonta a 83 000 forint összegű maximumot folyósítjuk számára. Helyes-e az eljárás, illetve volt-e valamilyen változás 2006-ban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1368. kérdés GYED alapjának megállapítása a biztosítás szünetelése esetén
Milyen jövedelem lesz a GYED alapja annak a 2004. december 6-a óta munkaviszonyban álló dolgozónak az esetében, aki 2005. augusztus 1-jétől szeptember 4-ig építkezés miatt fizetés nélküli szabadságon volt, 2005. október 7-től pedig szülési szabadságon van, mely 2006. március 23-án fog lejárni? A dolgozó munkabére havi 115 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1369. kérdés GYÁP igénybevétele GYES folyósítása mellett
Jogosult-e a GYÁP igénybevételére az a 2000. január 1-jétől munkaviszonyban álló dolgozó, aki 2002. november 5-én szült, a szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyt, annak lejártát követően gyermekgondozási díjat, majd gyermekgondozási segélyt vett igénybe, a gyermekgondozási segély folyósítása mellett 2005. október 1-jétől napi 4 órában visszament dolgozni, és 2005. október 7-től 19-ig gyermeke betegsége miatt keresőképtelen volt?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1370. kérdés Nyugdíj-adatszolgáltatás időszaka
Figyelembe kell-e venni a 2005. évre 2006. január 16-án kifizetett 13. havi juttatást a 2006. január 1-jétől január 15-ig kért nyugdíj-adatszolgáltatás esetén?
1371. kérdés 1952. január 1-jén született nő előrehozott öregségi nyugdíja
Jogosult-e igénybe venni előrehozott öregségi nyugdíjat 2009. január 1-jétől az a nő, aki 1952. január 1-jén született? Ha 1952. január 1-jén született, akkor az 57. életévét 2008. december 31-én tölti be, és a születésnapjának fordulójától, azaz 2009. január 1-jétől jogosult lenne előrehozott öregségi nyugdíjra, mint 57 éves nő. A jogszabály azonban 2009. január 1-jétől már csak egységesen az 59. év betöltésétől engedi az előrehozott öregségi nyugdíjat. Melyik jogszabály vonatkozik az 1952. január 1-jén született nőre, gyakorolható-e ez esetben méltányos elbírálás?
1372. kérdés Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás egyösszegű felvétele
Előrehozott öregségi nyugdíj igénybevétele esetén adómentes-e a 8 évig fizetett önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás egyösszegű felvétele?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére