65. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. augusztus 30.

TARTALOM

1136. kérdés Munkaügyi ellenőrzés lehetséges szankciói
Milyen jogosultságai vannak a munkaügyi ellenőröknek, illetve milyen következményekkel járhat a munkaügyi ellenőrzés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1137. kérdés Méltányosság
Hogyan kérheti egy cég tartozásának méltányosságból történő elengedését?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1138. kérdés Távmunka és bedolgozói jogviszony
Mi a különbség a távmunka és a bedolgozói jogviszony között?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1139. kérdés AM könyvvel történő foglalkoztatás maximális ideje
Van-e maximális ideje az AM könyvvel való foglalkoztatásnak, és ha igen, mi a megoldása a hosszabb időre történő foglalkoztatásnak?
1140. kérdés Kamarai tagságát szüneteltető ügyvéd alkalmazottjának jogviszonya
Egy egyéni vállalkozó ügyvéd szünetelteti a kamarai tagságát. Ez alatt az időszak alatt fennáll-e a nála munkaviszonyban lévő bojtár munkaviszonya, illetve ha nem, hogyan rendezhető a jogviszony?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1141. kérdés Járulékfizetés evaalanyiság megszűnése esetén
Kötelező-e a vállalt magasabb összegű járulék megfizetése abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó evaalanyisága év közben megszűnik?
1142. kérdés Kettős állampolgár minősítése
A járulékfizetés szempontjából külföldinek minősül-e az a kettős állampolgár, akinek van magyar állampolgársága, de jelenleg Kanadában él?
1143. kérdés Romániába visszatelepülő személy nyugdíja
Kaphatja-e Romániában a magyar nyugdíjat az az 1990-es évek elején hazánkban munkát vállaló erdélyi személy, aki időközben magyar állampolgárságot kapott, nyugdíjba vonult és most szeretne hazatérni?
1144. kérdés Külföldre települő nyugdíjas ellátásának folyósítása
Egy magyar nyugdíjas állampolgár kitelepül, és Angliában szeretné a nyugdíját folyósíttatni. Milyen teendői vannak, és melyik hatóságtól kérheti a folyósítást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1145. kérdés Beteg szülő külföldön történő ápolása
Szolgálati időnek minősül-e annak a személynek az Olaszországban töltött ideje, aki beteg édesanyja ápolása miatt tartózkodott ott?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1146. kérdés gyógykezelés árának megtérítése
Mi alapján állapítják meg a külföldi gyógykezelés megtérítésének összegét abban az esetben, ha a biztosított erről számlát nem tud bemutatni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1147. kérdés Ellátás megtérítése munkaerő-kölcsönzés esetén
Munkaerő-kölcsönzés esetén a kölcsönbe adó vagy a kölcsön vevő munkáltató köteles-e megtéríteni a baleseti táppénzt abban az esetben, ha a munkaügyi vizsgálat megállapította, hogy a baleset azért történt, mert a munkavállaló baleseti oktatása nem történt meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1148. kérdés Nevelőszülő szülői nyugdíja
Jogosult-e szülői nyugdíjra a nevelőszülő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1149. kérdés Jövedelemigazolás elektromos úton történő előállítása
Előállíthatja-e elektronikus úton a "Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához" elnevezésű nyomtatványt egy vállalkozás a bérszámfejtő szoftvere segítségével abban az esetben, ha a nyomtatványokat sorszámmal ellátva tartja nyilván? Az így előállított nyomtatvány formájában igen, de tartalmában nem tér el az OEP által kiadott űrlaptól. Megfelel-e ez a nyilvántartás a törvényi előírásoknak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1150. kérdés Családi pótlék felvétele
Fel lehet-e venni a családi pótlékot személyesen az Államkincstárnál?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére