10. Társadalombiztosítási Levelek / 2003. március 11.

TARTALOM

149. kérdés A gazdasági társaságok ügyvezetőjének jogállása
Elláthatja-e az ügyvezetői teendőket tagi jogviszonyban egy korlátolt felelősségű társaság személyesen közreműködő, nyugdíjas tagja?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
150. kérdés "Sikerdíj" közterhei
Egy kft. egy magánszeméllyel "sikerdíjas" megbízási szerződést köt 5 évre. A díj is ekkor, 5 év múlva lesz esedékes, feltéve hogy teljesülnek a szerződésben vállaltak. Ellenkező esetben díjazásra nem kerül sor. A társadalombiztosítási jogviszony visszamenőleg lesz érvényben 5 évre, vagy csak abban a hónapban, amikor a kifizetés megtörténik? Ha visszamenőleg lesz érvényben, hogyan kell bejelenteni ezt, milyen társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségek terhelik, azok mikor esedékesek? Beleszámít-e a biztosított nyugdíjidőszakába a fenti 5 éves időszak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
151. kérdés Természetbeni juttatás közterhei
Milyen adó és járulék terheli azt a 12 ezer forintos vázát, melyet egy kft. névnapi ajándékként vesz egyik vevője (ez is kft.) ügyvezetőjének? Mivel ez nem reprezentáció és nem üzleti ajándék, 44 százalék személyi jövedelemadó és 29 százalék társadalombiztosítási járulék, vagy 44 százalék személyi jövedelemadó és 11 százalék egészségügyi hozzájárulás? Mint természetbeni juttatás a Tao-nál el nem ismert költség-e, amivel a társaságiadó-alapot is növelni kell? Csak az ajándékozót terheli-e fizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
152. kérdés Jövedelempótló kártérítés közterhei
Egy munkavállaló - a munkáltató hibájából - 1995-ben üzemi balesetet szenvedett, és ennek következtében munkaképességét 67 százalékban elveszítette. Vállalatunk nagyobb összegű kártérítést fizetett ki egy összegben a számára, illetve megegyezés alapján, havonta - életfogytig - kifizetjük a rokkantnyugdíj és a nettó kereset közötti különbözetet, ami az Szja-tv. I. számú mellékletének 6.2. pontja alapján adókötelesnek minősül. Milyen járulékfizetési kötelezettségünk van a jövedelempótló kártérítés után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
153. kérdés Munkavállaló kirendelése
Minek minősül a munkavállaló ellenérték nélküli átadása másik, külföldi cég részére, abban az esetben, ha a dolgozó az átvevő vállalkozótól kapja munkabérét? Milyen nyilvántartási kötelezettsége van az átadó munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak:
154. kérdés Külföldi napidíj elszámolása
Milyen esetekben és milyen bizonylatok alapján fizethető ki a külföldi kiküldetés idejére járó napidíj?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
155. kérdés Tanulmányi szabadság
Adható-e tanulmányi szabadság annak a közalkalmazottnak, akivel nem kötöttek tanulmányi szerződést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
156. kérdés Egyszemélyes ügyvédi iroda tagjának táppénze
Kaphat-e táppénzt az egyszemélyes ügyvédi iroda tagja, illetve ennek folyósítása tartama alatt az irodának milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
157. kérdés Egyéni vállalkozó közterhei a GYES alatt
Tartósan beteg gyermekét gondozó szülő GYES-ben részesül, és időközben egyéni vállalkozói igazolványt váltott. Munkaviszonynak minősül-e a GYES járulékfizetési szempontból, illetve az egyéni vállalkozót milyen járulékfizetési kötelezettségek terhelik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
158. kérdés Méltányossági nyugdíjemelés
Igényelhet-e méltányossági nyugdíjemelést az a személy, aki 41 500 Ft özvegyi nyugdíjat kap, saját nyugdíja pedig 39 000 Ft?
Kapcsolódó tárgyszavak:
159. kérdés Egyéni vállalkozó nyugdíjjogosultsága
2003-ban milyen nyugellátást igényelhet az az 1947-ben született, egyéni vállalkozóként dolgozó nő, aki 2 gyermeket szült (1968, 1971), 40 év szolgálati idővel rendelkezik, és munkaképességét 50 százalékban elvesztette?
160. kérdés Rokkantsági nyugdíj minősítése szolgálati időnél
Szolgálati időnek minősül-e a rokkantsági nyugdíj folyósításának időszaka?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
161. kérdés Passzív táppénz
Számfejthető-e újra táppénz annak a munkavállalónak, akinek a munkaviszonya 2002. december 15-én megszűnt, és 2002. december 16-tól passzív jogú táppénzben részesült, majd a felgyógyulása után - három napon belül - ismét táppénzes állományba került?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére