23. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. október 21.

TARTALOM

386. kérdés Túlóra minősítése
Rendszeres, vagy nem rendszeres jövedelemnek minősül-e a dolgozó részére kifizetett túlóra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
387. kérdés Emelt összegű családi pótlék
Ki jogosult emelt összegű családi pótlékra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
388. kérdés Önkormányzati képviselők költségtérítése
Fizethető-e tb- és adómentesen költségtérítés, illetve fix összegű költségtérítési átalány a települési önkormányzati képviselők részére akkor, ha nem kapnak semmiféle javadalmazást (tiszteletdíjat), így nem állnak jogviszonyban az önkormányzattal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
389. kérdés Étkezési utalvány
Megilleti-e a munkavállalót a szabadság és a betegállomány idejére is az étkezési utalvány?
Kapcsolódó tárgyszavak:
390. kérdés Csökkentett munkaidő
Előírható-e a munkarendben heti 40 órás foglalkoztatás és kéthavi munkaidőkeret alkalmazása esetén a törvényben előírt havi munkaóránál kevesebb óra, és ha igen, erre az időszakra a ténylegesen ledolgozott órákra, vagy a törvényes munkaórákra történik-e a bérszámfejtés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
391. kérdés Munkarend meghatározása munkaidőkeret alkalmazása esetén
Kéthavi munkaidőkeretben, előre kiadott munkarend alapján történő foglalkoztatás esetén: - Előírható-e egymást követő szombaton és vasárnap történő munkavégzés? - Ha a fenti napokon munkarend szerint nem dolgozik a munkavállaló, de berendelik rendkívüli munkavégzésre, akkor milyen pótlék jár, és egyáltalán berendelhető-e a munkavállaló egymást követő szombaton és vasárnap munkavégzésre?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
392. kérdés Késedelmi pótlék járulékai
Milyen adó-, illetve járulékfizetési kötelezettsége keletkezik a munkáltatónak az egészségbiztosítási pénztár által a kilépett dolgozó részére megállapított ellátás pótkiutalásakor felszámított késedelmi pótlék összege után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
393. kérdés GYED alapjának megállapítása
Mi a 2003. január 13-án igényelt GYED alapja abban az esetben, ha az igénylő jogosultságának feltételei fennállnak, ám az irányadó időszakban (2002. január 1-jétől 2003. január 12-ig) táppénz és terhességi-gyermekágyi segély folyósítása miatt csak 164 napi keresete volt? Az igénylő szerződés szerinti munkabére 125 000 forint/hó. Téves kifizetés esetén mikortól kell a késedelmi kamatot számítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
394. kérdés Anyasági ellátás idejére járó szabadság igénybevétele
Legkorábban mikor vehető ki, és legkésőbb meddig kell kivenni a GYES idejére és a GYED első évére járó fizetési szabadságot? Ez a szabadság már tartalmazza a gyermek után járó pótszabadságot is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
395. kérdés Részmunkaidős munkavállaló szabadsága
Mennyi fizetett szabadság illeti meg azt a 22 éves munkavállalót, aki heti 36 órás főállású munkaviszonya mellett rendelkezik egy napi 4 órás részmunkaidős munkahellyel is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
396. kérdés Életbiztosítás közterhei
Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli az önkormányzati képviselők által kötött biztosítás díjának összegét, melyet a részükre megállapított tiszteletdíj terhére a polgármesteri hivatal minden hónapban átutal a biztosító részére, s a fennmaradó részt számfejtik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
397. kérdés Apa részére járó pótszabadság
Iker gyermekek születése esetén az édesapa részére kétszer kell-e kiadni az 5 nap pótszabadságot, vagy csak egyszer illeti meg?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
398. kérdés Végkielégítés
Kell-e végkielégítést fizetni a rokkantsági nyugdíjba vonuló munkavállaló számára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
399. kérdés Nyugdíjas személy munkaviszonya
Járulékköteles-e a munkaviszony keretében heti 5 órában foglalkoztatott nyugdíjas takarítónő havi 14 300 forintos munkabére?
Kapcsolódó tárgyszavak:
400. kérdés Üzleti partner vendégül látása
Magyar munkáltatóval munkaviszonyban álló alkalmazott külföldi üzleti úton vendégül látja külföldi üzleti partnerét (ebéd). A felmerült költségeket terhelik-e közterhek, s ha igen, melyek ezek?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
401. kérdés Táppénzjogosultság végkielégítés esetén
Jogosult-e táppénzre az a munkavállaló, akinek munkaviszonya 2003. augusztus 15-én megszűnt, hathavi végkielégítésben részesült, és 2003. augusztus 18-án passzív jogon táppénzes állományba került? Változnak-e a jogosultság feltételei abban az esetben, ha a dolgozó új munkaviszonyt létesít, illetve munkanélküli-ellátásban részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
402. kérdés Végkielégítésben részesülő személy passzív jogú táppénze
Mely naptól jogosult táppénzre az a személy, aki végkielégítésben részesül, és a kilépését követő 3 napon belül keresőképtelenné válik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
403. kérdés Baleseti táppénz alapjának számítása
Kell-e visszamenőleg balesetitáppénz-különbözetet folyósítani a dolgozó részére, ha az ellátás folyósítását követően a részére jutalom, illetve 13. havi munkabér kifizetésére került sor? Mit kell érteni a baleseti táppénz számításánál figyelembe vehető időszakon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
404. kérdés Megbízási jogviszony közterhei
Milyen járulékokat kell levonni, illetve befizetni a közhasznú alapítvány által megbízási szerződés alapján heti 3-4 órában foglalkoztatott gyógypedagógus részére kifizetett díjazás után, amely havi szinten nem minden esetben éri el a minimálbér 30 százalékát? A megbízott főállású munkaviszonnyal rendelkezik, ahol a tételes eho-t kifizetik utána. (Az OEP-hez be van jelentve, mint jogviszony.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
405. kérdés Jubileumi jutalom
Kifizethető-e annak a közalkalmazotti dolgozónak a 40 éves jubileumi jutalma, aki- 2002. szeptember 1-jétől öregségi nyugellátásban részesül,- munkaviszonya nyugdíjazásakor nem szűnt meg, ugyanabban a munkakörben tovább dolgozik, - 37 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik,- 2003. október 31-én szeretné jogviszonyát megszüntetni, és ténylegesen nyugdíjba vonulni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
406. kérdés Jubileumi jutalom
Közalkalmazott pedagógusnak 2002. június hó végén 40 éves jubileumi jutalmat fizettek ki. Jelenleg felmentési idejét tölti. Felmentési idő vége: 2003. augusztus 31. Utolsó tényleges munkanap: 2003. március 1. Igényt tarthat-e a közalkalmazott a jubileumi jutalom tényleges kifizetése és az utolsó munkanap közé eső különbözetre (jubileumi jutalom kiegészítése) annak okán, hogy a pedagógus bére a két időpont között változott? Ha igen, mikor kell a jutalomkülönbözetet részére kifizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
407. kérdés Pihenőidő több műszakos munkarendben
Kiadható-e szabadság pihenőnap megszakításával, vagy csak a szabadság lejártát követően adható ki pihenőnap annak a három műszakos munkarendben foglalkoztatott, hétvégén is műszakban lévő ápoló-gondozó munkavállalónak, aki egyhavi munkaidőkeretben dolgozik? Pihenőnapnak számít-e a hétvége, és ezzel meg lehet-e szakítani a szabadságát, vagy a szabadságnak ebben az esetben folyamatosnak kell lennie?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
408. kérdés Betegszabadság elszámolása
Hogyan kell a betegszabadságot elszámolni egy 48 órás munkarendben foglalkoztatott munkavállaló betegsége esetén? Az első héten a munkarend szerinti napokat kell figyelembe venni, majd az azt követő héten kell az 5+2 rendszert alkalmazni, vagy a betegszabadság ideje alatt mindvégig az 5+2-t, ugyanis a munkaidő beosztása alapján heti kettőnél több pihenőnap van.
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére