71. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. november 22.

TARTALOM

1243. kérdés Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel
Hogyan bizonyíthatja a munkáltató, hogy nem történt törvénysértés abban az esetben, ha egy munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntető munkavállaló, aki átvette az elkészült kilépőpapírjait, néhány hét múlva munkaügyi bírósághoz fordult azzal az indokkal, hogy nem ismeri el a munkaviszony megszüntetését?
1244. kérdés Pihenőidő képernyő előtti munkavégzés esetén
Kötelező-e kiadni a számítógép előtt töltött munkavégzés esetén a pihenőidőt abban az esetben, ha a munkavállaló a munkaidő meghosszabbodása miatt nem kíván pihenni? Hivatkozhat-e a későbbiekben emiatt egészségkárosodásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1245. kérdés Teljesítménybér
Mi a munkáltató teendője abban az esetben, ha a teljes munkaidős, teljesítménybérben dolgozó munkavállaló teljesítménye alapján a bére nem éri el a minimálbért?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1246. kérdés Tanulmányi szerződés
Köthető-e tanulmányi szerződés azzal a pénzügyi ügyintéző munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval, aki egy könyvelő kft. alkalmazottja, és mérlegképes könyvelői tanfolyamra szeretne járni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1247. kérdés Pályakezdő minősítése
A START-kártya kiváltásának szempontjából pályakezdőnek minősül-e az az egyetemet végzett személy, aki az egyetem alatt időnként munkaviszonyban dolgozott?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1248. kérdés Egyéni vállalkozó minősítése
Tevékenységét kezdő egyéni vállalkozónak minősül-e 2006-ban az a biztosított, aki a kezdés évében 1 hónap munka után megbetegedett és 1 évig folyamatosan táppénzen volt?
1249. kérdés Nyugdíjas evás társas vállalkozó járuléka
Milyen alap után kell megfizetni a baleseti járulékot az eva hatálya alá tartozó betéti társaság személyesen közreműködő tagja esetében, aki 2005. november 1-jétől nyugdíjassá válik?
1250. kérdés Nyugdíjas ügyvezető jogviszonya
Milyen jogviszonyban foglalkoztatható a 100 százalékos tulajdonú nyugdíjas ügyvezető? Állásfoglalások, bírósági végzések egymásnak ellentmondóan foglalják össze ezt a témakört. A Gt. 30. § (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő jogviszonyára - amennyiben nem munkaviszony keretében látja el - a megbízási szerződés szabályai az irányadóak. Legjobb tudomásunk szerint 100 százalékos tulajdoni hányad esetén a munkaviszony létesítése kizárt, de van olyan állásfoglalásunk, hogy megbízás sem jöhet szóba, mivel egybeesne a megbízó és megbízott személye, ebből következően tehát az ilyen tagok csak társas vállalkozóként lehetnek biztosítottak. APEH-tájékoztatás ezt megerősítette. Ugyanakkor a Legfelsőbb Bíróság Kf. 1.35.501/200/4. sz. ítélete arról szól, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó tag, mert ügyvezetői tevékenységet folytat, biztosított, így utána nem baleseti járulékot, hanem társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. Tehát ha egy tag egyben ügyvezető, akkor tb-szempontból előbb ügyvezető, aztán tag. Mikor járunk el helyesen, melyik fórum véleménye az erősebb, illetve mely jogszabályhely alkalmazása vonatkozik erre az esetre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1251. kérdés Ügyvezetőnek juttatott öltöny közterhei
Munkaruhának számít-e egy biztonságtechnikai cég ügyvezetőjének juttatott öltöny abban az esetben, ha kizárólag azokon a napokon veszi fel, amikor üzleti tárgyalásra megy?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1252. kérdés Ivóvíz-automata minősítése
Természetbeni juttatásnak minősül-e egy cégnél felállított ivóvíz-automata, amely mindenki (munkavállalók, külsősök) számára ingyenesen elérhető? Milyen közterheket kell fizetni ez után a juttatás után, illetve elszámolható-e költségként?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1253. kérdés Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatás közterhei
Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjat fizető biztosított nyugdíjszolgáltatást igényelt, amelyet egy összegben meg is kapott. Adóköteles-e ez a kifizetés, illetve terheli-e valamilyen közteher?
1254. kérdés Munkáltató által fizetett önkéntes egészségpénztári tagdíj
Egy kft. kizárólag az ügyvezetőre fizet önkéntes egészségpénztári tagdíjat havi 150 ezer forint összegben. Adóköteles-e ez az összeg annak ellenére, hogy a többi alkalmazott részére nem hozzáférhető?
1255. kérdés Holland állampolgárságú egyetemi hallgató megbízási díja
Kell-e adóazonosítót, illetve taj-kártyát igényelnie annak a holland állampolgárságú egyetemi hallgatónak, aki az "ERASMUS program" keretében tartózkodik Magyarországon, és egy kft. megbízási szerződés alapján kívánja foglalkoztatni? Milyen közterheket kell fizetni a megbízási díj után?
1256. kérdés Taj-kártya-jogosultság
Jogosult-e taj-kártyára a munkavállalási engedély és munkavállalási vízum alapján Magyarországon munkát végző biztosított felesége és gyermeke?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1257. kérdés Táppénz irányadó időszaka
Módosíthatja-e méltányosságból a táppénz alapjául szolgáló irányadó időszakot a MEP vagy arra jogosult egyéb szerv?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1258. kérdés GYES folyósítása mellett dolgozó munkavállaló közterhei
Milyen közterhek terhelik a GYES folyósítása mellett 4 órában dolgozó munkavállaló jövedelmét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1259. kérdés Ügyvéd segítő családtagja
Foglalkoztathatja-e segítő családtagként egy egyéni vállalkozó ügyvéd a feleségét, illetve az anyósát? Változik-e a helyzet akkor, ha az ügyvéd egy iroda tagja?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1260. kérdés Táppénz mértéke
Hány százalékos táppénz illeti meg azt a keresőképtelen biztosítottat, aki munkanélküli-segélye után munkaviszonyt létesített?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1261. kérdés Egyedülállóság GYÁP esetén
A GYÁP-ra való jogosultság szempontjából egyedülállónak minősül-e az anya, ha férje már több mint egy éve kórházban van?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1262. kérdés Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága
A tanulószerződés alapján foglalkoztatott szakképző iskolai tanulók részére kötelezően kiadandó évi 10 napot csak a gyakorlati foglalkozás napjaira, vagy az iskolában töltött napokra is kell számfejteni? A tanulói jogviszony megszűnésekor ki kell-e állítani a tb-igazolványt és a jövedelemigazolást? Abban az esetben, ha a volt tanuló 30 napon belül elhelyezkedik, a táppénzének az alapja a tanulói juttatás lesz?
1263. kérdés Veszélyeztetett terhes ellátásai
Mi lesz a táppénz alapja annak a biztosítottnak az esetében, aki "A" foglalkoztatónál 1999. november 1-jétől jelenleg is, de 2004. december 31-ig napi 8 órás munkaidőben, majd 2005. január 1-jétől napi 4 órás munkaidőben, "B" foglalkoztatónál 2002. október 1-jétől napi 4 órás munkaidőben dolgozik, és 2005. június 24-étől veszélyeztetett terhessége miatt táppénzben részesül? A szülés várható dátuma 2006. február 17. A táppénz összegének megállapításánál figyelembe kell-e venni a betegszabadság címén kifizetett összeget? A dolgozónak a 2005. évre maradt még 16 nap fizetett szabadsága. Befolyásolja-e a táppénz összegét, ha keresőképessé válik, felveszi a munkát, majd a fizetett szabadságát igénybe veszi, ismét keresőképtelen lesz, és táppénzt igényel? Jogosult lesz-e mindkét jogviszonyában a terhességi-gyermekágyi segélyre? Milyen jövedelem alapulvételével kerül sor a szülést követően a terhességi-gyermekágyi segély folyósítására?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére