77. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. március 7.

TARTALOM

1340. kérdés Családtámogatási rendszer változása
Melyek a családtámogatási rendszer leglényegesebb változásai?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1341. kérdés Százalékos egészségügyi hozzájárulás
Mi a százalékos egészségügyi hozzájárulást érintő változások lényege?
1342. kérdés Társas vállalkozó január havi járulékalapja
Társas vállalkozás tagja a 2006. február 12-i tagi jövedelme után még az 57 000 forint után fizeti a járulékokat, vagy a 62 500 forint után? Amennyiben az 57 000 forintot kell figyelembe venni, miért van a csúszás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1343. kérdés Eva hatálya alá tartozó társaság munkaviszonyban álló kültagjának járulékai
Ugyanazokat a járulékokat kell-e megfizetni az evát választó betéti társaság munkaviszonyban álló kültagja után a 2006. évben, mintha nem választotta volna az evát?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1344. kérdés Letelepedési engedéllyel rendelkező pakisztáni állampolgár
Szükséges-e munkavállalási engedély annak a letelepedési engedéllyel rendelkező pakisztáni állampolgárnak, aki egy magyarországi székhelyű betéti társaságnál alkalmazott?
1345. kérdés Amerikai állampolgárságú beltag vállalkozói járuléka
Kell-e vállalkozói járulékot fizetni egy betéti társaság amerikai állampolgárságú beltagjának, ha tagi jogviszonya alapján jövedelmet nem vesz fel? Ha igen, akkor mi az alapja a járuléknak? Módosít-e a fizetési kötelezettségen, ha a beltag hazájában nyugdíjas?
1346. kérdés Német állampolgárságú nyugdíjas kft.-tag jogviszonya
Van-e járulékfizetési, illetve bejelentési kötelezettség egy német-magyar kft. német állampolgárságú többségi tulajdonos tagjával kapcsolatban, aki Németországban nyugdíjas? A tag a kft.-ben az ügyvezetői teendők ellátásáért jövedelemben nem részesül.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1347. kérdés Letelepedési engedéllyel nem rendelkező román állampolgár bejelentése
Mi a teendője annak a társaságnak, amelyik egy román állampolgárt foglalkoztat, akivel kapcsolatban az OEP ügyfélszolgálatán azt a tájékoztatást adták, hogy nem kell taj-számot igényelnie, mert nincs letelepedési engedélye, az EMMA-ba viszont taj-szám nélkül nem lehet bejelenteni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1348. kérdés Egyházközség dolgozójának jogállása
Egy egyházközség ez ideig nem foglalkoztatott alkalmazottat, a sekrestyési teendőket ellátó személyt a hívek közvetlenül honorálták. Február 1-jétől azonban felmerült egy nyugdíjas személy félállásban történő alkalmazása. Adó-, illetve járulékköteles-e a dolgozó javadalmazása, tekintve hogy annak forrása - noha a kifizetése az egyházközségen keresztül történik - továbbra is a hívek adományaiból származik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1349. kérdés Nyugdíjas munkavállaló foglalkoztatása
Hány órában, és milyen bérrel foglalkoztatható egy II., illetve III. fokú rokkantnyugdíjas személy?
1350. kérdés Fogyatékossági támogatás
Igényelhet-e fogyatékossági támogatást az a cukorbeteg személy, akinek csípőprotézise van, és orvosi igazolást kapott arról, hogy mozgáskorlátozott?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1351. kérdés GYED igénylése két jogosító gyermek esetén
A 2000-től munkaviszonyban álló anya 2004. április 4-én szült. A terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően - 2004. szeptember 19-től - gyermekgondozási díjat vett igénybe. A GYED alapját képező naptári napi jövedelme 8033,67 forint, amelynek a 70 százaléka napi 5623,57 forint, a GYED havi összege tehát 83 000 forint volt. 2005. július 22-én ismét szült, és terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt. A terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően 2006. január 6-tól kérheti-e ismét az első gyermeke után, annak második életéve betöltéséig a gyermekgondozási díj folyósítását, vagy csak a második gyermeke után igényelheti az ellátást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1352. kérdés Táppénz alapja tanulószerződés esetén
Hogyan kell a táppénz alapját meghatározni annak a heti 40 órában dolgozó, munkaviszonyban álló munkavállalónak, aki 2003. szeptember 1-jétől 2005. június 30-ig szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló volt, és egy kft.-vel kötött tanulószerződés alapján dolgozott? Az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelméről kiállított igazoláson a járulékalap összege havi 8000, majd havi 10 000 forint. A dolgozó nyilatkozott, hogy 2005. július 1-jétől jelenlegi munkaviszonyának kezdetéig 2005. október 1-jéig munkaviszonyban nem állt, jövedelemmel nem rendelkezett. Keresőképtelen 2005. november 15-étől jelenleg is.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1353. kérdés Többes jogviszonyban álló munkavállaló keresőképtelensége
Egy 2000-től heti 40 órás munkaviszonyban álló dolgozó 2006. január 23-tól jelenleg is keresőképtelen beteg, és táppénzt igényel. Most jutott a munkáltató tudomására, hogy a dolgozó 2005. március 7-től egy másik munkáltatónál is alkalmazásban áll, és 2006. január 23-tól ebben a jogviszonyában is keresőképtelen beteg, és szintén táppénzt igényel. A cégnél társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Jogosult-e táppénzre a dolgozó a másik jogviszonyában is, és mi a teendője a régebbi munkahelynek ebben az esetben?
1354. kérdés Rokkantsági nyugdíj figyelembevétele szolgálati időként
1949. március 2-án született, 1996. október 1-jétől III. csoportba, 2000. december 1-jétől II. csoportba tartozó rokkantnyugdíjas nő beszámított szolgálati ideje 29 év 130 nap. 2006. évi esetleges felgyógyulása esetén a 2004. évig figyelembe vehető 8 év 78 nap rokkantnyugdíjban töltött idő lehetőséget ad-e az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételére 2006. március 2-án?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1355. kérdés Elektronikus ügyfélkapu
Vonatkozik-e az elektronikus ügyintézés a nyugdíjügyekre?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére