41. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. augusztus 3.

TARTALOM

726. kérdés 1408/71/EGK rendelet
Mit mond a sokat emlegetett 1408/71/EGK rendelet az EU tagállamainak területén mozgó állampolgárok szociális biztonságáról?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
727. kérdés Keresőképtelenség igazolása külföldön történt megbetegedés esetén
Hogyan igazolhatja keresőképtelenségét az a magyar biztosított, aki külföldi útja során keresőképtelenné válik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
728. kérdés Munkaszüneti napra járó pótlék
Milyen járandóság illeti meg a havidíjas, illetve az órabéres dolgozókat a 2004. május 1-jei szombati munkaszüneti napra, amely egyben fizetett ünnep is volt? Ha az órabéres távolléti díjat kap, a havidíjas pedig a havibérét, indokolatlan különbség keletkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
729. kérdés Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás
Milyen további kötelezettségei vannak annak az egyéni vállalkozó munkáltatónak, aki munkanélküliként nyilvántartott személyt foglalkoztat napi 1500 forint díjazás ellenében, ami után 500 forint közteherjegyet ró le? Van-e további teendője?
730. kérdés Alkalmi munkavállaló nyugdíja
Hogyan történik a szolgálati idő, illetve a nyugdíj alapját képező átlagkereset kiszámítása alkalmi foglalkoztatás esetén? Lehetséges-e, hogy a naponta lerótt közteherjegy értékéhez rendelt ún. ellátási alap és a munkanapokra vetített minimálbér aránya szerint alakul a szolgálati idő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
731. kérdés Nyugdíjas munkavállaló jubileumi jutalma
Megkaphatja-e a 40 éves jubileumi jutalmat az a munkavállaló, aki jelenlegi munkahelyén 1963. július 1-jétől dolgozik, és 2000. július 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjas? A munkavállaló nyugdíjazása után, 2000. július 1-jétől 2001. december 31-ig megbízási szerződés keretében, 2002. január 1-jétől jelenleg is munkaszerződés alapján dolgozik, amely 2004. december 31-én lejár, és nem kívánja meghosszabbítani.
Kapcsolódó tárgyszavak:
732. kérdés Nyugdíjas munkavállaló baleseti táppénze
Mi lesz a baleseti táppénz alapja annak a 2004. január hónapban belépett nyugdíjas dolgozónak az esetében, aki január-február hónapokban teljes munkaidősként, márciusban részmunkaidősként dolgozott, és március 22-én üzemi balesetet szenvedett?
733. kérdés 1949 után született férfi nyugellátása
Az 1949-ben, illetve azt követően született férfi milyen feltételekkel mehet el előrehozott öregségi nyugdíjba, illetve alkalmazható-e a korengedményes nyugdíjazás, és ha igen, hány évig kell a munkáltatónak a nyugdíjat megfizetnie?
Kapcsolódó tárgyszavak:
734. kérdés 1949-ben született nő nyugellátása
Mely időponttól és milyen jogcímen mehet el saját jogú nyugdíjba egy 2003. év végén 37 éves munkaviszonnyal rendelkezett, jelenleg is dolgozó, 1949-ben született nő, aki két gyermeket szült (1969, 1972)? Meddig éled fel az 1998-ban elhunyt férje után járó özvegyi nyugdíja?
Kapcsolódó tárgyszavak:
735. kérdés Családi kedvezmény
Jogosult-e a szülő családi kedvezményre az 1986. május 19-én született gyermeke után, aki tartósan beteg lévén saját jogon igényli a családi pótlékot, és jövőre főiskolai hallgató lesz?
Kapcsolódó tárgyszavak:
736. kérdés Munkaviszonyban álló gyermek beszámítása családi pótlék összegének megállapításánál
Milyen összegű családi pótlékra jogosult az a szülő, akinek egyik gyermeke 1984. augusztus 30-án született, és munkaviszonyban áll, a másik pedig 1985. augusztus 30-án született, és a 2003/2004. tanévben még középiskolás? Beszámítható gyermeknek kell-e tekinteni a szülő háztartásában élő, munkaviszonyban álló, nagyobbik gyermeket?
737. kérdés Céges telefon használata magáncélra
Igaz-e az a hír, hogy ha a dolgozók a cég telefonját magáncélra is használják, akkor a telefonszámla után adót kell fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
738. kérdés Természetbeni juttatás
Természetbeni juttatásként számolható-e el a munkáltató által 2003. december hóban vásárolt ajándéktárgy, ha azt 2004-ben adja a dolgozónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
739. kérdés Kettős állampolgár beltag biztosítása
Milyen járulékfizetési kötelezettség adódik egy Magyarországon bejegyzett bt. Németországban élő kettős állampolgár beltagja után, ha Németországban vállalkozó, ott rendezi a társadalombiztosítását, és a magyar bt.-ből még nem kapott jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére