40. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. július 13.

TARTALOM

700. kérdés EMMA
Milyen kötelezettségeik vannak a munkáltatóknak az új munkaügyi adatbázis bevezetésével kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak:
701. kérdés Étkezési utalvány
Részesülhet-e mindkét 4 órás munkahelyén a 3500 forintos étkezési utalványban egy nyugdíjas munkavállaló, vagy csak az egyik helyen?
Kapcsolódó tárgyszavak:
702. kérdés Éjjeliőrök munkaidőkeretben történő foglalkoztatása
Foglalkoztatható-e havi 200 órás munkaidőkerettel az a két éjjeliőr, akiknek munkaideje 18.00 órától 06.00 óráig tart, tehát napi 12 órát dolgoznak? Hogyan történhet a díjazásuk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
703. kérdés Megszakítás nélküli munkarend
Egy étteremben három munkavállaló dolgozik. Az egység mindennap nyitva van, 13.00- 24.00 óráig. A dolgozók beosztása az alábbiak szerint folyamatosan ismétlődik. Milyen munkarendnek minősül az alábbi beosztás, és milyen pótlékokat kell fizetni a dolgozóknak? nap 1. dolgozó 2. dolgozó 3. dolgozó 1. 13-24 17-22 0 2. 13-24 17-22 0 3. 13-24 17-22 0 4. 17-22 0 13-24 5. 17-22 0 13-24 6. 17-22 0 13-24 7. 0 13-24 17-22 8. 0 13-24 17-22 9. 0 13-24 17-22 10. 13-24 17-22 0
704. kérdés Életbiztosítás díjának közterhei
Milyen fizetési kötelezettsége keletkezik a társas vállalkozásnak és a magánszemélynek az alkalmazott, illetve a vállalkozás tevékenységében személyesen közreműködő tag részére kötött életbiztosítás díja után? A biztosítás fizetése negyedévente történik, 34 311 forint összegben.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
705. kérdés Nyugdíjas közös képviselő adókedvezménye
Jár-e alkalmazotti kedvezmény annak a társasházi közös képviselőnek, aki munkáját nyugdíj folyósítása mellett napi 8 órában végzi, illetményét tiszteletdíjként veszi fel, ami után az szja-t ő fizeti?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
706. kérdés Nyugdíjas beltag adókedvezményei, járuléka
A bt. beltagja, valamint két kültagja nyugdíjas. A munkát a beltag végzi. Milyen kedvezmények járnak részére a jövedelem kifizetésekor, illetve milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
707. kérdés Eva-tv. hatálya alá tartozó vállalkozó jövedelme
Eva-tv. hatálya alá tartozó, 36 órás munkaviszonnyal rendelkező vállalkozó jövedelmét kizárólag osztalékként kívánja felvenni. Megteheti-e ezt, és hogyan történik a közterhek levonása és fizetése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
708. kérdés Evás egyéni vállalkozó szja-ja
Magasabb összegben köteles-e fizetni az szja-t is az az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, aki a minimálbérnél magasabb összegű járulékfizetést kérte?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
709. kérdés Egyéni vállalkozó társas vállalkozóként
Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a kft.-nek az után az 50 százalékban tulajdonos ügyvezető után, aki 2003-ban egész évben egyéni vállalkozóként működött, és 2003. december 22-én alapította meg a kft.-t?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
710. kérdés Adójóváírásra vonatkozó nyilatkozat megváltoztatása
Többször is megismételhető-e az adójóváírás figyelembevételével kapcsolatban tett nyilatkozat, illetve változtatható-e év közben, természetesen csak a jogosultsági értékhatárig?
Kapcsolódó tárgyszavak:
711. kérdés Méltányossági GYES-en lévő ügyvezető járulékai
Méltányossági GYES-en lévő, 12 éves lisztérzékeny gyermekét ápoló édesanya ügyvezető a családi kft.-ben, amelynek székhelye a lakásukon van. Kell-e és milyen járulékokat fizetni a társaságnak a személyesen közreműködő ügyvezetője után, ha nem vesz fel díjazást semmilyen formában?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
712. kérdés Főállású anya jogviszonya
Főállású anya lehet-e egy kft. ügyvezetője, és ha igen, akkor milyen járulékokat kell utána fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
713. kérdés Vállalkozói tevékenység ápolási díj alatt
Végezhet-e egyéni vállalkozói igazolvánnyal biztosítási ügynöki tevékenységet, valamint gyógymasszírozást egy ápolási díjban részesülő személy?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
714. kérdés Rt. elnökének jogállása
Milyen jogviszonyban kell, illetve lehet foglalkoztatni az rt. elnökét, ha sehol máshol nem áll munkaviszonyban, és fizetése havi 500 000 forint? Milyen közteher-fizetési kötelezettségek keletkeznek utána?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
715. kérdés Nappali tagozatos egyetemi hallgató ügyvezető
Milyen közterheket kell fizetni az után a nappali tagozatos egyetemi hallgató után, aki 50 százalékban egy kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője, mely tevékenységet társas vállalkozói jogviszonyban látja el, és jövedelmet nem vesz fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
716. kérdés Felszámolás alatt álló társaság ügyvezetőjének jogállása
Az APEH felszámolási eljárást indított egy betéti társaság ellen. A felszámoló tájékoztatása szerint a beltagot a felszámolási eljárás kezdő időpontjától ki kell jelenteni. Valóban ki lehet jelenteni? Ha nem, akkor az eljárás ideje alatt milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak, illetve jogosult-e valamilyen ellátásra, pl. táppénzre?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
717. kérdés Ügyvezető megbízási díja
Egy kft. magánszemély tagja ügyvezetői teendőit megbízási jogviszony keretében látja el 2000. április 1-jétől (máshol heti 36 órát meghaladó jogviszonyban dolgozik). A megbízási díj minden évben a minimálbér összegének megfelelően van megállapítva. Nyilatkozata alapján mind az szja, mind a járulékok elszámolása 90 százalékos jövedelemhányad figyelembevételével történik. Helyes-e ez így, illetve ha nem, akkor hogyan lehet korrigálni több évre visszamenőleg, figyelembe véve a NYENYI-adatszolgáltatást is, ami mágneslemezen történt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
718. kérdés Közterhek visszamenőleges megállapítása
A 2002-2003. évi, vagy a jelenlegi jogszabályok alapján kell a visszamenőleges egyéni járulékokat és az eho-t levonni, bevallani és megfizetni abban az esetben, ha a Munkaügyi Bíróság ítélete miatt a dolgozó 2002. május 10-én jogellenesen megszüntetett munkaviszonyát 2004. február 23-ra vissza kellett állítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
719. kérdés Baleseti táppénz összegének megállapítása
Hogyan kell a baleseti táppénz összegét megállapítani annál a dolgozónál, aki 2004. április 23-án szenvedett üzemi balesetet, 2004. március havi munkabére: 119 200 forint időbéres törzsbér, 5850 forint távolléti díj a fizetett szabadságra, 5850 forint távolléti díj a fizetett ünnepre, 22 720 forint túlóra és 25 000 forint mozgóbér (a mozgóbér munkaszerződésben rögzített havonta járó munkabér). A dolgozó biztosításban töltött napjainak száma 2003. évben 365 nap, ebből 57 napon át táppénzben részesült.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
720. kérdés Balesetitáppénz-igény elutasítása
Jogosan utasították-e el a baleseti táppénz iránti kérelmét annak a dolgozónak, aki egy vállalati sportnapon elszenvedett baleset miatt hosszú betegállományba kényszerült, és orvosai véleménye szerint eredeti munkakörében való foglalkoztatása nem javasolt? A dolgozó felettesei rábeszélésére, "önként" vett részt a rendezvényen. Jogosult-e valamilyen ellátásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
721. kérdés Betegszabadság elszámolása
Hogyan kell a betegszabadságot elszámolni a megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott, teljesítménybéres munkavállalónál abban az esetben, ha a 2004. március 12-től 2004. március 16-ig tartó betegállomány ideje alatt a munkaszüneti napon (március 15-én) beosztás szerint dolgoznia kellett volna, illetve ha nem?
Kapcsolódó tárgyszavak:
722. kérdés Passzív jogú táppénz
A munkaviszony megszűnését követően meddig jogosult táppénzre egy volt munkavállaló, ha ún. táppénzelőzménye nem volt, több éve fennálló munkaviszonya 2004. április 10-én megszűnt, és a felmondási idő alatt, 2004. április 5-én keresőképtelen állományba került?
Kapcsolódó tárgyszavak:
723. kérdés GYED alapja
Mi lesz a GYED alapja annál a 2003 októberében szült kismamánál, aki 2001. januártól rendelkezik folyamatos biztosítási idővel, 2002-ben elért jövedelme 600 000 forint, 2003 januártól márciusig havi 50 000 forint volt? Április hónaptól új munkakörbe helyezték át, ezért munkabére havi 90 000 forintra változott. Június hónaptól terhessége miatt keresőképtelen, a szülési szabadság időtartamára terhességi-gyermekágyi segélyben részesült, és 2004 áprilistól igényli a GYED-et.
Kapcsolódó tárgyszavak:
724. kérdés Felmondás GYES idején
Egyéni vállalkozó alkalmazottja a GYES időtartama alatt felmondott. Mely időszakra kell fizetnie a munkáltatónak a szabadságmegváltást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
725. kérdés Előzmény számítása
Az Eb-tv. 48. § (5) bekezdésének alkalmazásánál kell-e azt vizsgálni, hogy a terhességi-gyermekágyi segély, a GYED, a táppénz folyósításának idején kívül lehetett volna 180 napi jövedelme a biztosítottnak, ha nem megy el GYES-re, vagy csak azt kell nézni, hogy az irányadó időszakban terhességi-gyermekágyi segély, GYED, táppénz folyósítása történt? Alkalmazható-e a fenti rendelkezés a következő esetben? GYÁP 2004. február 16-tól 2003. január 1-jétől 17-ig 17 nap GYED 2003. január 18-tól október 31-ig 287 nap GYES 2003. november 1-jétől 2004. február 15-ig 107 nap munkabér.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére