20. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. szeptember 2.

TARTALOM

331. kérdés Bt. külföldi üzletvezetője
Magyar származású román állampolgár Magyarországon betéti társaságot alapított, melynek ő az üzletvezetője. Munkavállalási engedélye nincs, de minden évben igazolnia kell egy állandó jövedelmet. Havi 50 000 forintot szavaztak meg személyes közreműködéséért, milyen közterhei vannak ennek a kifizetésnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
332. kérdés Társaságtól kapott hitel közterhei
Milyen szja-, illetve tb-fizetési kötelezettség terheli a többes jogviszonyú társas vállalkozó által a saját kft.-jétől felvett hitel összegét? A kifizető társaság által a tagnak vagy más magánszemélynek kamatmentesen adott hitel esetén, kamatkedvezményből származó jövedelem címén, a kifizetőnek keletkezik adófizetési kötelezettsége.
Kapcsolódó tárgyszavak:
333. kérdés Rendezvényen biztosított étkezés
Középiskolai kollégiumban rendezett regionális diáktalálkozón több sportágban kb. 600 diák vesz részt felnőtt kísérőkkel. Hogyan kell minősíteni a részt vevő tanulók, a segítő tanulók és a dolgozók részére biztosított étkezést az szja szempontjából?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
334. kérdés Szakképző iskolai hallgató foglalkoztatása
Szakképző iskolai hallgató gyakorlati képzése esetén milyen bejelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, illetve mely hatóságok felé, milyen nyomtatványon kell a bejelentést megtenni? A csoportos gyakorlati képzés hány főre vonatkozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
335. kérdés Szakképző iskolai hallgató ösztöndíja
Tanulószerződéssel rendelkező szakmunkástanuló 15 000 Ft/hó ösztöndíjat kap. Milyen levonások, illetőleg járulékok terhelik a tanulót és a munkáltatót?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
336. kérdés Pályakezdő beléptetése a magánnyugdíjpénztárba
Egy dolgozó 2001. július 23-án lépett - első ízben - munkaviszonyba. A magánnyugdíjpénztár szervezője pályakezdőként beszervezte tagnak az Mny-tv. 3. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, mivel 2003. január 1-jén még nem töltötte be a 30. életévét. A magánnyugdíjpénztár által 2003. május 6-án kiadott tagsági okirat záradéka szerint 2003. március 26-án érkezett a belépési nyilatkozat a pénztárba, a magánnyugdíjpénztár ezt elfogadta, és a tagot 2001. július 23-tól a pénztárba befogadta 1998. július 1.-2001. december 31. között pénztárt választó pályakezdő jogcímén. Dolgozónktól a munkaviszonyának a kezdetétől jelenleg is a mindenkor esedékes nyugdíjjárulékot vontuk le, és utaltuk át az APEH-nak. Jogos-e a visszamenőleges beléptetés 2001. július 23-ával, mivel a dolgozó 2002. január 1.-december 31. között választhatott volna, hogy akar-e pénztártag lenni, vagy visszalép a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe, illetve mikortól jogos a pénztár tagdíjkövetelése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
337. kérdés Visszamenőlegesen kifizetett prémium járulékai
Egy társaság prémiumot szeretne fizetni egy adott időszakra, de likviditási helyzete nem engedi meg a kifizetést, csak egy későbbi adóévben. Mikor kell a járulékot bevallani és megfizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
338. kérdés Közalkalmazott fizetett szabadsága
Hány nap fizetett szabadság illeti meg a pedagógusállományban lévő édesanyát a GYED első évére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
339. kérdés GYET-ben részesülő egyéni vállalkozó jogállása
Kell-e járulékot fizetnie annak a főállású anyának, aki vasárnaponként egyéni vállalkozói tevékenysége keretében büfét üzemeltet egy piacon?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
340. kérdés Egyéni vállalkozó személyes közreműködése a GYES ideje alatt
Az Ev-tv. 10. § (1) bekezdésével kapcsolatban kérném állásfoglalásukat. Kell-e társadalombiztosítási, nyugdíjjárulékot, illetve EHO-t fizetni abban az esetben, ha az egyéni vállalkozónak a GYES ideje alatt - alkalmazottai útján - árbevétele keletkezik, de ő maga személyesen nem működik közre vállalkozásában?
341. kérdés GYES figyelembevétele szolgálati időként
Figyelembe vehető-e biztosításban töltött időként az 1970-ben és 1974-ben összesen 5 évig tartó GYES időszaka?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
342. kérdés Anyasági ellátások alapja
Az 1997. július 2-től munkaviszonyban álló biztosított a 2001. április 5-én született gyermekével 2003. április 5-ig gyermekgondozási díjban részesült. 2003. április 6-tól keresőképtelen beteg. Betegszabadság címén távolléti díjban részesült 2003. április 24-ig. Április 25-én ismét szült, és terhességi-gyermekágyi segélyt igényel. Mi lesz a terhességi-gyermekágyi segély, majd a gyermekgondozási díj alapja? A dolgozó besorolási bére havi 55 000 forint.
Kapcsolódó tárgyszavak:
343. kérdés Szülés a GYED időtartama alatt
A dolgozó 2001. decembertől 2003. július 24-ig gyermekgondozási díjat igényelt. A kifizetőhelynek 2003. május 24-én jelentette be, hogy 2003. április 30-án ismét szült. Hogyan kell a kifizetőhelynek eljárni ebben az esetben, ha április 30-ig a gyermekgondozási díjat kifizette?
Kapcsolódó tárgyszavak:
344. kérdés Passzív jogú táppénz időtartama
A dolgozó munkaviszonya 2002. augusztus 21-én megszűnt, 2002. augusztus 22-től jelenleg is passzív jogú táppénzben részesül. Meddig jár a volt dolgozónak a táppénz: 2003. augusztus 21-ig, vagy tekintettel a július 1-jétől hatályos jogszabályváltozásra, 2003. július 1-jéig?
Kapcsolódó tárgyszavak:
345. kérdés Baleseti táppénz alapja
A baleseti táppénz számítása esetén hogyan lehet figyelembe venni a betegszabadság napjait és összegét? Rendszeres vagy nem rendszeres jövedelemnek számít-e a betegszabadság idejére járó 80 százalékos távolléti díj?
Kapcsolódó tárgyszavak:
346. kérdés Csökkentett összegű előrehozott nyugdíj
Mikor igényelhet csökkentett összegű előrehozott nyugdíjat az az 53 éves nő, aki 35 éves szolgálati idővel rendelkezik, és 1972-ben gyermeket szült? Mit jelent a csökkentés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
347. kérdés Az apa munkaidő-kedvezménye
Ki fizeti a gyermek születése után az édesapa részére járó 5 nap pótszabadságot? Milyen kötelezettségei vannak a munkáltatónak a pótszabadság kiadásával kapcsolatban?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
348. kérdés Temetési segély
Milyen társadalombiztosítási kötelezettségek terhelik a munkáltató által nyújtott temetési segély összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
349. kérdés Többes jogviszonyú társas NYENYI-je
Ki kell-e állítani a NYENYI lapot a többes jogviszonyú társas vállalkozóról is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére