63. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. július 19.

TARTALOM

1102. kérdés Munkába járás költségeinek megtérítése
Fizethető-e adómentesen gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítés, ha a magánszemélynek nincs saját személygépkocsija?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1103. kérdés Bérlet árának megtérítése
Kifizethető-e a dolgozónak adómentesen a helyközi bérlet ára, ha a magánszemélynek nincs számlája róla, csak a bérletet tudja leadni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1104. kérdés Idénymunka
Mit jelent pontosan az idénymunka, milyen szerződést kell kötni a dolgozóval, és milyen feltételekkel történhet a foglalkoztatás, illetőleg lehet-e külföldieket is alkalmazni ilyen jellegű munkavégzésre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1105. kérdés Diákszövetkezeti tagok közterhei
Valóban kedvezőbb-e a foglalkoztató számára, ha a nyári szünet ideje alatt szórólap és újság terjesztésére, valamint irodai munkára alkalmazni kívánt középiskolai tanulók foglalkoztatását egy iskolai szövetkezettel kötött szerződés keretében oldja meg? A szövetkezet tájékoztatása értelmében a közterhek így alacsonyabbak, és a nyilvántartás is egyszerűbb.
1106. kérdés Nyugdíjas vállalkozó baleseti táppénze
Jogosult-e üzemi baleseti táppénzre az a nyugdíjas társas vállalkozó, akit szombat este ért baleset, amikor az üzleti partnerével elköltött vacsora után hazafelé tartott?
1107. kérdés Egyéni vállalkozó betegsége (eva)
Hogyan alakul járulék-, vállalkozóijárulék-, illetve szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettsége annak az eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, aki március végétől folyamatosan beteg?
1108. kérdés Többes jogviszonyú vállalkozó (eva)
Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy eva hatálya alá tartozó betéti társaság üzletvezetésre jogosult beltagjának, aki 2005. június 1-jétől munkaviszonyt létesített? Főfoglalkozású munkaviszonyában jogosult-e adójóváírásra, tekintettel arra, hogy "evás" jövedelme várhatóan jóval meg fogja haladni a jövedelemhatárt?
1109. kérdés Özvegyi nyugdíjban részesülő vállalkozó vállalkozói járuléka
Kell-e vállalkozói járulékot fizetnie egy özvegyi nyugdíjban részesülő 70 éves egyéni vállalkozónak?
1110. kérdés Társas vállalkozás segítő családtagjának közterhei
Igaz-e az, hogy a társas vállalkozásban segítő családtagként közreműködő személy közterheit a vállalkozó jövedelme terhére kell elszámolni, és nem a társaságot terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1111. kérdés Kísérő utazási költségtérítése
Jogosult-e utazásiköltség-térítésre az a biztosított, aki beteg édesanyját kéthetente saját gépkocsijával szállítja be a megyeszékhelyen lévő kórházba kezelésre? Milyen bizonylatokat kell benyújtani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1112. kérdés Külföldi gyógykezelés költségeinek megtérítése
Hogyan történik a külföldön történő gyógykezelés költségeinek megtérítése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1113. kérdés Első házasságból született gyermek árvaellátása
Jogosult-e árvaellátásra az a gyermek, aki az elhunyt első házasságából született, és már több éve nem élt vele közös háztartásban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1114. kérdés Tartásdíj levonása nyugellátásból
Vonható-e gyermektartásdíj a rokkantsági nyugdíjból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1115. kérdés Éjszakai pótlék
Az 5:30-tól 6:00-ig tartó időszakra kell-e éjszakai pótlékot fizetni azoknak a dolgozóknak, akik rendszeresen 2 műszakban dolgoznak, az I. műszak 5:30-14:00-ig, a II. műszak 14-22-ig óráig tart?
1116. kérdés Kirendelés
Kirendelheti-e dolgozóját az Mt. 106. §-a szerint egy társadalmi szervezet az általa alapított alapítványhoz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1117. kérdés Nyugdíjjárulék levonása
Hogyan kell nyugdíjjárulékot vonni a 2005. év elején fizetendő - 2004. évre vonatkozó - jutalomból, amit egy olyan dolgozónak adnak, aki 2004 novemberétől betegállományban van, várhatóan 2005 elején fog szülni, azt követően GYÁS-on lesz, és szándékai szerint 3 évig otthon marad a gyermekével? A nyugdíjjárulék plafonját 2004. évre vonatkozóan már a betegállományt megelőzően elérte. A múltban megtörtént, hogy egy GYED ideje alatt közös megegyezéssel kilépő dolgozó NYENYI-jének kitöltésekor a program nem fogadta el a "0"-t.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1118. kérdés Minimálbér változásának hatása a tagok járulékfizetésére
Január 1-jétől kell-e alkalmazni a megváltozott minimálbért a tagsági jogviszonyban járulékminimumot fizetők esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére