67. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. szeptember 27.

TARTALOM

1166. kérdés Vállalkozói járulék bevallása és megfizetése
Az új szabályok szerint hogyan kell megfizetni és bevallani a vállalkozói járulékot?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1167. kérdés Próbaidő alatt keresőképtelenné váló munkavállaló táppénze
Hány napig jogosult táppénzre az a biztosított, aki a próbaidőn belül veszélyeztetett terhesként keresőképtelen beteg lett? A próbaidőből még egy hónap van hátra. Jelenlegi jogviszonya előtt 30 napig passzív jogon részesült táppénzben. A megelőző munkahelyén volt 2 éves munkaviszonya. E munkáltatótól jogosult lesz-e 90 nap passzív táppénzre? Kérhet-e méltányosságból táppénzt az OEP vezetőjétől? Munkanélküli-segélyre jogosult lesz, s ez alapján kaphat-e terhességi-gyermekágyi segélyt és gyermekgondozási díjat?
1168. kérdés EMMA: szakképző iskolai tanuló bejelentése
Be kell-e jelenteni az EMMA-ba a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló gyakorlati oktatását, amelyet egy betéti társaság végez?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1169. kérdés EMMA: segítő családtag bejelentése
Be kell-e jelenteni az EMMA-ba a segítő családtagot, illetve kell-e vele munkaszerződést kötni? Ha nem kell bejelenteni, hogyan kell utána a 11 százalékos eho-t megfizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1170. kérdés Örökös jogosultságai, kötelezettségei a munkavállaló halála esetén
Milyen jogosultságai, illetve kötelezettsége vannak az örökösnek a munkavállaló halála esetén?
1171. kérdés Mellékfoglalkozásban álló dolgozó szabadsága
Milyen szabályok vonatkoznak a szabadság kiadására, jár-e szabadság a mellékfoglalkoztatásos jogviszonyban, és hogyan kell azt meghatározni abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő jogviszonyban foglalkoztatott 2 hetente egy nap 4 órás mellékfoglalkoztatásra munkaszerződést köt? Ez azt jelenti, hogy 26 alkalommal dolgozik egy éven belül, életkora szerint 30 nap szabadság jár neki.
1172. kérdés GYES ideje alatt munkát végző biztosított szabadsága
Jár-e fizetett szabadság annak a dolgozónak, aki a GYES folyósítása mellett visszatért 4 órás munkarendbe dolgozni? Nem ellentmondás az, hogy GYES-GYED miatt, tartós távollét jogcímen fizetetlen szabadságon van?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1173. kérdés 1949-ben született köztisztviselő nő nyugellátása
1949. augusztus közepén született, 2006. június hóban 39 év szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő nő kérheti-e a foglalkoztatójától, hogy nyugdíjazás miatt mondjon fel úgy, hogy a nyugdíjazást megelőzően 6 hónappal, 2006. március 1-jétől 2006. augusztus 31-éig felmentési idejét töltené, és az előrehozott öregségi nyugdíjat 2006. szeptember 1-jétől venné igénybe? Kaphat-e végkielégítést, illetve jogosult-e plusz végkielégítésre? 2006. augusztus 31-én megkaphatja-e a 35 éves jubileumi jutalmat, amelyre 2009. május hóban lenne jogosult?
1174. kérdés 1947-ben született férfi nyugellátása
1947-ben született, 36 év szolgálati idővel rendelkező, jelenleg biztosítási jogviszonyban nem álló férfi előreláthatólag mikor mehet el nyugdíjba, illetve 2007-ben elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba, ha addig nem szerez további 2 év szolgálati időt, de van a háztartásában 10 éven át nevelt három gyermeke? Kell-e, illetve lehet-e nyugdíjéveket vásárolnia?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1175. kérdés Polgármesterré választott ügyvezető közterhei
A képviselő-testület jóváhagyása után milyen jogviszonyban láthatja el ezentúl ügyvezetői teendőit az a 39 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkező kft.-tulajdonos, akit polgármesterré választottak? Az ügyvezető 14 év óta alkalmazottként dolgozik.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1176. kérdés Japán állampolgárságú ügyvezető eho-ja
Tételes vagy százalékos eho terheli-e azt a Magyarországon működő kft.-t, amelynek japán ügyvezetője megbízási jogviszonyban látja el teendőit, amelyért jövedelmet kap, és járulékfizetési kötelezettség terheli, mert a havi megbízási díja magasabb, mint a minimálbér?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1177. kérdés Német és román állampolgárságú kft.-tagok biztosítási kötelezettsége
Egy német és egy román állampolgár magyarországi székhellyel kft.-t alapít. A kft.-ben 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkeznek. A kft. építőipari tevékenységgel foglalkozik, melyet német megrendelő számára, szerződés alapján fog végezni. Telephelyet sem Németországban, sem Magyarországon nem létesítenek. Hogyan alakul a járulék- és eho-fizetési kötelezettség: 1. ha csak a román állampolgár működik közre tagként, és ő Romániában főállású alkalmazottként biztosított, 2. vagy ha a román állampolgár főállásban alkalmazottként lesz bejelentve ennél a kft.-nél, 3. német állampolgár tag vállalkozóként biztosított Németországban, és ennél a kft.-nél nem működik közre személyesen, 4. ha magyar állampolgár vagy német állampolgár alkalmazottat vesznek fel, és a munkavégzés Németországban folyik?
1178. kérdés Nyereményakciók közteher-viselési kötelezettségei
Milyen közteher-fizetési kötelezettség keletkezik a különféle nyereményakciók (pl. wellness-hétvége, egyéb nyeremények) után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1179. kérdés Tagi kölcsön kamatának közterhei
Kell-e 11 százalék eho-t fizetni egy kft. által egy magánszemély részére kifizetett tagi kölcsön kamata után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1180. kérdés Magyar-amerikai kettős állampolgárságú nyugdíjas egészségügyi ellátása
Kaphat-e egészségügyi ellátást (orvos, gyógyszer, kórház stb.) az a magyar-amerikai kettős állampolgár, aki egy kft. tulajdonosa, munkát nem végez, nem biztosított, 2 éve települt haza mint nyugdíjas, és a nyugdíját külföldről kapja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1181. kérdés Közterhek visszaigénylése
Egy cégnél társadalombiztosítási és családtámogatási kifizetőhely működik. Tudomásuk szerint a gyermek születése esetén az apa 5 munkanapra munkaidő-kedvezményt igényelhet. A munkaidő-kedvezmény tartamára az apának távolléti díj jár, amely a munkáltatói közterhekkel együtt a költségvetéstől visszaigényelhető. A cég a közterhek összege között visszaigényelte az 5 napra eső eho-t is, de a MÁK ellenőrzése ezen összeget többletigénylésnek állapította meg, és határozatban kötelezte a céget az összeg visszafizetésére. Véleményük szerint a MÁK ellenőre vagy a kifizetőhely járt el helyesen az alábbi esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1182. kérdés Szülés esetén járó ellátások közötti választás
Kérheti-e az anya a 2004. április 23-án született első gyermek után járó gyermekgondozási díjat abban az esetben, ha az kedvezőbb, mint a 2005. július 15-én született második gyermek után járó terhességi-gyermekágyi segély összege?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1183. kérdés Beteg gyermek után járó ellátások
Választhatja-e a munkaviszony fenntartása mellett a GYES helyett a valamivel magasabb összegű ápolási díjat az a határozatlan idejű munkaviszonyban álló édesanya, akinek Down-szindrómával és súlyos szívrendellenességgel született, jelenleg két és fél éves gyermeke állandó gyógyszerezésre, otthoni ápolásra és nevelésre szorul, ezért a gyermek 3 éves kora után az édesanya nem tud munkába tud állni, és előreláthatólag otthoni munkát sem tud vállalni? Ha nem, milyen támogatások illetik meg a 18 évesnél fiatalabb sérült, tartósan beteg gyermeket nevelő szülőt, illetve milyen lehetőségei vannak, hogy a megélhetés legalább minimális szinten fenntartható legyen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1184. kérdés Személyi kedvezmény súlyosan fogyatékos személy esetében
Továbbra is jogosult-e a személyi jövedelemadó 2800 forint összegű fogyatékos adókedvezményére az a munkaviszonyban álló rokkantnyugdíjas személy, aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt? A dolgozó rokkantsága végleges.
1185. kérdés Vidéki dolgozó munkába járási költsége
Hogyan kell elszámolni a vidéki dolgozó munkába járási költségét, ha a dolgozó nem hoz számlát, sem bérletszelvényt, mert a beutazást másképp oldja meg, és ha saját gépkocsival jár, de a településre van megfelelő tömegközlekedés, és a dolgozó egészségi állapota is rendben van?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére