Keresés eredménye

18 találat a megadott szolgálati idő megállapítása tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak figyelembevétele szolgálati időként
Beszámítják az öregségi nyugdíjba a 17 évig folyósított rendszeres szociális járadék és rehabilitációs ellátás idejét?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5218
2. találat: Szolgálati idő elismerése
Mit kell tennie a szolgálati idő elismerése érdekében annak a magánszemélynek, aki nyugdíjba szeretne menni, de az 1995. július 17-től 1997. december 22-ig tartó egyéni vállalkozói időszakát nem ismerik el szolgálati időnek, mert a határozat szerint tartozása van. A magánszemély rendelkezik egy határozattal, amely szerint a folyószámláján fennálló 1999. január 31-ig keletkezett 1983 forint egészségbiztosításijárulék-, 2628 forint nyugdíjjárulék- és 1671 forint késedelmipótlék-tartozását 1999. február 1-jével elengedik, és ez az időszak szolgálati időként figyelembe vehető. A későbbiekben túlfizetés címén 1999. szeptember 16-án 4531 forintot visszakapott.
járulékfizetési kötelezettségből eredő, 1999. január 31-ét megelőzően keletkezett tartozást, a bírságot és késedelmi pótlékot külön bontásban. (Részlet a válaszból!) Amennyiben a járulék-folyószámlán mutatkozó járuléktartozás a 10 000 forintot nem haladta meg, akkor a járuléktartozást, a késedelmi pótlék és bírság összegét az állami adóhatóság elengedte. (Részlet a válaszból!) Ha az adóhatóság ilyen módon elengedte a járuléktartozást, akkor - a Tny-tv. (Részlet a válaszból!) R. 55/A. §-ának (4) bekezdés alapján - az 1999. július 5-e utáni időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetében a járuléktartozást figyelmen kívül kell hagyni, vagyis nem lehet alkalmazni azt a szabályt, mely szerint szolgálati időként nem lehet
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5184
3. találat: Részmunkaidős munkavállaló szolgálati ideje
Hogyan kell megállapítani a havi bevallásban annak a részmunkaidős munkavállalónak az arányos szolgálati idejét, aki október hónapban 5 napot dolgozott, 5 nap betegszabadságon volt, és 21 napra táppénzben részesült, bérként pedig 28 ezer forintot kapott?
31-ét követő időszak tekintetében a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. (Részlet a válaszból!) Ebben az esetben a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával. (Részlet a válaszból!) A számítás menete a Tny-tv. (Részlet a válaszból!) R. 56. §-a értelmében a következő:1. meg kell állapítani az említett időszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles keresetet és az erre az időszakra számított minimálbér összegét,2. ha az adott naptári időszakban ténylegesen elért nyugdíjjárulék-köteles kereset kevesebb, mint az ugyanazon időszakra vonatkozó minimálbér összege, akkor a nyugdíjjárulék-köteles jövedelem összegét el kell osztani a megállapított minimálbér összegével, majd3. az így kapott
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4610
4. találat: Passzív GYES beszámítása a szolgálati időbe
Beleszámít a passzív módon folyósított GYES időtartama a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időbe? Jogosult lesz az ellátásra az a nő, aki 32 év ledolgozott munkaviszonnyal rendelkezik, és 8 évig passzív GYES-t kapott?
folyósításának időtartama. (Részlet a válaszból!) A kérdés egyik felét megválaszolva, a gyermekneveléssel összefüggő gyermekgondozási segély "passzív jogon" történő folyósításának időtartama a nők kedvezményes nyugdíjára való jogosultság szempontjából jogosultsági időként figyelembe vehető. (Részlet a válaszból!) Fontos megjegyezni, hogy a nők - életkori feltételt nélkülöző - öregségi nyugdíja 40 év jogosultsági idő ellenére sem állapítható meg, ha az igénylő keresőtevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati ideje nem éri el a harminckét évet, olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. (Részlet a válaszból!) Ami a kérdés második felét illeti, valószínűnek látszik,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4006
5. találat: Szolgálati idő megállapítása
Valóban megszűnik 2013-tól az a lehetőség, hogy a biztosítottak, illetve a volt biztosítottak évente egyszer kérjék a szolgálati idő megállapítását?
december 31-éig köteles hivatalból megindítani. (Részlet a válaszból!) Az 1960-ban vagy azt köve­tően született biztosítottak/volt biztosítottak esetében 2015. január 1-jétől - meghatározott ütemterv szerint - ötéves korcsoportonként kell az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani. (Részlet a válaszból!) A kérelem benyújtását, illetve az egyeztetési eljárás hivatalból történő megindítását követően a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv kimutatást küld az általa nyilvántartott1. biztosításban töltött időszakokról, egyéb szolgálati időkről, nők esetében a jogosultsági időkről;2. a foglalkoztatók adatairól;3. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles keresetről, jövedelemről;4. az 1987. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan a foglalkoztató által levont, befizetett
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3971
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Gazdasági munkaközösségben eltöltött idő
Hogyan számítják bele az öregségi nyugdíjba a VGMK után fizetett járulékokat?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3923
7. találat: Szolgálati időre vonatkozó elismerési kérelem
Hogyan kell benyújtani a szolgálati időre vonatkozó elismerési kérelmet, illetve létezik-e erre a célra valamilyen formanyomtatvány? Milyen okmányokra van szükség a szolgálati idő igazolásához?
kitöltésével, továbbításával kezdeményezhető. (Részlet a válaszból!) A felhasználható űrlapok között többfajta kérelem, nyilatkozat és bejelentés található. (Részlet a válaszból!) A szolgálati időre vonatkozó elismerési kérelem elektronikusan a K01 számú űrlapon nyújtható be. (Részlet a válaszból!) A szolgálati idő elsősorban a társadalombiztosítási szervek nyilvántartásai alapján igazolható. (Részlet a válaszból!) Ennek hiányában a foglalkoztató által kiállított egykorú okirattal, vagy a foglalkoztató eredeti nyilvántartásai alapján kiállított igazolással. (Részlet a válaszból!) Ezek hiányában lehetőség van az egyéb hitelt érdemlő módon (pl. tanúk nyilatkozata alapján) történő bizonyításra. (Részlet a válaszból!) A nyugdíjigény benyújtásakor viszont mindenképpen mellékelni kell a nyugdíj-biztosítási nyilvántartásban nem szereplő szolgálati idők igazolására alkalmas okiratokat (pl.
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3684
8. találat: Szolgálati idő 6 órás munkaidő esetén
Hogyan számít be a nyugdíjhoz szükséges szolgálati időbe a napi 6 órás munkaidő?
arányos szolgálati időként csak az 1996. december 31-ét követő időszak vehető figyelembe. (Részlet a válaszból!) Arányos szolgálati idő számításakor a szolgálati idő és a biztosítási idő aránya azonos a nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával. (Részlet a válaszból!) Amennyiben a munkavállaló keresete eléri vagy meghaladja a minimálbért, akkor egy munkában töltött nap egy nap szolgálati időnek számít, még
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. február 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3628
9. találat: Fizetés nélküli szabadság elismerése szolgálati időként
Mióta nem minősül szolgálati időnek a fizetés nélküli szabadság időtartama? Egy munkavállaló beadta az igényét előrehozott öregségi nyugdíjra, de ezt az időtartamot nem vették figyelembe a szolgálati idő számítása során.
nélküli szabadságot közeli hozzátartozója otthoni ápolása, illetőleg gondozása vagy saját lakás magánerőből történő építése céljából kapta, feltéve hogy erre az időre a nyugdíjjárulékot megfizette, szolgálati idő azonban legfeljebb 1992. december 31-ig vehető figyelembe. (Részlet a válaszból!) A fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetel a biztosítás, kivéve ha a) a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy b) a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe. (Részlet a válaszból!) Véleményünk szerint a kérdésben említett dolgozó részére nem előrehozott öregségi nyugdíj, hanem a nők kedvezményes öregségi nyugdíja kerül vagy került megállapításra.
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3559
10. találat: Részmunkaidős munkavállaló szolgálati ideje
Szolgálatiidő-számítás szempontjából teljes munkaidősnek minősül-e az a munkaviszony, amelyben heti 36 órás teljes munkaidős foglalkoztatásban állapodtak meg a felek, havi bruttó 72 000 forintos díjazás ellenében? Van-e jelentősége annak, ha a dolgozó őstermelői tevékenységet is folytat?
nyugdíjjárulék alapját képező kereset, jövedelem és a mindenkori érvényes minimálbér arányával. (Részlet a válaszból!) A kérdésben egy részmunkaidőben álló munkavállalóról van szó, hiszen heti munkaideje csak 36 óra, munkabére pedig ezzel arányosan csak 72 ezer forint, így ránézve alkalmazni kell az arányos szolgálati időre vonatkozó szabályokat. (Más kérdés, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás már "teljesnek számít" a tekintetben, hogy a mellette létesített további jogviszonyban nem kell pénzbeli egészségbiztosítási
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3340
| 1 - 10 | 11 - 18 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés