48. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. november 23.

TARTALOM

859. kérdés Jubileumi jutalom utólagos igénylése
Kérhető-e utólagosan a jubileumi jutalom, vagy elveszti hatályát, ha nem igényelték az adott évben? Jár-e a 6 órás munkaviszonyban foglalkoztatott közalkalmazottnak is a juttatás, amelyet ráadásul szintén utólag és nem az adott évben kértek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
860. kérdés Délutános és éjszakai pótlék
Kell-e délutáni és éjszakai műszakpótlékot fizetni egy vagyonvédelmi cég által őr munkakörben foglalkoztatott dolgozók részére abban az esetben, ha foglalkoztatásuk a következők szerint történik: 12 óra nappal, 12 óra éjszaka után 2 szabadnap?
861. kérdés Műszakpótlék érvényesítése GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságának kiadásakor
Szabadság idejére távolléti díjat kell fizetni. Az Mt. 151/A. § 3/c pontja alapján folyamatos munkarendben foglalkoztatott dolgozók részére műszakpótlék címén plusz 20 százalék is jár. Az ún. "GYES szabadság" kiadásakor kell-e fizetni az idézett 20 százalékos kiegészítést, hiszen a vonatkozási időszakban nem volt munkavégzési kötelezettsége, tehát műszakpótlék-kiesése sem keletkezik a dolgozónak ezen szabadság alatt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
862. kérdés Táppénz ideje, mértéke
Egy 2004. február 2-től jelenleg is biztosított nődolgozó keresőképtelen beteg 2004. április 23-tól április 25-ig, majd 2004. május 6-tól jelenleg is (szülni fog). Hány napra és milyen mértékben illeti meg a táppénz, ha- 2002. november 4-től november 29-ig munkaviszonyban állt,- 2002. december 2-től december 27-ig táppénzben,- 2003. január 8-tól 2004. január 31-ig GYES-ben részesült?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
863. kérdés Választás az anyasági ellátások között
Egy 2000. április 3-tól biztosított nő 2003. március 3-án szült. A szülés napjától terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, majd 2003. augusztus 18-tól jelenleg is gyermekgondozási díjban részesül. (GYED-re 2005. március 3-ig jogosult.) 2004. október 6-án ismét szül. Köteles-e igénybe venni a második gyermekkel a terhességi-gyermekágyi segélyt, vagy továbbra is kérheti a GYED folyósítását? (2003. január 6-tól március 2-ig keresőképtelen beteg volt.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
864. kérdés 1950-ben született köztisztviselő nő előrehozott öregségi nyugdíja
Mikor mehet leghamarabb előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1950-ben született köztisztviselő nő, aki 2009 januárjában szerzi meg a 38 éves munkaviszonyt (szolgálati időt)?
865. kérdés 1956-ban született özvegy nő nyugellátása
Mikor mehet leghamarabb nyugdíjba (öregségi, előrehozott, kedvezményes) az az 1956-ban született, 2 gyermeket szült, 2002-ben özveggyé vált nődolgozónk, aki 1974 augusztusa óta folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik? Feléled-e az özvegyi nyugdíjra jogosultsága? Befolyásolja-e ezt az a tény, hogy az elhalt férj rokkantnyugdíjasként szenvedett üzemi baleset következtében hunyt el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
866. kérdés 1952-ben született férfi nyugellátása
Mikor mehet előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1952-ben született férfi, akinek a korkedvezménye 5 év, és saját háztartásában fogyatékos gyermeket nevelt 10 éven túl is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
867. kérdés Adóbevallás utólagos módosítása
Egy egyéni vállalkozó 2003. évben hosszú ideig betegállományban volt, táppénzét megkapta, adóbevallásában ezt be is vallotta. 2004 áprilisában - amikor a rokkantsági nyugdíjazását intézte - az volt a kedvezőbb megoldás, hogy visszamenőlegesen megkapta a nyugdíjat 2003. szeptember 1-jétől. Az EP határozattal kötelezte a vállalkozót, hogy a 2003. szeptember 1-jétől 2004. január 11-ig tartó időtartamra kifizetett táppénz összegét fizesse vissza, ami meg is történt. Hogyan tudja a 2003. évi adóbevallását módosítani a 2004 áprilisában visszafizetett táppénz, illetve a visszamenőlegesen elszámolt nyugdíj összegével?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
868. kérdés Természetbeni juttatás cafeteria-rendszer esetén
Az Szja-tv. 69. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a juttatás akkor természetbeni juttatás, ha azt valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon adják. Hogyan kell értelmezni ezt a szabályt, ha a munkáltatónál cafeteria-rendszer van?
Kapcsolódó tárgyszavak:
869. kérdés Munkába járás költségeinek megtérítése
Csökkentheti-e a kifizető a munkába járás bérlettérítését, ha a dolgozó az adott hónapban nem dolgozott legalább 10 munkanapot?
870. kérdés Jugoszláv kft.-tag közterhei
Magyarországon hogyan és milyen közterheket kell fizetni az után a jugoszláv állampolgár után, aki egy magyar kft.-ben tagi jogviszonyban végzi az ügyvezetői tevékenységet, szokásos tartózkodási helye pedig Ausztriában van, ahol szintén társaságban megfizeti saját maga után a járulékokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
871. kérdés Svájci állampolgár biztosítási kötelezettsége
Milyen járulékfizetési kötelezettség vonatkozik arra a svájci állampolgárra, aki több évig Magyarországon szándékozik maradni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
872. kérdés Osztrák állampolgárságú ügyvezető jogviszonya
Helyesen jár-e el az a magyarországi kft., amely osztrák állampolgárságú, munkavállalási engedéllyel nem rendelkező magánszemély tulajdonosának az ügyvezetői teendők ellátásáért fizetett díjat megbízási díjként számfejti, amiből csak szja kerül levonásra? Mivel megállapodást nem kötött a társadalombiztosítási szervvel, járulékokat nem fizetnek utána.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
873. kérdés Kft.-tulajdonos jogviszonya
Milyen jogviszony keretében végezhet esetenként munkát a kft.-ben az a tulajdonos, aki semmilyen tisztséget nem tölt be, és munkavégzésre sem kötelezett? Erről az elvégzett munkáról (konkrétan tolmácsolás) a kft. adhat számlát a megrendelő cég, illetve a magánszemély felé? A tulajdonos ezért az elvégzett munkáért nem kér pénzt a kft.-től, hanem majd osztalékot kap.
Kapcsolódó tárgyszavak:
874. kérdés Választott tisztségviselő biztosítási kötelezettsége
Kell-e valamilyen járulékot fizetnie a választott tisztségviselőnek fizetett 5, illetve 10 ezer forint összegű tiszteletdíj után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
875. kérdés Rendszeres szociális járadékban részesülő személy foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e 8 órás munkaviszonyban egy jelenleg rendszeres szociális járadékban részesülő személy úgy, hogy a járadékfolyósítást ez nem befolyásolja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
876. kérdés Munkabér euróban történő számfejtése
Egy külföldi-magyar vegyes tulajdonban lévő kft.-nél a magyar munkavállalók bérének megállapítása euróban történik. A cég a bonyolult számolgatások elkerülése érdekében nem akar kiküldetést fizetni, hanem az itthoni munka és a kiküldetés idejére egységesen határozták meg a munkabért. Helyes-e ez így, és milyen árfolyamot kell figyelembe venni a bér átváltásakor?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
877. kérdés Meghatalmazotti képviselet az adóhatóság előtt
Hogyan képviselhet egy magánszemély, illetve egy könyvelőiroda egy adóalanyt az adóhatóság előtt úgy, hogy a jogszabályokban foglaltaknak mindenben eleget tegyen?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére