57. Társadalombiztosítási Levelek / 2005. április 19.

TARTALOM

1005. kérdés Iratok megőrzése és selejtezése
Milyen megőrzési, illetve selejtezési határideje van a munkáltatónál előforduló bér-, munkaügyi, illetve társadalombiztosítási anyagoknak, nyilvántartásoknak, illetve egyéb iratoknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1006. kérdés Választott tisztségviselő biztosítási ideje
Milyen időszakot kell a biztosítási idő megállapításához figyelembe venni abban az esetben, ha egy cég a választott tisztségviselőinek tiszteletdíjat fizet, de nem havi rendszerességgel, hanem ülésenként 30 000 forintot? Az üléseket nem rendszeresen tartják.
1007. kérdés Olasz állampolgárságú választott tisztségviselő közterhei
Egy kft. 2004 októberében felügyelőbizottságot hozott létre, amelynek 2 fő olasz és egy fő magyar állampolgárságú tagja van. A tagokat havi bruttó 40 000 forint tiszteletdíj illeti meg. Milyen járulékfizetési, illetve szja-fizetési kötelezettség terheli a kft.-t az olaszok után, akik más jövedelmet a kft.-től nem kapnak, és Olaszországban van munkaviszonyuk?
1008. kérdés Főiskolai hallgató magán-nyugdíjpénztári tagsága
Felsőoktatási intézmény nappali tagozatán nappali rendszerű első alapképzésben jelenleg is részt vevő hallgató 2004 augusztusában heti 40 órás munkaviszonyt létesített. Ettől az időponttól magánnyugdíjpénztár tagja lett. Ez ellen sem a munkáltató, sem a magánnyugdíjpénztár nem emelt kifogást. A Társadalombiztosítási Levelek 52. számának 942. válaszából az következik, hogy magán-nyugdíjpénztári tagságot nem létesíthetett volna a hallgató. Mi a teendő?
1009. kérdés Mezőgazdasági őstermelő alkalmazottja
Foglalkoztathat-e alkalmazottat az egyéni vállalkozónak nem minősülő, adószámmal igen, de társadalombiztosítási törzsszámmal nem rendelkező családi gazdálkodó mezőgazdasági őstermelő? Mi az eljárás ebben az esetben, milyen kötelezettségei vannak a termelőnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1010. kérdés Rendszeres szociális járadékban részesülő személy alkalmazása
Egy társaság egy munkaképességét 50 százalékban elvesztett dolgozót alkalmaz heti 30 órás részmunkaidőben. A dolgozó rendszeres szociális járadékban részesül. Milyen járulékokat kell fizetnie a munkáltatónak, és milyenek terhelik az alkalmazottat? A ledolgozott idő szolgálati időnek minősül-e?
1011. kérdés Megállapodás szolgálati idő szerzésére
Magánemberként milyen összeget kellene fizetnie annak a dolgozónak, aki napi 4 órás munkaviszonyának kiegészítéseként a másik négy óra szolgálati idő megszerzésére megállapodást szeretne kötni a nyugdíjfolyósító intézettel? A dolgozó kisgyermeke nevelése miatt több évig kíván napi négyórás munkaviszonyban dolgozni, jelenlegi havi bruttó keresete 30 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1012. kérdés Munkaszerződés módosítása
Kell-e kötelezően írásban módosítani a munkaszerződést a minimálbér változása miatt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1013. kérdés Bérlet árának megtérítése
Milyen feltétele van annak, hogy a dolgozó részére 2000 forint erejéig a helyi tömegközlekedési bérlet árából adómentesen térítést fizessen a cég? A dolgozók melegétel-támogatást is kapnak, havi 8000 forint összegben.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1014. kérdés Védőszemüveg juttatása
Mikor és milyen összegben adható a dolgozónak védőszemüveg adómentesen?
1015. kérdés Elhunyt dolgozó gyermekének támogatása
2004. október hóban elhunyt dolgozó kiskorú gyermekének adható-e az évi háromszori ajándék, illetve 2005-2006. években az iskolakezdési támogatás? Van-e mód egyéb támogatás nyújtására, és milyen közterheket kell ezek után fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1016. kérdés Munkaidő beosztása, szabadság kiadása
Folyamatos munkarendnek számít-e a foglalkoztatás, ha a munkavállaló 12 órás munkarendben dolgozik úgy, hogy egyik nap nappal, a másik nap éjszaka megy dolgozni, és utána 2 nap szabad? Jogosan jár-e el a munkáltató, ha a dolgozó szabadságnapjainak számát a törvényben meghatározott 30 napról 20 napra csökkenti a munkabeosztásra hivatkozva?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1017. kérdés Munkaidőkeret megállapítása
Egy kft. kávézót üzemeltet, amelynek nyitvatartási ideje 09.30-21.00 óráig tart. Két alkalmazott dolgozik váltva, két nap munka után két nap szabad. A munkáltató munkaidőkeret-szerződést kötött az alkalmazottakkal (kéthavi munkaidő alapján, tehát pl. 2005. február 1-jétől március 31-éig: 20+23 munkanap x 8 óra = 344 órára). Helyesen számolja-e a munkaidőkeret-szerződésben az órák számát a munkáltató, és mit kell tartalmaznia ebben az esetben a munkaszerződésnek, illetve a munkaidőkeret-szerződésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1018. kérdés Végkielégítés emelkedése
1974 májusában belépett dolgozó munkaviszonyát munkáltatója 2005 márciusában rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkavállaló 2006 augusztusában előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult. Vonatkozik-e a jelenleg 56 éves munkavállalóra a "védett kor" a végkielégítés tekintetében, és átváltható-e a végkielégítés munkaviszonyra? A munkavállaló és a munkáltató is megfizeti a közterheket.
Kapcsolódó tárgyszavak:
1019. kérdés GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága
1970-ben született munkavállaló első gyermekét 1990-ben, második gyermekét 1991-ben szülte. A második gyermek beteg, aki után 2005. február 27-éig fizetés nélküli szabadságon volt a munkavállaló. A munkaszerződést közös megegyezéssel 2005. február 28-án megszüntették. Hány nap szabadság-, illetve pótszabadság-megváltást kell fizetni a dolgozó részére, aki 1988. november 1-jétől állt alkalmazásban a cégnél (ez volt az első munkahelye)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1020. kérdés Rendszeres és nem rendszeres jövedelmek figyelembevétele a táppénz számfejtésénél
A 2004. IV. negyedévre járó jutalmat 2005. január 5-én fizette ki a cég. Az adóit és a járulékait a bérrel együtt 2004. december hónapra könyvelték. Hogyan jön számításba ez a jutalom a táppénzalapnál, ha az irányadó időszak a 2004. év? Mi a különbség a szintén 2005. január 5-én kifizetett 2004. december havi bér és a jutalom minősítésében?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére