36. Társadalombiztosítási Levelek / 2004. május 4.

TARTALOM

620. kérdés Jegyzett tőke felemelése
Kft.-tulajdonos eladja az üzletrészét 2004-ben. Az eladási ár 5 millió forint, a jegyzéskor befizetett tőkerésze 1 millió forint volt, és 2003-ban a jegyzett tőkét felemelték a tőketartalékból, a tőkerésze 3 millió forint lett. Mennyi adót kell fizetnie, illetve terheli-e valamilyen járulékfizetési kötelezettség a jövedelmet?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
621. kérdés Útnyilvántartás cégautóadó megfizetése esetén
Kell-e útnyilvántartást vezetni abban az esetben, ha a cég megfizeti a cégautóadót?
Kapcsolódó tárgyszavak:
622. kérdés Szolgálati lakás közterhei
Mi minősül szolgálati lakásnak az adómentesség szempontjából? Adómentes-e az erdésznek adott szolgálati lakás, ha nem az, milyen közterheket kell utána fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
623. kérdés Táppénzalap megállapítása
Mi lesz a táppénz alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2001. augusztus 10-én szült, a terhességi-gyermekágyi segély lejártát követően 2002. január 25-től 2003. augusztus 18-ig gyermekgondozási díjat kapott, majd 2003. augusztus 19-től veszélyeztetett terhesként ismét keresőképtelen állományba került? A dolgozó besorolási bére havi 220 000 forint, a terhességi-gyermekágyi segély alapja napi 5520 forint, a GYED havi összege pedig 83 000 forint volt.
Kapcsolódó tárgyszavak:
624. kérdés Éjszakai pótlék
Hogyan értelmezhető az Mt. 117. § h) pontja az éjszakai pótlék fizetése szempontjából? Figyelembe kell-e venni a h) pontot az éjszakai pótlék elszámolásánál, vagy már egy óra éjszakai munkavégzés esetén is jár a pótlék (eseti éjszakai munka)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
625. kérdés Tanulmányi szerződés
A dolgozó jövedelmének számít-e, és terheli-e valamilyen közteher-fizetési kötelezettség a munkáltató által tanulmányi szerződés alapján átvállalt oktatás díját? A képzés a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szolgálja.
626. kérdés Felsőfokú oktatási intézmény hallgatójának tagi jogviszonya
Kell-e járulékot fizetni, és ha igen, milyen összeg után egy betéti társaság bel- és a kültagja után abban az esetben, ha 2003. szeptembertől felsőfokú oktatási intézmény 0., illetve elsőéves hallgatói?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
627. kérdés 11 százalékos egészségbiztosítási járulék
Egy szakmai előadásról készült kiadványban a 11 százalékos egészségbiztosítási járulékról az alábbiakat olvastam: "Abban az esetben, ha a biztosított biztosítása szünetel (pl. fizetés nélküli szabadság miatt), meghatározott jövedelem megléte esetén köteles a 11 százalék megfizetésére. Ez akkor is igaz, ha nem egész hónapban áll fenn a kötelezettség. Ebben az esetben a naptári napra előírt kötelezettségnél a minimálbér 30-ad részét kell számításba venni." Pontosan hogyan kell a fentieket értelmezni? Egy biztosított biztosítása szünetelhet akár egy-egy napra is igazolt fizetés nélküli szabadság esetén, vagy itt csak azokra gondolnak, akik valójában nem biztosítottak, illetve megállapodást nem kötöttek?
628. kérdés Honorárium eho-ja
A honorárium után kell-e fizetni százalékos egészségügyi hozzájárulást abban az esetben, ha felhasználói szerződés alapján történik a szerzői díj kifizetése, és a személyes munkavégzés, illetve a honorárium aránya 20-80 százalék? A személyes munkavégzésért kifizetett díj esetében a biztosítási kötelezettség elbírálása minden esetben megtörténik.
629. kérdés Igazolás a nyilvántartásba vételről
Kell-e a foglalkoztatott részére kötelezően valamilyen igazolást kiadni a nyilvántartásba vételről, vagy erre elegendő a munkaszerződés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
630. kérdés Felmondás anyasági ellátás folyósításának ideje alatt
Egy kft.-nél minden dolgozónak megszűnik a munkaviszonya. Mi lesz a sorsa az állományban lévő két - GYED-en, illetve GYES-en lévő - kismamának?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
631. kérdés Bejelentési kötelezettség
Kötelező-e valakit bejelenteni és utána járulékot fizetni abban az esetben, ha a kft.-nél egyáltalán nem történik munkavégzés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
632. kérdés Evaalany kft. kiegészítő tevékenységű tagjának közterhei
Milyen közterheket kell fizetni az után a nyugdíjas, kiegészítő tevékenységű evaalany kft.-tag után, aki a vállalkozásban nem rendszeresen működik közre, jövedelmet nem, csak osztalékelőleget, illetve osztalékot vesz fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
633. kérdés 12 órás munkarend
Önkormányzati fenntartású idősek otthona dolgozói szeretnének 12 órás munkarendben dolgozni. Lehetséges-e ez a jelenlegi jogszabályok keretei között?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
634. kérdés Folyamatos munkarendben dolgozó munkavállaló munkaideje
Ellentétes-e bármely jogszabállyal, illetve jelenthet-e bármilyen problémát a cégnek vagy a munkavállalónak, ha egy 12 órában, folyamatos munkarendben foglalkoztatott alkalmazott beosztása szerint felváltva egy napot dolgozik, egy napot pihen, így általában többet dolgozik, mint az 5/2 munkarendben foglalkoztatottaknál elfogadott havi 180 óra? A munkaszerződésben hogyan lehet rögzíteni az előírtnál magasabb óraszámban történő foglalkoztatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
635. kérdés Családi pótlék
Jogosult-e a szülő családi pótlékra egyetlen gyermeke után, aki 1982 júniusában született, a 2002/2003-as tanévben középfokú oktatási intézménybe járt, és 2003. szeptember 1-jétől egyetemi hallgató?
Kapcsolódó tárgyszavak:
636. kérdés Jogosultság anyasági ellátásra
Jogosult-e terhességi-gyermekágyi segélyre, illetve gyermekgondozási díjra az a munka nélküli személy, akinek munkaviszonya 2003. december 20-án megszűnt, azóta segélyben részesül, és 2004. október 16-án szülni fog?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
637. kérdés Házastársak foglalkoztatása kft. esetén
Egy kft.-ben a férj és a feleség is 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkezik. A férj az ügyvezető, tagsági jogviszonya alapján ő gyakorolja a munkáltatói jogokat. Köthető-e a feleséggel munkaszerződés abban az esetben, ha személyes közreműködésre nem kötelezett, de jogosult?
Kapcsolódó tárgyszavak:
638. kérdés Előrehozott öregségi nyugdíj 2009. január 1. után
Ki és milyen feltételek fennállása esetén lesz jogosult előrehozott öregségi nyugdíjra 2009. január 1. után? Kik mehetnek előrehozott öregségi nyugdíjba 2009-ben, illetve 2010-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
639. kérdés Eltartott hozzátartozó jogosultsága egészségügyi szolgáltatásra
Hogyan lehet jogosult egészségügyi szolgáltatásra az a személy, aki a főiskola befejezése után nem tud elhelyezkedni, és a szüleivel közös háztartásban lakik? Amennyiben egy kft., amelyben tag, de személyesen nem működik közre, nyugdíjjárulékot fizet utána, elszámolhatja-e ezt költségként?
640. kérdés Járulékalap-nyilatkozat módosítása
Egy eva hatálya alá tartozó főfoglalkozású vállalkozó 2004-re a minimálbérnél magasabb járulékalap után vállalta a társadalombiztosítási járulék megfizetését. Időközben egy társas vállalkozás ügyvezetője lett úgy, hogy megbízatását főállású munkaviszony keretében, egyéni vállalkozását pedig 40 órás munkaviszonya mellett látja el. Lehetővé teszi-e jogszabály a Tbj-tv. 29/A. §-a szerinti járulékalap-nyilatkozat módosítását?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
641. kérdés Rokkantnyugdíjas személy foglalkoztatása
Elveszítené-e rokkantsági nyugdíját egy 1999-ben véglegesen II. rokkantsági fokozatba sorolt rokkantnyugdíjas abban az esetben, ha egy cég napi 6 órában, havi 53 000 forint munkabér ellenében alkalmazná képzettségének megfelelő - szakács - munkakörben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
642. kérdés Szakszervezet által szervezett sportrendezvény
Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség keletkezik egy szakszervezet által szervezett sportrendezvényen a résztvevők részére adott étel, ital, illetve ajándék póló után? A rendezvény pályabérleti díját a szakszervezet állja.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére