42. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. augusztus 31.

TARTALOM

740. kérdés Folyamatos műszakban dolgozó munkavállalók munkarendje
Milyen bért kell fizetni, illetve jár-e pihenőnap azoknak a folyamatos műszakban dolgozó munkavállalóknak, akik beosztásuk szerint a hétköznapra eső munkaszüneti napon dolgoznak?
741. kérdés Biztosítás díjának közterhei
Milyen közteher-fizetési kötelezettsége van a cégnek, illetve a biztosítottnak a cég által 1995-ben kötött és azóta folyamatosan fizetett biztosítás díja után abban az esetben, ha a befizetett összegnek van adómentes és adóköteles része is, és a biztosított 2000. január 2-től tagi jogviszonyban, előtte pedig alkalmazottként dolgozott a társaságnál? Hogyan lehet a közterhek rendezéséről visszamenőleg intézkedni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
742. kérdés Cégautó használata magáncélra
Egy munkáltató munkavállalója részére munkaköri feladata ellátásának céljából egy kis teherbírású gépkocsit juttat, melyet a munkavállaló munkába járás céljából is igénybe vesz. Milyen közterheket kell elszámolni a 2004. január 1-jétől a munkába járás céljából felmerült költségek után? Hogyan lehet ezeket pótlólag elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
743. kérdés Szálláshelyjuttatás közterhei
Munkásszállásnak minősül-e egy külföldi munkavállaló részére a munkahely által egy kollégiumban juttatott szálláshely, amelyre a kollégium és a munkaadó szerződést kötöttek? Kell-e, és ha igen, milyen járulékot fizetni a munkavállalónak és a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
744. kérdés Nappali tagozatos hallgató jogviszonya
Milyen közteher-fizetési kötelezettségek keletkeznek egy kft. nappali tagozatos főiskolai hallgató tagja után, aki személyes közreműködésért nem vesz fel jövedelmet?
745. kérdés Szakmunkástanuló részére fizetett juttatás közterhei
Egy kft. egy szakmunkásképző iskolával kötött együttműködési megállapodást, amelynek keretében az iskola a tanév során a céghez irányítja a tanulókat. A tanulóknak havonta fizetett 20 ezer forint összegű juttatásból levonják az szja-t és megfizetik az eho-t is. Amennyiben csak a minimálbér 15 százalékát fizetnék a tanulók részére, az szja- és eho-mentes lenne?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
746. kérdés Tanulószerződéssel nem rendelkező tanulók foglalkoztatása
Egy cég egy szakképző iskolával kötött megállapodás alapján szorgalmi időben 3 napos gyakorlati képzést tart tanulószerződéssel nem rendelkező szakképző iskolai tanulók részére. A tanév végén ugyanezek a tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlatukat is itt töltik. Milyen díjazás illeti meg őket ezekre az időszakokra? Milyen közterheket kell fizetni, ha a nyári gyakorlat idejére havi 18 000 forint összegű díjazást kapnak a diákok?
Kapcsolódó tárgyszavak:
747. kérdés Választott tisztségviselő költségtérítése
Egy részvénytársaság egyik választott tisztségviselője részére a tiszteletdíj mellett a minimálbér 30 százalékánál magasabb összegű költségtérítést ad, amellyel kapcsolatban a tisztségviselő úgy nyilatkozott, hogy költséget vele szemben nem kíván elszámolni. A költségtérítést milyen közterhek terhelik?
748. kérdés Szabad szellemi foglalkozású magánszemélyek foglalkoztatása
Egy mérnöki szolgáltatást nyújtó cég a tervezési munkákhoz tervezőmérnökök és szakértők munkáját veszi igénybe. Ezek a szakértők adószámmal rendelkeznek (7-es számmal kezdődő adószámú, ún. szabad szellemi foglalkozású magánszemélyek), akik számlát bocsátanak ki. A magánszemélyek lehetnek saját jogú nyugdíjasok, illetve heti 36 órát elérő munkaviszony mellett munkát végzők. - A kifizetőnek a vállalkozási díjból (10 százalék költséghányad figyelembevételével) milyen levonási kötelezettségei vannak? (Egyéni járulékok, szja stb.) - Milyen fizetési kötelezettségek terhelik a céget? - A szerződés megbízási vagy vállalkozási?
749. kérdés Taj-kártya érvényessége
Mennyi ideig érvényes a dolgozó taj-kártyája, és meddig veheti igénybe az ingyenes egészségügyi ellátást abban az esetben, ha kilép a munkahelyéről, de nem helyezkedik el, és nem megy munkanélküli-segélyre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
750. kérdés Magyar állampolgár külföldi állampolgár hozzátartozójának ellátásai
Jogosult-e egészségügyi ellátásra, GYES-re, valamint milyen egyéb ellátásokra tarthat igényt egy magyar állampolgár biztosított thaiföldi felesége, aki családegyesítés címén kapott tartózkodási engedélyt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
751. kérdés Gyermekápolási táppénz
Jogosult-e az apa ugyanazon gyermek után táppénzre, akivel a feleség GYES-en van, ha az anya kórházba kerül, és a gyermekét nem viheti magával?
Kapcsolódó tárgyszavak:
752. kérdés Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés közterhei
Milyen közteher-fizetési kötelezettség keletkezik a kft. tagi jogviszonyban álló ügyvezetője részére a cég által fizetett, a minimálbér összegét el nem érő, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíjkiegészítés után?
753. kérdés Magán-nyugdíjpénztári tag öregségi nyugdíja
Érheti-e valamilyen hátrány a nyugdíjazás során azt az 1951-ben született nőt, aki megalakulása óta magán-nyugdíjpénztári tag, a tb-nyugdíjrendszerbe nem lépett vissza, jelenleg 35 év szolgálati idővel rendelkezik, és 2008-ban előrehozott öregségi nyugdíjat szeretne igényelni?
754. kérdés Bt. beltagjának nyugdíjazása
Bt. beltagja részére 67 százalékos rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg. A tb azt kérte, hogy lépjen ki, és csak napi 4 órában dolgozhat. Hogyan valósítható ez meg, mik a munkáltató teendői, hogy valóban megtörténjen a rokkantsági nyugdíjazás? Elég-e, ha a bejelentés a biztosítottakról elnevezésű nyomtatványon bejelenti kiegészítő tevékenységű társas vállalkozónak, fizeti utána az eho-t és az 5 százalékos baleseti járulékot a kivett jövedelem után, hiszen eddig is tagként működött közre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
755. kérdés Rokkantnyugdíjas személy öregségi nyugdíja
Kérhet-e majd 60 évesen előrehozott öregségi nyugdíjat az a 39 év szolgálati idővel rendelkező 57 éves férfi, aki 2004 áprilisától rokkantnyugdíjas? Beszámítható-e szolgálati időként a rokkantnyugdíjas időszak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
756. kérdés Rokkantnyugdíjas beltag közterhei
Milyen járulékfizetési kötelezettsége van a bt.-nek, illetve a tagnak egy rokkantnyugdíjas beltag bérkivétele után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
757. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíj
1951-ben született, 16 év korkedvezményre jogosító idővel rendelkező férfi mikor mehet előrehozott öregségi nyugdíjba, 2005-ben 38 év, vagy 2007-ben 40 év szolgálati idő után?
758. kérdés Nyugdíjas munkavállaló keresőképtelensége
Milyen jogcímen számolható el az orvosi kezelés időtartama annál a nyugdíjas munkavállalónál, aki 2004. május 5-étől május 10-ig beteg volt, a 15 nap betegszabadságot már korábban kimerítette, és - nyugdíjas lévén - táppénzre nem jogosult?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
759. kérdés Főállású anyaság
Hol található a főállású anyaságra történő hivatkozás? Létezik-e ilyen fogalom, és milyen feltételei vannak? Kell-e a házastársnak (élettársnak) munkaviszonnyal rendelkeznie ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
760. kérdés Özvegyi nyugdíjra való jogosultság feléledése
Feléled-e, és ha igen, mikortól és milyen százalékos mértékben az özvegyi nyugdíjra való jogosultság annál a nőnél, aki 1950-ben született, saját jogú előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult 57 éves korában, és 2000 márciusától özvegy? Férje saját jogú nyugdíjasként hunyt el.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére