2. Társadalombiztosítási Levelek / 2002. október 29.

TARTALOM

22. kérdés Járulékfizetési mentesség
Van-e lehetőségük járulékfizetési mentességre azoknak a társaságoknak, illetve egyéni vállalkozóknak, akik tényleges tevékenységet nem folytatnak, bevételük nincs?
23. kérdés Biztosítási díj utáni járulékfizetési kötelezettség
Kell-e adót, illetve járulékot fizetni a munkáltató által a dolgozók javára kötött élet- és baleset-biztosítás díja után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
24. kérdés Végkielégítés
2002. december 31-én megszűnő munkaviszony esetén a járandóságokat - így a végkielégítést is - kifizettük októberben. Milyen társadalombiztosítási kötelezettségeink vannak, és mikor kell megfizetni a járulékokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
25. kérdés Szabadságmegváltás járuléka
Kell-e társadalombiztosítási és egyéni járulékot fizetni a munkaviszony megszűnése miatt szabadságmegváltás címén kifizetett összeg után, abban az esetben, ha a biztosított a tárgyévben végig beteg volt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
26. kérdés Rokkantnyugdíjas foglalkoztatása
Július 1-jétől rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállalónkat napi 6 órás munkaidőben foglalkoztatjuk. Jelenlegi bére fele a korábbi munkabérének. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak kifizetett, nagy összegű éves jutalomból le kell-e vonni a 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot, valamint a 8 százalékos nyugdíjjárulékot (magán-nyugdíjpénztári tagdíjat)? Veszélyezteti-e a munkavállaló nyugdíjának folyósítását a kifizetett jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
27. kérdés Devizakülföldi prémiuma
Külföldi tulajdonban lévő korlátolt felelősségű társaság devizakülföldi állampolgárságú tulajdonos ügyvezetője nagy összegű prémiumot kapott. A kifizetett összeg után keletkezik-e járulékfizetési kötelezettségünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
28. kérdés Öregségi nyugdíj összegének megállapítása
Milyen keresetek figyelembevételével történik az öregségi nyugdíj összegének megállapítása?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
29. kérdés Gyermekkedvezmény az előrehozott öregségi nyugdíj esetében
37 év szolgálati idővel rendelkező munkavállaló, akinek 2 gyermeke közül az egyik születésétől beteg, jogosult-e valamilyen társadalombiztosítási ellátásra?
30. kérdés Táppénz a munkaviszony megszűnése után
A munkavállaló kilépése napján megbetegedett. Jár-e neki betegszabadság, illetve táppénz? A táppénz folyósításához milyen adatot kell szolgáltatni?
31. kérdés Jövedelemigazolás
Munkavállalónk jogviszonya 2002 októberében megszűnt. A kilépéskor kifizetett szabadságmegváltást hol kell a "Jövedelemigazolás"-on feltüntetni?
32. kérdés Gyermekgondozási díj
Egy társas vállalkozás tagja a szülési szabadság lejártát követően személyesen közreműködött a társaság tevékenységében. Két hónap múlva gyermekgondozási díjat szeretne igényelni. Jogosult-e gyedre, és ha igen, milyen összeg alapján?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
33. kérdés Nagyszülő gyermekgondozási segélyen
Kétéves gyermekével gyesen lévő munkavállalónk 2002 novemberétől szeretne ismét dolgozni. Igényelheti-e a nagyszülő a gyermekgondozási segélyt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
34. kérdés Árvaellátás méltányosságból történő folyósítása
25. életévét betöltött, negyedéves, nappali képzésben részt vevő egyetemi hallgató jogosult-e az árvaellátás méltányosságból történő folyósítására?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
35. kérdés Rögzített nyugdíj
Létezik-e még a rögzített nyugdíj intézménye?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
36. kérdés Bedolgozó járuléka
Nyugdíjas bedolgozó havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát. Nyilatkozat hiányában 10 százalékos mértékű költségátalányt számfejtünk részére, ezt azonban a szerződésben nem rögzítettük. Milyen összeg után kell megfizetni a 11 százalékos egészségügyi hozzájárulást?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére