Keresés eredménye

9 találat a megadott felmentési idő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket megjelenítettük. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Egyes meghatározott juttatások felmentési idő alatt
Keletkezik valamilyen bevétele a vezető beosztású munkavállalónak abban az esetben, ha a felmentési időre a munkaviszony későbbi időpontban történő megszűnéséig a munkáltató továbbra is biztosítja számára a cégautót, valamint a mobiltelefont? Milyen közterheket kell megfizetni ebben az esetben?
választása szerint a kiadások 20 százalékának, illetve - ha magáncélú telefonhasználat elkülönítése nem lehetséges - a kiadások 20 százalékának,cb) ha a kifizető a szolgáltatás nyújtója, a magáncélú használat szokásos piaci értékének vagy az összes használat szokásos piaci értéke 20 százalékánaka magánszemély által meg nem térített része."A hatályos rendelkezések lehetővé teszik, hogy a kifizető elkülönítse a magáncélú és nem magáncélú hívásokat, és az adófizetési kötelezettséget a magáncélú hívások után teljesítse. (Részlet a válaszból!) Ha erre nincs mód, vagy egyébként a kifizető a magán- és nem magánhívásokat nem különíti el, akkor adófizetési kötelezettség a kiadások 20 százaléka után keletkezik. (Részlet a válaszból!) Abban az esetben, ha a magánszemélynek nincs munkavégzési kötelezettsége,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5206
2. találat: Fegyelmi eljárás felmentési idő alatt
Megszűnik-e a köztisztviselőnek a nyugdíjjogosultság címén felmentéssel megszüntetett közszolgálati jogviszonya a felmentési idő utolsó napján, ha a felmentési idő alatt az érintett köztisztviselővel szemben lefolytatott fegyelmi eljárás eredményeként hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabnak ki, amely ellen az érintett köztisztviselő jogorvoslattal élt?
munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha a fegyelmi felelősség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés fegyelmi büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával. (Részlet a válaszból!) A Ktv. 60. § (3) bekezdése értelmében, ha a közszolgálati jogviszony az (1) bekezdésben foglalt módon történő jogellenes megszüntetése esetén, ha a köztisztviselő az eredeti munkakörébe való visszahelyezését nem kéri, a közszolgálati jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. (Részlet a válaszból!) Az állandó ítélkezési gyakorlat a fegyelmi határozat végrehajthatóságát megkülönbözteti a jogerőssé válás jogintézményétől, abban esetben ha a köztisztviselő a jogviszonyát a kereset jogerős elbírálásáig megszünteti,
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3390
3. találat: Felmentési idejét töltő bt.-tag közterhei
Meg kell-e fizetni a minimális járulékot egy evás betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után arra az időszakra, amely alatt köztisztviselőként a szeptember havi nyugdíjazásáig felmentési idejét tölti?
A válasz megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. július 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3037
4. találat: Közalkalmazott felmentési ideje
Mi lesz a felmentési idő végdátuma annak az 1951-ben született közalkalmazottnak az esetében, aki 1984 óta dolgozik egy intézménynél, megváltozott családi körülményei miatt 2009. május 14-től kérte a munkavégzés alóli felmentését, de korábban már elkezdte intézni az öregségi nyugdíját? Megszakad-e a felmentési idő a nyugdíj megállapításának napjával? Jogosult-e a munkavállaló végkielégítésre annak ellenére, hogy ő kérte a felmentését? Munkaviszonyban töltött időnek számít-e a felmentési idő, és jár-e szabadság a tartamára?
is meg kellett szüntetni. (Részlet a válaszból!) Az előrehozásra jogosító "nyugdíjkorhatár" 2009-től történő emelése, valamint az "előrehozási feltételek" ezen időponttól szigorodó feltételei miatt aránytalanul kedvezőtlen helyzet elkerülése érdekében, a 2007. évi CLVI. tv. gondoskodik az átmeneti korcsoportba tartozó igénylők nyugellátására való jogosultsági feltételeinek rendezéséről is. (Részlet a válaszból!) A kérdésben szereplő munkavállaló esetében ez azt jelenti, hogy mivel az előrehozott öregségi nyugdíjra már a 2008. évi feltételekkel jogosultságot szerzett, de azt 2008. évben nem, hanem később - 2009-ben vagy azt követően - érvényesíti, az átmeneti szabályok alkalmazhatósága szempontjából úgy kell tekinteni, mint aki 2008-ban előrehozott öregségi nyugdíjra volt jogosult (feltéve hogy az előírt
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2751
5. találat: Felmentési idejét töltő munkavállaló alkalmazása
Alkalmazhat-e egy vállalkozás egy olyan munkavállalót, aki egy másik cégnél a felmentési idejét tölti? Amennyiben igen, akkor kell-e utána pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetni, illetve hogyan kell megállapítani a nyugdíjjárulék felső határát?
egészségügyi hozzájárulást fizetnie. (Részlet a válaszból!) A nyugdíjjárulék vonatkozásában az általános, illetve a többes jogviszonyra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Részlet a válaszból!) Tehát az új foglalkoztató megállapítja a jogviszonyára vonatkozó várható éves felső határt, és ezt szem előtt tartva, vonja tőle a nyugdíjjárulékot. (Részlet a válaszból!) Az érintett természetesen nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy összjövedelme
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2389
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Jövedelem késedelmes kifizetése
Hogyan kell eljárnia annak a kft.-nek, amelyik egyik alkalmazottjának munkaviszonyát közös megegyezéssel 2006. március 1-jével megszüntette, de az utolsó munkában töltött nap 2005. december 16. volt? Mivel a fennmaradó időben a munkavégzés alól felmentették, bérét december hónapban számfejtették 2006. március 1-jéig előremenő számfejtéssel, így utolsó bérlapján a 2005. december 1-jétől 2006. március 1-jéig tartó időszak kifizetései szerepelnek, de sajnálatos módon az összeg kifizetésére csak 2006. március hó folyamán került sor? Az adatlapon a bér 2005-ös kifizetésként szerepel, az APEH részére a K30 adatszolgáltatást is így adták le. A munkavállalónk a munkaügyi bíróságon a kifizetés késedelme miatt időközben pert kezdeményezett, valamint kérte adatlapjának módosítását úgy, hogy a 2006. márciusban kifizetett összegeket a 2006-os adóévre állítsák be kifizetésként, és módosítsák számfejtésüket az új 2006-os adókulcsokat figyelembe véve.
történő adómegállapítása érdekében szükséges nyilatkozat megtételéig a bankszámlán (pénzforgalmi számlán) jóváírták, illetve azt a magánszemély vagy javára más személy az említett időpontig birtokba vette (átvette). (Részlet a válaszból!) Az Szja-tv. rendelkezései egyértelműen arra utalnak, hogy a magánszemély a jövedelemhez csak akkor jut hozzá, ha a jövedelmet ténylegesen megkapta, vagy azt utalással vagy postai feladással rendelkezésére bocsátották. (Részlet a válaszból!) Ebből következően a cég helytelenül járt el, amikor az egyébként 2005. évben esedékes kifizetésről - amelynek tényleges kifizetésére csak 2006-ban került sor - 2005. évi jövedelemként igazolta, illetve szolgáltatott róla adatot.
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. június 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1466
7. találat: Határozott idejű munkaszerződés megszüntetése
Hogyan értelmezhető pontosan az Mt. 79. §-a? Folyamatosan meghosszabbított, határozott időre szóló munkaszerződés esetén a felmentési idő minden esetben a határozott idő kezdetétől számít? Valóban csak összesen 5 évig lehet ilyen módon foglalkoztatni a munkavállalókat?
1 munkanapot közvetlen vezetője tudtával a munkáltatónál tovább dolgozik. (Részlet a válaszból!) A 30 napos vagy ennél rövidebb időre létesített munkaviszony ilyen esetben csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen időtartamra eredetileg létesítették. (Részlet a válaszból!) Az Mt. 86. § c) pontjában foglalt rendelkezések értelmében a munkaviszony megszűnik a határozott időtartam lejártával. (Részlet a válaszból!) E rendelkezés értelméből következően a határozott időre létesített munkaviszony minden külön intézkedés nélkül a határozott időtartam leteltével automatikusan megszűnik. (Részlet a válaszból!) A határozott időtartamú jogviszony a meghatározott idő lejártával akkor is megszűnik, ha a munkavállaló egyébként felmondási tilalom [Mt. 90. § (1) bekezdés] alatt állna. (Részlet a válaszból!) Az Mt. 89. § (1) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmében a határozatlan idejű
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1440
8. találat: 1949-ben született közalkalmazott nyugellátása
Elmehet-e előrehozott öregségi nyugdíjba 2006. május 4-én, 57 éves korában az az 1949. május 4-én született közalkalmazott, aki addig 42 év munkaviszonnyal fog rendelkezni? Hány hónap felmentési idő jár nyugdíjazáskor, és mikor kezdheti meg ennek igénybevételét?
és legalább 38 év szolgálati időt szerzett. (Részlet a válaszból!) A 2008. december 31-e után megállapított nyugdíjak esetében az öregséginyugdíj-korhatárnál (62. életév) legfeljebb 3 évvel alacsonyabb életkorban előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett. (Részlet a válaszból!) Ettől az időponttól a jelenleg hatályos jogszabályok már nem tesznek különbséget a nők és a férfiak között. (Részlet a válaszból!) Az előrehozott öregségi vagy a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett közalkalmazott még nem, de az azt igénybe vevő közalkalmazott foglalkoztatási jogviszonyát a munkáltató nyugdíjasnak minősülés címén felmentéssel már megszüntetheti. (Részlet a válaszból!) Végkielégítésre ezek a közalkalmazottak nem jogosultak. (Részlet a válaszból!) Ugyanakkor bármelyik nyugdíjazási feltétellel
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. június 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1079
9. találat: Közteherfizetés felmentési idő alatt létesített új munkaviszony esetén
A munkavállaló munkaviszonya 2003. július 14-én megszűnt. 2003. június 16-tól munkavégzési kötelezettsége alól felmentették. 2003. június 23-tól új, heti 40 órás munkaviszonyt létesített. Mely időponttól kell vonni a 8,5 százalékos nyugdíjjárulékot, illetőleg a 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot a munkavállaló új munkaviszonyában? A munkáltató mikortól fizeti a társadalombiztosítási járulékot, illetve az egészségügyi hozzájárulást?
jogviszonyából származó járulékalapot képező jövedelme után a 3 százalékos egészségbiztosítási járulékot nem kell megfizetnie. (Részlet a válaszból!) Az Mt. a 97. § (2) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló részére az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. (Részlet a válaszból!) Ebből az következik, hogy a "régi" munkaadónak az utolsó munkában töltött napon kifizetett javadalmazások után eleget kell tennie adó- és járulékmegállapítási, illetve -levonási kötelezettségének. (Részlet a válaszból!) Mivel a munkaadónak ekkor nincs (és nem is lehet) tudomása a később kezdődő munkaviszonyról, a személyi jövedelemadó-előleget, valamint a 8,5 százalékos
Részlet a válaszból. Az egész megtekintéséhez kattintson ide!
A válasz időpontja: 2003. december 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 445
Kapcsolódó tárgyszavak: